Odbor správy budov

Zpátky

Mgr. Bc. Oldřich Dryšl Mgr. Bc. Oldřich Dryšl [obfuscate_1_|94|109|117|106|100|63|98|108|105|105|40|104|96|107|100|110|40|94|116] Telefon: 517 070 060 Mobil: 723 468 199 Funkce: Vedoucí odboru správy budov Č. dveří: 1 OSB  – vedoucí odboru

 

Pracovníci

Pracovník

Popis činnosti

Klapka

Dveře č.

Přímá linka
mobil

E-mailová adresa

Mgr. Bc. Dryšl Oldřich
Vedoucí odboru správy budov 610 1 OSB

517 070 060

723 468 199

[obfuscate_1_|94|109|117|106|100|63|98|108|105|105|40|104|96|107|100|110|40|94|116]
Drbalová Martina
předpis nájemného, vyúčtování služeb 625 7 OSB

517 070 061

777 485 394

[obfuscate_1_|94|109|94|88|100|110|118|91|59|92|109|106|102|37|107|105|109|96|104|41|95|113]
Knížová Marcela
technik bytů 622 8 OSB

517 070 066

778 740 176

[obfuscate_1_|101|105|101|113|103|117|97|58|93|108|105|107|36|100|104|115|95|105|40|94|118]
Králíková Naděžda
domovnictví a úklid byt. domů 613 2 OSB

544 233 692

775 711 172

[obfuscate_1_|101|109|93|99|97|106|111|112|92|58|93|110|101|103|44|108|99|110|95|105|42|90|114]
Kružíková Danuše
účetní VHČ 631 5 OSB

517 070 068

[obfuscate_1_|101|109|113|113|97|106|111|112|92|58|93|110|101|103|44|108|99|110|95|105|42|90|114]
Linger David
technik pro nebytové prostory 623 8 OSB

517 070 063

774 701 221

[obfuscate_1_|102|100|106|94|93|113|64|92|109|104|106|41|99|97|114|101|104|41|93|117]
Měcháček Zdenko
technik bytů 620 8 OSB

517 070 064

606 769 180

[obfuscate_1_|103|96|95|95|89|98|101|101|59|92|109|106|102|37|107|105|109|96|104|41|95|113]
Bc. et. Bc. Navrátilová Lenka
pokladna, dluhová referentka 624 6 OSB

544 233 690

[obfuscate_1_|104|92|114|105|89|115|105|102|106|112|92|60|89|106|109|111|39|103|99|110|97|101|38|98|122]
Pešová Radka
technik bytů 621 8 OSB

517 070 065

608 635 811

[obfuscate_1_|106|96|111|102|110|96|64|92|109|104|106|41|99|97|114|101|104|41|93|117]
Rech Roman
údržba pro objekt polikliniky poliklinika

544 134 233

[obfuscate_1_|108|96|95|95|56|97|114|104|106|39|103|101|106|93|109|46|93|117]
Zapletalová Hana
vedoucí polikliniky poliklinika

544 134 260

602 381 430

[obfuscate_1_|116|92|108|99|93|115|97|102|106|112|92|60|89|106|109|111|39|103|99|110|97|101|38|98|122]

 

V čele odboru stojí jeho vedoucí, jmenovaný RMČ. Vedoucí odboru samostatně řídí činnost svého odboru a za jeho činnost komplexně zodpovídá.

Poslání:

Posláním odboru správy budov je komplexní správa Statutem města Brna svěřeného bytového fondu a nebytových objektů. Pracovníci odboru zabezpečují podle obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí orgánů samosprávy komplexní správu, evidenci, údržbu, provozování svěřených objektů s péčí řádného hospodáře, provádí předpis a evidenci nájemného, evidenci nedoplatků na nájemném a službách včetně jejich příslušenství a zpracovává podklady pro řešení dlužníků právní cestou, vedou hotovostní pokladnu. Techničtí pracovníci odboru zabezpečují zejm. dodávku vody, plynu, elektrické energie, údržbu společných televizních antén, dezinfekci, deratizaci a dezinsekci, revize elektro, plynu, hromosvodů, výtahů, zařízení prádelen, protipožárního zařízení, zavádění měřící a regulační techniky na dodávku tepla a teplé užitkové vody, provádění běžné údržby, úklidu a oprav objektů, jejich technického vybavení a společných prostor v rozsahu povinnosti vlastníka.

