Kontaktní údaje Úřadu městské části Brno-Líšeň

Zpátky

Úřad městské části tvoří starosta, I. a II. místostarosta, tajemník a zaměstnanci města Brna zařazení do tohoto úřadu. V čele úřadu městské části stojí starosta. Úřad plní úkoly v oblasti samostatné působnosti a vykonává státní správu, která patří do působnosti obce a je mu svěřena Statutem města Brna.

Nadřízenou všech pracovníků Úřadu městské části Brno-Líšeň je tajemnice úřadu, která plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele dle zvláštních předpisů. Úřad městské části Brno-Líšeň je rozdělen do pěti odborů a úseku tajemníka.

 

Příjem dokumentů či podání

 

Představitelé radnice

  • Mgr. Břetislav Štefan (ČSSD) - starosta MČ Brno-Líšeň, tel. 544 424 810
  • Ing. arch. Iva Kremitovská (bez pol. příslušnosti, zvolena za ANO 2011) - I. místostarostka MČ Brno-Líšeň, tel. 544 424 813
  • JUDr. PhDr. Martin Příborský, EMLE (ODS) - II. místostarosta MČ Brno-Líšeň, tel. 544 424 812
  • Ing. Irena Belcredi - tajemnice Úřadu městské části Brno-Líšeň, tel. 544 424 814

 

Kontakty na pracovníky Úřadu městské části Brno-Líšeň


Pracovník

Funkce

Tel. klapka

Dveře číslo

Přímá linka mobil

E-mailová adresa

Mgr. Břetislav Štefan
 
starosta 810 307

544 424 810 

724 075 898

stefan@brno-lisen.cz
Ing. Bc. Libuše Axmannová
 
interní audit 825 101

544 424 825

778 427 175

axmannova@brno-lisen.cz
Ing. arch. Iva Kremitovská 
 
I.místostarostka 813 306

544 424 813

770 195 186

kremitovska@brno-lisen.cz
JUDr. PhDr. Martin Příborský, EMLE
 
II.místostarosta 812 303

544 424 812

770 195 187

priborsky@brno-lisen.cz
Ing. Irena Belcredi 
 
tajemnice ÚMČ 814 305

544 424 814

606 691 019

belcredi@brno-lisen.cz
Eva Horáková
 
samospr., informace, sekretariát 841 304

544 424 841

775 731 194

horakova@brno-lisen.cz
Ing. Petr Kovanda 
 
investiční technik 834 301

544 424 834

775 858 371

kovanda@brno-lisen.cz
Ing. Jana Pantůčková 
 
investiční technik 818 301

544 424 818

773 785 244

pantuckova@brno-lisen.cz
Květoslava Hudcová  zemědělství, pozemky 873 107

544 424 873

hudcova@brno-lisen.cz
RNDr. Jiří Babáček 
 
veřejné prostranství 922 206

773 071 849

babacek@brno-lisen.cz
Ivan Kůs 
 
pozemní komunikace 878 301

544 424 878

724 353 945

kus@brno-lisen.cz
Mgr. David Staněk 
 
životní prostředí 877 206

544 424 877

608 270 652

stanek@brno-lisen.cz
Ing. Ivona Dvořáková
 

vedoucí sociálního odboru

830 102

544 424 830

725 780 367

dvorakova@brno-lisen.cz
Bc. Růžena Otáhalová 
 
sociálně právní ochrana dětí 831 103

544 424 831

724 928 347

otahalova@brno-lisen.cz
Mgr. Irena Šandová 
 
sociální pracovnice 832 105

544 424 832

724 928 353

sandova@brno-lisen.cz
Věra Plocková
 
sociálně právní ochrana dětí 836 103

544 424 836

724 928 350

plockova@brno-lisen.cz
Bc. Eliška Zoufalá, DiS.
 
kurátorka pro mládež 833 104

544 424 833

720 317 067

zoufala@brno-lisen.cz
Kateřina Brzobohatá, DiS.
 
sociálně právní ochrana dětí 835 105

544 424 835

778 499 439

brzobohata@brno-lisen.cz
Mgr. Bc. Alexandra Černá
 

vedoucí organizačního odboru

840 302

544 424 840

724 925 260

cerna@brno-lisen.cz
Ing. Klára Babáková, DiS. administrativní pracovnice 815 304

544 424 815

778 499 426

babakova@brno-lisen.cz
Radek Mrázek, DiS
 
správce výpočetní sítě 844 201

544 424 844

608 895 534

mrazek@brno-lisen.cz
Růžena Dračková referent vnitřních věcí 855 205

544 424 855

drackova@brno-lisen.cz
Vít Schneider organizační pracovník, spisovna 864 302

544 424 864

606 691 018

schneider@brno-lisen.cz
Jan Koláček správa budovy, veř. prostranství 872 206

544 424 872

kolacek@brno-lisen.cz
Ivo Černohorský
 
pomocný technický pracovník 972 002

770 100 748

 
Ing. Libor Stehlík

vedoucí odboru rozpočtu a financí

850 401

544 424 850

stehlik@brno-lisen.cz
Jarmila Kratochvílová hlavní účetní 851 401

544 424 851

kratochvilova@brno-lisen.cz
Jana Blümelová pokladna 852 202

544 424 852

blumelova@brno-lisen.cz
Jarmila Vlčková referentka poplatků ze psů 853 203

544 424 853

vlckova@brno-lisen.cz
Bc. Jitka Markovičová referentka ekonom. záležitostí 856 203

544 424 856

hakl@brno-lisen.cz
Dalibor Hakl
 
správce rozpočtu 854 104

544 424 854

732 542 108

markovicova@brno-lisen.cz
Iveta Kolečkářová personalistka, platová účetní 843 302

544 424 843

koleckarova@brno-lisen.cz
Ing. Mirka Kopáčková účetní, personalistka 630 5 OSB

517 070 067

kopackova@brno-lisen.cz
JUDr. Eva Vacková –Veselá

vedoucí majetkoprávního odboru

860 208

544 424 860

vackova@brno-lisen.cz
JUDr. František Svoboda přestupková komise 862 204

544 424 862

svoboda@brno-lisen.cz

Magdalena Mikšátková

matrika 845 207

544 424 845

771 125 967

miksatkova@brno-lisen.cz
Milena Dohnalová matrika, školství 863 207

544 424 863

dohnalova@brno-lisen.cz
Mgr. Bc. Oldřich Dryšl 
 
právník, přestupková komise 866 204

544 424 866

723 468 199

drysl@brno-lisen.cz
Jitka Pavlíková bytová referentka 867 205 544 424 867 pavlikova@brno-lisen.cz
JUDr. Vladimíra Vrabelová
 

nájemní smlouvy byty

821 208

544 424 821

775 731 328

vrabelova@brno-lisen.cz
Ing. Petra Závodská
 
garant veřejných zakázek 611 2OSB

544 233 691

602 582 252

zavodska@brno-lisen.cz
Ing. arch. Markéta Diakovová, Ph.D.
 

vedoucí stavebního odboru

870 106

544 424 870

608 342 398

diakovova@brno-lisen.cz
Ing. Veronika Soukupová stavební technik 879 108

544 424 879

soukupova@brno-lisen.cz
Ing. Lenka Faulová stavební technik 876 108

544 424 876

faulova@brno-lisen.cz
Ivana Vítková stavební technik 875 107

544 424 875

vitkova@brno-lisen.cz
Ing. David Krček stavební technik 817 108

544 424 817

krcek@brno-lisen.cz
Ing. Iva Zrůstková stavební technik 820 106

544 424 820

zrustkova@brno-lisen.cz
Marie Lelková administrativní pracovnice 871 108

544 424 871

lelkova@brno-lisen.cz
Mgr. Bc. Oldřich Dryšl
 

vedoucí odboru správy budov

866 204

544 424 866

723 468 199

drysl@brno-lisen.cz
Bc. et. Bc. Lenka Navrátilová  pokladna, dluhová referentka 624 6 OSB

544 233 690

navratilova@brno-lisen.cz
Naděžda Králíková
 
domovnictví a úklid byt. domů 261 poliklinika

544 134 261

775 711 172

kralikova@brno-lisen.cz
Ing. Petr Kubový
 
technik bytů 622 8 OSB

517 070 066

773 445 101

kubovy@brno-lisen.cz
Radka Pešová
 
technik bytů 621 8 OSB

517 070 065

608 635 811

pesova@brno-lisen.cz
Zdenko Měcháček
 
technik bytů 620 8 OSB

517 070 064

606 769 180

mechacek@brno-lisen.cz
Danuše Kružíková účetní VHČ 631 5 OSB

517 070 068

kruzikova@brno-lisen.cz
Martina Drbalová
 
předpis nájemného, vyúčtování služeb 625 7 OSB

517 070 061

777 485 394

drbalova@brno-lisen.cz
David Linger
 
technik pro nebytové prostory   8 OSB

517 070 063

774 701 221

linger@brno-lisen.cz
Hana Zapletalová
 
vedoucí polikliniky   poliklinika

544 134 260

602 381 430

zapletalova@brno-lisen.cz
Roman Rech
 
údržba pro objekt polikliniky   poliklinika

544 134 233

rech@brno-lisen.cz

 

Prostory radnice a odbory

Přízemí radnice:

Interní audit, Czech Point dveře č. 101
  Sociální odbor dveře č. 102, 103, 104, 105
  Stavební odbor dveře č. 106, 107, 108
1. patro Pokladna dveře č. 202
  Czech Point, správa IT dveře č. 201
  Poplatek ze psů, nájem z pozemků a nebytových prostor dveře č. 203
  Přestupky dveře č. 204
  Bytový referent, volby dveře č. 205
  Rybářské lístky, veřejná prostranství, Czech Point dveře č. 206
  Životní prostředí dveře č. 206
  Matrika, výpisy z rejstříku trestů, školství dveře č. 207
  Majetkoprávní odbor  dveře č. 203 - 208
2.patro Pozemní komunikace, Investice dveře č. 301
  Organizační odbor -  pronájem sálu dveře č. 302
  Kancelář II. místostarosty dveře č. 303
  Podatelna, sekretariát, Czech Point dveře č. 304
  Kancelář tajemnice dveře č. 305
  Kancelář I. místostarosty dveře č. 306
  Kancelář starosty dveře č. 307
3. patro Odbor rozpočtu a financí - hlavní účtárna dveře č. 401

 

Před budovou je velké neplacené parkoviště, do budovy radnice i uvnitř radnice je bezbariérový přístup pro tělesně postižené spoluobčany.

Adresa Jírova 2609/2,
628 00 Brno-Líšeň
Dopravní spojení Tramvaj č. 8 (Jírova)
Autobus č. 78 (Jírova)
Trolejbus č. 25 (Jírova)
Telefon 544 424 815 (spojovatelka)
Sekretariát horakova@brno-lisen.cz
Informace info@brno-lisen.cz
Elektronická podatelna podatelna.lisen@brno.cz
Datová schr. u8jbv72
Správce webových stránek Poslat e-mail

Doporučujeme, aby občané v co největší možné míře řešili své záležitosti elektronicky, písemně, telefonem, nebo poštou.

Úřední dny - pro veřejnost:

pondělí 8,00 - 17,00 hodin
středa 8,00 - 17,00 hodin

Úřední dny - podatelna:

pondělí 8,00 - 17,00 hodin
úterý 8,00 - 13,00 hodin
středa 8,00 - 17,00 hodin
čtvrtek 8,00 - 13,00 hodin

Úřední hodiny - Ověřování podpisů, listin a služby CZECH POINT:

pondělí 8,00 - 17,00 hodin
úterý 8,00 - 11,30 hodin
středa 8,00 - 17,00 hodin
čtvrtek 8,00 - 11,30 hodin

 

Fotogalerie

Poslední úprava: 25. 3. 2021. Za správnost obsahu odpovídá Libuše Axmannová.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: