Náměstí Karla IV.

O rekonstrukce náměstí Karla IV. se mezi občany Líšně, představiteli městské části, architekty a dalšími odborníky diskutuje již několik desetiletí. Za minulého režimu byly plánovány velké zásahy do centra staré Líšně, které se naštěstí realizovaly jen částečně. A i po revoluci se dále řešilo mnoho problémů náměstí. Diskutovalo se o proluce, o vybudování zdravotního střediska nebo polyfunkčního domu, kam by se vešly všechny potřebné služby, které na náměstí chybí. Občas se vynořily myšlenky na vykoupení samoobsluhy a vytvoření opravdu velkého náměstí.

V minulých několika letech vzniklo několika odborných studií a průzkumů veřejného mínění o tom, jaké náměstí by lidé chtěli. Následně bylo ve spolupráci s Českou komorou architektů (ČKA) připraveno zadání architektonické soutěže. V listopadu 2019 se k tématu konala poslední veřejná debata na radnici, kde bylo představeno zadání soutěže občanům.

Zadání popisuje, co a jak má být architekty řešeno, včetně dopravy, občanské vybavenosti či zeleně. Cílem je ve zkratce vytvořit uprostřed Staré Líšně lepší prostor pro život, pro chybějící služby, odpočinek i společenské aktivity, který bude dobře dopravně napojen, ale doprava nebude dominantním rysem náměstí. V červnu 2020 byl návrh soutěžních podmínek a zadání schválen Radou a Zastupitelstvem městské části Brno-Líšeň, kde získal podporu téměř všech zastupitelů.

Byla sestavena odborná porota, která celou soutěž řídí a určí pořadí vítězných návrhů. Do ní se nám podařilo získat opravdu zvučná jména architektů, kteří mají bohaté zkušenosti s řešením veřejných prostranství i mezinárodní rozhled. Předsedou poroty je prof. Ing. arch. Ivan Koleček, který dlouhodobě žije a pracuje ve Švýcarsku. Dalšími odbornými členy jsou doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, který navrhl mnoho rekonstrukcí náměstí, několikrát oceněná městská architektka Litomyšle Ing. arch. Zdeňka Vydrová a také oceňovaný Ing. arch. Pavel Jura. Náhradníky nezávislé části jsou Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D. a Ing. arch. Rudolf Grimm. Tzv. „závislými“ členy a náhradníky, tedy reprezentanty radnice, jsou starosta, místostarostové a předsedové Komise dopravy a Komise životního prostředí a veřejného prostoru.

Soutěž je dvoukolová a nyní probíhá druhé kolo. K celkovému vyhodnocení by se porota měla sejít během dubna 2021, pokud to pandemická situace dovolí. Po uběhnutí všech lhůt by mohly být výsledky zveřejněny v květnu nebo červnu, kdybychom rádi zorganizovali veřejnou prezentaci a debatu.

S vítězem soutěže pak radnice uzavře smlouvu na zpracování územní studie celého řešeného území a stavebního projektu pro rekonstrukci samotné plochy náměstí. V přilehlých plochách budou navrženy budovy v základních hmotových obrysech včetně vstupů, uliční čáry apod.

 

Architektonická soutěž na novou podobu náměstí Karla IV. 7. 7. 2020 II. místostarosta Náměstí Karla IV. Projekty MČ
Pracujeme na modernizaci náměstí Karla IV. a posílení trolejbusových linek 1. 6. 2020 II. místostarosta Náměstí Karla IV. Doprava
Veřejná debata: Budoucnost náměstí Karla IV. 23. 12. 2019 Diskuze s občany Náměstí Karla IV. II. místostarosta Projekty MČ
Nám. Karla IV. - koncept zadání pro rekonstrukci náměstí 9. 10. 2015 Diskuze s občany Náměstí Karla IV.
1 2