Vybrané působnosti:

 • vede komplexní správu bytových domů a nebytových objektů, které jsou Statutárním městem Brnem svěřeny do správy městské části Brno-Líšeň
 • zajišťuje styk s nájemci při řešení oprav, vede jejich evidenci
 • zajišťuje servisní služby svěřených objektů (včetně havárií), kontroluje provozuschopnost všech zařízení a vybavení bytového fondu
 • kontroluje, eviduje a vyhodnocuje technický stav svěřených objektů, ověřuje potřebu a rozsah oprav
 • připravuje podklady a zpracovává předlohy pro projednání v orgánech města o nájmech a pronájmech
 • zajišťuje předpis nájemného a roční vyúčtování služeb
 • připravuje podklady a podílí se na organizaci výběrových a nabídkových řízení na veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce za účelem správy a údržby v oblasti správy svěřených objektů
 • připravuje potřebné informace a podklady za účelem zpracování koncepce bydlení, rozboru potřeb bydlení a stavu bytového fondu v majetku města svěřeného MČ
 • zabezpečuje zpracování návrhů plánů oprav majetku městské části v oblasti správy svěřených objektů
 • vede evidenci nájemců bytů, společných prostor bytových domů a podnájemních vztahů
 • vede soupis společných prostor v bytových domech
 • projednává vzniklé škody na pronajatém majetku zaviněné nájemcem
 • zajišťuje úklid společných prostor bytových domů a chodníků přiléhajících k nemovitostem
 • jménem Statutárního města Brna, městské části Brno-Líšeň, podávat návrhy na zahájení řízení a ve věci zrušení trvalého pobytu bývalých nájemců bytů, jejichž nájemní vztah skončil a kteří se z bytu odstěhovali a neprovedli změnu svého trvalého bydliště
 • upomínání dlužného nájemného do výše tříměsíčního nájemného

Nájemcům 

 

Informace k platbě nájemného a záloh na služby za obecní bydlení - č. účtu: 19-5121080257/0100
Při platbě nájmu na účet je nutné uvést variabilní symbol, který Vám byl přiřazen k bytu nebo nebytové jednotce. Tuto informaci najdete ve Vašem evidenčním nebo výpočtovém listu.

Pravidelně aktualizovaný telefonní seznam domovníků a zaměstnanců zajišťujících úklid a zaměstnanců zajišťující zimní údržbu je zde: Domovníci a zimní údržba

Havarijní služba

V pracovní době volejte techniky - tel. +420 544 233 693,

Mimo pracovní dobu volejte v neodkladných případech firmy:

Voda, topení, plyn, odpady v bytě -  tel: +420 723 330 465, Firma: Popovič Vladimír

Výtahy - tel: 844 844 808, Firma: Schindler CZ, a. s., email: [obfuscate_1_|95|95|101|106|104|100|99|99|105|101|41|95|113|56|114|99|98|100|104|95|104|92|106|45|99|105|104]

Svislá a ležatá kanalizace - tel: +420 723 330 465 Firma: Popovič Vladimír

Elektro - tel: +420 727 831 050, Firma: LUMI, s.r.o.

Jak a kdo hradí opravy v bytě?

Vztahy mezi nájemníkem, pronajímatelem, vlastníkem atd., zejména v oblasti úhrady oprav v domě i v bytě jsou uvedeny zde: Hrazení oprav

Rozdělení techniků dle správy jednotlivých bytových domů: Počet domů: 98 Počet bytů: 2323

Radka Pešová

Josefy Faimonové 1
Josefy Faimonové 2
Josefy Faimonové 5 
Josefy Faimonové 6
Josefy Faimonové 7
Josefy Faimonové 21 
Josefy Faimonové 22
Josefy Faimonové 23 
Josefy Faimonové 24
Josefy Faimonové 25 
Josefy Faimonové 26
 
Kubíkova 2
Kubíkova 4
 
Rotreklova 1
Rotreklova 3
 
Puchýřova 1
Puchýřova 3
Puchýřova 5
Puchýřova 7
Puchýřova 9
Puchýřova 11
Puchýřova 13
 
Popelákova 1
Popelákova 2
Popelákova 3
Popelákova 4
Popelákova 5
Popelákova 6
Popelákova 8
 
Novolíšeňská 12
Novolíšeňská 14

Marcela Knížová

Jírova 9
Jírova 11
Jírova 13
Jírova 15
Jírova 17
Jírova 19
Jírova 21
Jírova 23
 
Hochmanova 1
Hochmanova 3
Hochmanova 5
Hochmanova 15
Hochmanova 17
Hochmanova 19
Hochmanova 23
 
Molákova 1
Molákova 3
Molákova 5
Molákova 7
Molákova 9
Molákova 11 
Molákova 13
Molákova 15
Molákova 17
Molákova 19
Molákova 21
Molákova 23
 
Ondráčkova 20

Zdenko Měcháček

Horníkova 14
Horníkova 16
Horníkova 18
Horníkova 20
Horníkova 22
Horníkova 24
Horníkova 26
 
Synkova 2
Synkova 4
Synkova 6
Synkova 8
Synkova 10 
Synkova 12
Synkova 14
Synkova 16
 
Masarova 1
Masarova 3
Masarova 5
 
Houbalova 1
Houbalova 3
Houbalova 5
Houbalova 7
Houbalova 9
Houbalova 11
 
Poláčkova 1
Poláčkova 2
Poláčkova 3
Poláčkova 4
Poláčkova 5
Poláčkova 6
Poláčkova 7
Poláčkova 8
Poláčkova 9
Poláčkova 10
Poláčkova 11
Poláčkova 12
 
Zikova 8
Zikova 10
Zikova 12

 

Poslední úprava: 1. 4. 2021.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů