Elektronická úřední deska

Elektronická úřední deska (e-ÚD) je zřizována s ohledem na zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26 a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce ÚMČ Brno-Líšeň způsobem umožňující dálkový přístup.

 
Název
Zveřejněno od
Původce
Kategorie
NázevVyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka -  stavební technik 2021 - zástup za MD
Zveřejněno od27. 7. 2021
PůvodceTajemnice ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevVeřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby s názvem „OP DT Brno-Líšeň"
Zveřejněno od27. 7. 2021
PůvodceMČ Brno-Líšeň, Stavební odbor, Jírova 2, 628 00 Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevObecně závazná vyhláška č. 14/2021, o poplatku za obecní sytém odpadového hospodářství
Zveřejněno od26. 7. 2021
PůvodceMMB, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevVeřejná vyhláška - Rozhodnutí- stavební povolení
Zveřejněno od22. 7. 2021
PůvodceMČ Brno-Líšeň, Stavební odbor, Jírova 2, 628 00 Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevZáměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
Zveřejněno od22. 7. 2021
PůvodceMMB, Majetkový odbor, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevVeřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Velatická
Zveřejněno od21. 7. 2021
PůvodceMMB, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevVeřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Zlámanky, Jateční
Zveřejněno od21. 7. 2021
PůvodceMMB, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevZveřejnění záměru o nájmu nebytových prostor
Zveřejněno od19. 7. 2021
PůvodceMateřská škola Brno, Neklež 1a, 628 00 Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevVeřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Ondráčkova, Brno
Zveřejněno od19. 7. 2021
PůvodceMMB, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevVeřejná vyhláška - Oznámení- Zahájení změny stavby před dokončením
Zveřejněno od15. 7. 2021
PůvodceMČ Brno-Líšeň, Stavební odbor, Jírova 2, 628 00 Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevZveřejnění záměru pronájmu majetku obce
Zveřejněno od15. 7. 2021
PůvodceMČ Brno-Líšeň, Majetkoprávní odbor, Jírova 2, 628 00 Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevNařízení č. 13/2021, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace užít k stání silničních motorových vozidel
Zveřejněno od13. 7. 2021
PůvodceMMB, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevOznámení o odtahu vozidla
Zveřejněno od13. 7. 2021
PůvodceBrněnské komunikace a.s., Renneská třída 1, 639 00 Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevVeřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Josefy Faimonové 3
Zveřejněno od12. 7. 2021
PůvodceMMB, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevUsnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
Zveřejněno od9. 7. 2021
PůvodceExekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy
KategorieVeřejná vyhláška
NázevVeřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Josefy Faimonové 24
Zveřejněno od9. 7. 2021
PůvodceMMB, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno
KategorieVeřejná vyhláška
1 2 3 4 5 6