Kostelíček

  • Správný název tohoto objektu, který vystupuje nad městečko Líšeň a dominuje tak jeho koloritu, je Poutní kaple Panny Marie na Kostelíčku. Zkrácené vyslovování „Kostelíček", „na Kostelíčku" se vžilo postupně a dokládají takové zjednodušené označení i starší pohlednice.

  • V době rekatolizace nechala roku 1630 kapli postavit Alžběta (Eliška) Pergová z Pergu (některé záznamy uvádějí Bergerová) jako poděkování za uzdravení svého slepého syna. Jednalo se tehdy o dřevěnou stavbu.

  • V roce 1634 byla už kaple klenutá, krytá břidlicí, 5,5 sáhů dlouhá a 2,5 sáhu široká (tedy asi 10x4,5 m), zdivo bylo tvořeno lomovým kamenem a z cihel. 11. června 1634 byla kaple vysvěcena.

  • V roce 2020 byl vydán Regulační plán Kostelíček, Brno – Líšeň. V regulačním plánu je mimo jiné navrženo odkanalizování lokality a vytvoření místní komunikace do ulice Šimáčkova. Regulační plán nestanovuje, kdo by technickou infastrukturu realizoval a financoval. Komplikací jsou majetkové poměry, kdy navrhovaná infrastruktura do ulice Šimáčkova vede přes soukromé pozemky. Brněnské vodárny a kanalizace potřebují přístup k infrastruktuře po účelové komunikací dostatečných parametrů. V plánu je hledání řešení v souladu s veřejným zájmem a hospodárným nakládáním s veřejnými prostředky. 

 

 

Kostelicek leto

Související články

Regulační plán Kostelíček 11. 3. 2020 Kostelíček Projekty MČ
Územní opatření o stavební uzávěře Lokalita Kostelíček 19. 3. 2018 Kostelíček Projekty MČ
Brněnské zastupitelstvo schválilo zadání regulačního plánu Kostelíček 1. 2. 2017 Kostelíček Projekty MČ
Tady nestavět. Kostelíček se vyhne zásahům 15. 12. 2016 Kostelíček
Kostelíček by měla ochránit stavební uzávěra 1. 12. 2016 Kostelíček
Představení návrhů studentských prací VUT fakulty architektury na lokalitu Kostelíček. 21. 10. 2016 Kostelíček
Lokalita Kostelíček - veřejná debata 5. 9. 2016 Kostelíček
Návrh zadání Regulačního plánu Kostelíček, Brno-Líšeň 13. 5. 2016 Kostelíček
Lokalita Kostelíček 8. 1. 2016 Kostelíček
Kostelíček – město Brno navrhuje plíživou změnu části území 3. 6. 2015 Kostelíček
Návrh zadání na vypracování regulačního plánu Kostelíček 13. 3. 2015 Kostelíček
Regulační plán Kostelíčku 2015 - veřejná debata 9. 3. 2015 Kostelíček
Regulační plán Kostelíčku 2014 - vyhodnocení 11. 8. 2014 Kostelíček
Regulační plán Kostelíčku - 2014 23. 6. 2014 Kostelíček
Regulační plán Kostelíčku - 2012 14. 5. 2012 Kostelíček