Odbor organizační

Zpátky

Černá Alexandra Mgr. Bc. - vedoucí odboru, dveře č. 302, tel.: +420 544 424 840, mobil: +420 724 925 260

Pracovníci

Pracovník

Popis činnosti

Klapka

Dveře č.

Přímá linka
mobil

E-mailová adresa

Mgr. Bc. Černá Alexandra
vedoucí organizačního odboru 840 302

544 424 840

724 925 260

[obfuscate_1_|93|96|110|101|89|63|98|108|105|105|40|104|96|107|100|110|40|94|116]
Mgr. Bednář Miroslav
referent vnitřních věci 843 302

544 424 843

771 228 068

[obfuscate_1_|92|96|96|101|89|113|64|92|109|104|106|41|99|97|114|101|104|41|93|117]
Častulík Rudolf
správa budovy, veř. prostranství 872 206

544 424 872

[obfuscate_1_|93|92|111|107|109|107|105|101|59|92|109|106|102|37|107|105|109|96|104|41|95|113]
Černohorský Ivo
pomocný technický pracovník 972 2

770 100 748

Mrázek Radek, DiS
správce výpočetní sítě 844 201

544 424 844

608 895 534

[obfuscate_1_|103|109|93|113|93|106|64|92|109|104|106|41|99|97|114|101|104|41|93|117]
Peňásová Nikola
administrativní pracovnice 815 304

544 424 815

778 499 426

[obfuscate_1_|106|96|106|88|107|110|118|91|59|92|109|106|102|37|107|105|109|96|104|41|95|113]
Schneider Vít
organizační pracovník, spisovna 864 302

544 424 864

606 691 018

[obfuscate_1_|109|94|100|101|93|104|100|95|109|58|93|110|101|103|44|108|99|110|95|105|42|90|114]

V čele odboru stojí jeho vedoucí, jmenovaný RMČ. Vedoucí odboru samostatně řídí činnost svého odboru a za jeho činnost komplexně zodpovídá.

Poslání:
Posláním organizačního odboru je zabezpečování bezproblémového chodu ÚMČ důležitého pro úspěšnou činnost ÚMČ, zadávání veřejných zakázek, získávání informací týkající se dotací pro MČ.

Vybrané působnosti:

 • zadávání veřejných zakázek
 • získávání informací o možnostech získání dotací z úrovně EU, státu, kraje, města
 • technické zabezpečení jednání rady a zastupitelstva
 • organizační a technické zabezpečení výpočetní techniky (HW, SW) pro činnost ÚMČ
 • koordinace úklidu prostor ÚMČ přes dodavatelskou firmu
 • zabezpečení BOZP, PO, OOCO,
 • zabezpečení chodu spisovny ÚMČ
 • zabezpečení správy poplatků za užívání veřejného prostranství
 • zabezpečení agendy rybářských lístků
 • organizační zabezpečení výkonu veřejně prospěšných prací
 • technické zajišťování a organizace údržby a oprav technologických zařízení
 • správa objektu radnice
 • spolupráce s OSB při zabezpečení správy budovy radnice – např. platby energií
 • zabezpečení komunikačních médií (Eurotel, Telecom, EZS, www, PCO)
 • vidimace a legalizace
 • zabezpečení poštovních služeb, veřejných sbírek
 • ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy: výpisy z Katastru nemovitostí, Rejstříku živnostenského podnikání, Obchodního rejstříku, Insolvenčního rejstříku, výpisy bodového hodnocení řidiče, výpisy z rejstříku trestu právnických osob, výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, vyřízení žádosti o zřízení datové schránky, její zneplatnění     a vydávání nových přístupových údajů, výpisy z údajů registru obyvatel a osob, výpisy      o využití údajů z registru obyvatel a osob, realizace změn
 • zabezpečení agendy voleb
 • zabezpečení činností týkajících se získávání dotací na financování investičních akcí
 • provádění autorizovaných konverzí dokumentů podle platných právních předpisů, vedení evidence provedených konverzí
 • zabezpečení činnosti přestupkové komise
 • pronájem víceúčelového sálu a zasedací místnosti v budově radnice Brno-Líšeň, Provozní řád víceúčelového sálu a zasedací místnosti v budově radnice Brno-Líšeň

 

Poslední úprava: 18. 3. 2022. Za správnost obsahu odpovídá Libuše Axmannová.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů