Elektronická úřední deska

Elektronická úřední deska (e-ÚD) je zřizována s ohledem na zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26 a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce ÚMČ Brno-Líšeň způsobem umožňující dálkový přístup.

 
Název
Zveřejněno od
Původce
Kategorie
NázevVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
Zveřejněno od27. 9. 2023
PůvodceÚMČ Brno - Líšeň, Stavební odbor, Jírova 2, Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevOznámení o vyhlášení právního předpisu
Zveřejněno od27. 9. 2023
PůvodceMINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY
KategorieVeřejná vyhláška
NázevOznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2029
Zveřejněno od26. 9. 2023
PůvodceÚMČ Brno-Líšeň, Odbor rozpočtu a financí, Jírova 2, Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevSchválený střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno-Líšeň na období 2025 - 2029
Zveřejněno od26. 9. 2023
PůvodceÚMČ Brno-Líšeň, Odbor rozpočtu a financí, Jírova 2, Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevOznámení o vyhlášení právního předpisu
Zveřejněno od25. 9. 2023
PůvodceMINISTERSTVO VNITRA ČESKE REPUBLIKY
KategorieVeřejná vyhláška
NázevZáměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
Zveřejněno od25. 9. 2023
PůvodceMMB, Majetkový odbor, Malinovského nám. 3, Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opakované veřejné projednání upraveného Návrhu změny Územního plánu města Brna B50/07-II MČ Brno-jih, k.ú. Přízřenice, ul. Moravanská včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
Zveřejněno od20. 9. 2023
PůvodceMMB, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevOznámení o vyhlášení právního předpisu
Zveřejněno od19. 9. 2023
PůvodceMINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY
KategorieVeřejná vyhláška
NázevVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Zveřejněno od15. 9. 2023
PůvodceMMB, Odbor dopravy, Kounicova 67, Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Zveřejněno od15. 9. 2023
PůvodceMMB, Odbor dopravy, Kounicova 67, Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Zveřejněno od14. 9. 2023
PůvodceMMB, Odbor dopravy, Kounicova 67, Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevZveřejnění záměru pronájmu majetku obce
Zveřejněno od14. 9. 2023
PůvodceÚMČ Brno - Líšeň, Majetkoprávní odbor, Jírova 2, Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevOZNÁMENÍ - o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka, stavební technik
Zveřejněno od8. 9. 2023
PůvodceÚMČ Brno - Líšeň, Jírova 2, Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevOznámení o zveřejnění rozpočtového opatření 13 a 14/2023
Zveřejněno od31. 8. 2023
PůvodceÚMČ Brno-Líšeň, Odbor rozpočtu a financí, Jírova 2, 628 00 Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevRozpočtové opatření č. 14/2023
Zveřejněno od31. 8. 2023
PůvodceÚMČ Brno-Líšeň, Odbor rozpočtu a financí, Jírova 2, 628 00 Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevRozpočtové opatření č. 13/2023
Zveřejněno od31. 8. 2023
PůvodceÚMČ Brno-Líšeň, Odbor rozpočtu a financí, Jírova 2, 628 00 Brno
KategorieVeřejná vyhláška
1 2 3 4