Majetkoprávní odbor

Zpátky

Eva Vacková -Veselá, JUDr. - vedoucí odboru, dveře č. 208, tel.: +420 544 424 860

Pracovníci

Pracovník

Popis činnosti

Klapka

Dveře č.

Přímá linka
mobil

E-mailová adresa

JUDr. Vacková – Veselá Eva
vedoucí majetkoprávního odboru 860 208

544 424 860

[obfuscate_1_|112|92|95|98|103|117|97|58|93|108|105|107|36|100|104|115|95|105|40|94|118]
Dohnalová Milena
matrika, školství 863 205

544 424 863

[obfuscate_1_|94|106|100|101|89|107|111|112|92|58|93|110|101|103|44|108|99|110|95|105|42|90|114]
Mgr. Bc. Janča Dušan
garant veřejných zakázek, přestupková komise 866 204

544 424 866

[obfuscate_1_|100|92|106|90|89|63|98|108|105|105|40|104|96|107|100|110|40|94|116]
Mikšátková Magdalena
matrika 845 207

544 424 845

771 125 967

[obfuscate_1_|103|100|103|106|89|115|107|105|113|91|59|94|105|102|110|45|102|100|109|96|106|37|91|121]
Pavlíková Jitka
bytová referentka 867 205

544 424 867

[obfuscate_1_|106|92|114|99|97|106|111|112|92|58|93|110|101|103|44|108|99|110|95|105|42|90|114]
JUDr. Svoboda František
přestupková komise 862 204

544 424 862

[obfuscate_1_|109|113|107|89|103|99|97|58|93|108|105|107|36|100|104|115|95|105|40|94|118]
Mgr. Svobodová Hana
nájemní smlouvy byty 821 208

544 424 821

775 731 328

[obfuscate_1_|109|113|107|89|103|99|111|112|92|58|93|110|101|103|44|108|99|110|95|105|42|90|114]

V čele odboru stojí jeho vedoucí, jmenovaný RMČ. Vedoucí odboru samostatně řídí činnost svého odboru a za jeho činnost komplexně zodpovídá.

Ve své činnosti zabezpečuje:

 • majetkoprávní agendu, tj. zejména smluvní ošetření dispozic s majetkem statutárního města Brna, svěřeným městské části Brno-Líšeň
 • vedení soudních sporů, v nichž jako účastník vystupuje statutární město Brno a týkají se oblastí svěřených Statutem města Brna do působnosti městské části
 • bytovou agendu - nájemní vztahy k bytům ve vlastnictví obce (statutárního města Brna)
  činnost přestupkové komise
 • činnost matriky - sňatky, narození, úmrtí, výpisy z rejstříku trestů
 • oblast školství 
 • poplatek z pobytu
 • ověřování podpisů a kopií listin 
 • agenda týkající se příspěvkových organizací zřízených městskou částí - jejich vznik, změna, zánik, zřizovací listiny, zápisy do obchodního rejstříku
 • zajištění  vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy : výpisy z Rejstříku trestů

 

Související články

top Agenda Centrálního stavebního úřadu 24. 6. 2024 Úřad Odbory ÚMČ Odbory ÚMČ
Poslední úprava: 28. 2. 2024. Za správnost obsahu odpovídá Libuše Axmannová.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů