Ochrana osobních údajů

Oznámení protiprávního jednání v pracovním kontextu Whistleblowing –  Vnitřní oznamovací systém
Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem pořizování fotodokumentace / obrazových a zvukových záznamů na akcích konaných pod záštitou MČ Brno-Líšeň
Informační povinnosti ve smyslu č. 13 GDPR