Blokové čištění v Líšni 2024

Zpátky
Blokové čištění v Líšni 2024

SÍDLIŠTĚ

 

Úsek č.1 – VLKOVA, STRNADOVA, ŠTEFÁČKOVA, HOUBALOVA, MASAROVA, SYNKOVA, včetně jejich parkovišť před domy

8. 4., 17.5., 2. 9., 14.10. 2024

samostatná parkoviště 20. 5., 24. 9. 2024

 

Úsek č.2 – PODRUHOVA, ZIKOVA, ELPLOVA, POLÁČKOVA, KOTLANOVA, HORNÍKOVA, včetně jejich parkovišť před domy

10. 4., 21.5., 3. 9., 16.10. 2024

samostatná parkoviště: 20. 5., 24. 9. 2024

 

Úsek č.3 – MOLÁKOVA, HOCHMANOVA, BEDNAŘÍKOVA, JÍROVA, KONRADOVA, ROTREKLOVA (vjezd z ul. Jírova), NAD LOMEM, VELKÁ KLAJDOVKA, ROVNOBĚŽNÁ, PODBĚLOVÁ, včetně jejich parkovišť před domy

3. 4., 3.6., 10. 9., 4. 11.  2024

samostatná parkoviště: 17. 6., 20. 9. 2024

 

Úsek č.4 – MICHALOVA, ŠEVELOVA, KOUTNÉHO, HUBROVA, HÁJKOVA, BARTÁKOVA, GOLDOVA, ROTREKLOVA (vjezd z ul. Novolíšeňská), JOSEFY FAIMONOVÉ od křižovatky T vpravo (průjezdná část), SVÁNOVSKÉHO, KOSÍKOVA, KLAJDOVSKÁ (část po RD St. Líšeň), včetně jejich parkovišť před domy

11. 4., 7.6., 12. 9., 11. 11.  2024

samostatná parkoviště: 17. 6., 20. 9. 2024

 

Úsek č.5 - JOSEFY FAIMONOVÉ od ul. Novolíšeňská po křižovatku a dále od křižovatky T vlevo (slepá část ulice), PUCHÝŘOVA, POPELÁKOVA, ZA KLÁŠTEREM, včetně jejich parkovišť před domy

23. 4., 12.6., 17. 9., 13. 11.  2024  

 

STARÁ LÍŠEŇ

 

Úsek č.6 – KLICPEROVA, RAŠELINOVÁ, KOCOURKOVA, NEKLEŽ, KUBÍKOVA, ŠILAROVA, NIVKY, SLÍNY, NEŠVEROVA, HERBENOVA, OCHOZSKÁ, SCHEINEROVA, FUČÍKOVA, MEZICESTÍ, MAŘÁKOVA, P. VELIKÉHO, HEYDUKOVA, BAČOVSKÉHO, JABLONSKÉHO včetně parkovišť před domy  

12. 4., 23.5., 4. 9., 18. 10.  2024

 

Úsek č.7 – KUBELÍKOVA, SAMOTY, STŘELNICE, HABŘÍ, M. KŘÍŽE, CHMELNICE, MARKOVIČOVA, BYLINKOVÁ, KLAJDOVSKÁ, SALAJNÍ, ŠTÍTNÉHO, KRAMERIOVA, BREITCETLOVA, PODHORNÍ (vjezd z ul. Šimáčkova), ZAHRADNÍ, včetně parkovišť před domy

16. 4., 24.5., 5. 9., 21. 10.  2024

 

Úsek č.8 – OBECKÁ, STARÉ ZÁMKY, ZÁLESKÉHO, PODLESNÁ, POD CESTOU,

KOSTELÍČEK, KNIESOVA, JEČMÍNKOVA, ŠIMÁČKOVA (mimo tzv. ZÁKOS), PODHORNÍ (vjezd z ul. Ondráčkova), MACHÁČKOVA, ONDRÁČKOVA (levobřežní), VELATICKÁ, ZLÁMANKY, JATEČNÍ, PODOLSKÁ, včetně parkovišť před domy

18. 4., 28.5., 6. 9., 22.10. 2024

 

Úsek č.9 – BRATŘÍ PELÍŠKŮ, VAVÁKOVÁ, LETECKÁ, POSLUŠNÉHO, OTISKOVA, LESKAUEROVA, BORKOVCOVA, BRATŘÍ ŠMARDŮ, POHANKOVA, NÁM. KARLA IV., HORÁKOVSKÁ, POLEDNÍKOVA, KUČEROVA, TRNKOVA, BODLÁKOVA, R. KNOSE, KOTULÁNOVA, WINTROVA, BUKOVSKÉHO, HŘBITOVNÍ, včetně parkovišť před domy

19. 4, 29.5., 9. 9., 23.10. 2024

 

Pro termíny čištění tzv. zákosových komunikací (kde jezdí MHD), sledujte stránky Brněnských komunikací a.s.

 

Každý je povinen umožnit čištění vozovek a veřejných prostranství zejména tím, že své vozidlo v den čištění odstraní nejpozději do 8. hodiny ranní z označených komunikací a jejich součástí.

 

 

Cena za technický úkon při blokovém čištění a dopravním značení od roku 2024.

Cena odtahů, viz výňatek ze  schůze Rady města Brna R9/064.konané dne 13.12.2023 

Rada města Brna 1. schvaluje následující ceny odtahů vozidel prováděných společností Brněnské komunikace a.s.  pro statutární město Brno s účinností od 1. 1. 2024

zahájený odtah vozidla a zahájený technický úkon               780 Kč 

technický úkon – zpětný odtah v místě                                      3 500 Kč

Související články

Sídliště protkne nová cyklostezka 3. 6. 2024 Doprava Bydlení Samospráva I. místostarosta
top Autocentrum Renault Opportunity, Brno-Líšeň, ul.Sedláčkova 29. 5. 2024 Doprava Bydlení I. místostarosta Život v Líšni
Jak městská část přistoupila k ochraně našich zelených obrů: Za oponou zpracování znaleckých posudků na stromy, které si zaslouží naši pozornost (zveřejnění znaleckých posudků) 4. 3. 2024 Život v Líšni Životní prostředí I. místostarosta
Průzkum ptactva v Brně-Líšni v hnízdní sezóně 2023 28. 2. 2024 Životní prostředí Starosta
Umístění kontejnerů na bioodpad 2024 19. 2. 2024 Život v Líšni Životní prostředí Odpady
Pálící dny - nepalte kompostujte (dotované kompostéry) 7. 2. 2024 Životní prostředí
Zeleň nás v Líšní provází na každém kroku. 8. 1. 2024 I. místostarosta Život v Líšni Životní prostředí
UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ČI UŽIVATELŮM NEMOVITOSTÍ (POZEMKŮ) NA POTŘEBU OŘEZU, PŘÍP. ODSTRANĚNÍ DŘEVIN 7. 11. 2023 Životní prostředí Ochrana přírody Bezpečnost Život v Líšni
1 2 3 4 7 9 12
Poslední úprava: 13. 3. 2024.
Kontakt: Nikola Peňásová, , tel.: 544424815

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů