Líšeň zveřejňuje záznamy z jednání zastupitelstva

video_cameraTisková zpráva : 
Líšeň zveřejňuje audiovizuální záznamy z jednání obecního zastupitelstva. Nabourává tak mýtus údajného zákazu, který nejednoznačně prezentuje Úřad pro ochranu osobních údajů ...

Přímý přenos z veřejného projednávání 3. ustavujícího zasedání ZMČ pro volební období 2018-2022 Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň dne 17. 1.2019

Líšeňské noviny online - leden 2019

LN_2_15Na tomto portále jsou v rubrice Líšeňské noviny on-line  zveřejňovány články , které  jsou  připravovány do tisku nového čísla měsíčníku Líšeňské noviny. Každý,  kdo má dotaz či sdělení může reagovat na tyto zveřejňované články vyplněním příslušného formuláře u každého článku. Všechny řádně položené dotazy rádi zodpovíme.

a další články ...

Rodinné centrum pastelka - Líšeňský průvodce pro rodiny

Pastelka programzari-leden2018-2019Líšeňský průvodce pro rodiny vznikl jako jeden z výstupů projektu  "Práce a rodina v Brně-Líšni" podpořený z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Druhé aktualizované vydání. Jesle mikroPastelka.Program zaři - leden 2018-2019

AED – „Kdo zachrání jeden život, jako by zachránil celý svět“

Městská policie Brno

Občané Líšně se mohou obracet se svými problémy přímo na konkrétního strážníka podle místa bydliště:

mestska_policie Odkaz na stránky městské policie
   
policie_uzemar Poznej svého strážníka

 

Komerční reklama

Komerční reklamu na navigačních stojanech při komunikacích v městské části
Brno-Líšeň zajišťuje firma
MEDIUS, vnější navigační systémy, reklama a marketing
Bc. Václav Kokta
tel.: 776 720 680
www.medius.cz

Akce v Líšni