Kontaktní údaje Úřadu městské části Brno-Líšeň

Zpátky

Úřad městské části tvoří starosta, I. a II. místostarosta, tajemník a zaměstnanci města Brna zařazení do tohoto úřadu. V čele úřadu městské části stojí starosta. Úřad plní úkoly v oblasti samostatné působnosti a vykonává státní správu, která patří do působnosti obce a je mu svěřena Statutem města Brna.

Nadřízenou všech pracovníků Úřadu městské části Brno-Líšeň je tajemnice úřadu, která plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele dle zvláštních předpisů. Úřad městské části Brno-Líšeň je rozdělen do pěti odborů a úseku tajemníka.

 

Příjem dokumentů či podání

 

Představitelé radnice

  • Mgr. Břetislav Štefan (ČSSD) - starosta MČ Brno-Líšeň, tel. 544 424 810
  • Ing. arch. Iva Kremitovská (bez pol. příslušnosti, zvolena za ANO 2011) - I. místostarostka MČ Brno-Líšeň, tel. 544 424 813
  • JUDr. PhDr. Martin Příborský, EMLE (ODS) - II. místostarosta MČ Brno-Líšeň, tel. 544 424 812
  • Ing. Irena Belcredi - tajemnice Úřadu městské části Brno-Líšeň, tel. 544 424 814

 

Kontakty na pracovníky Úřadu městské části Brno-Líšeň

Pracovník

Popis činnosti

Klapka

Dveře č.

Přímá linka
mobil

E-mailová adresa

Mgr. Štefan Břetislav
starosta 810 307

544 424 810

724 075 898

stefan@brno-lisen.cz
Ing. arch. Kremitovská Iva
I.místostarostka 813 306

544 424 813

770 195 186

kremitovska@brno-lisen.cz
JUDr. PhDr. Příborský Martin, EMLE
II.místostarosta 812 303

544 424 812

770 195 187

priborsky@brno-lisen.cz

Útvar interního auditu

Pracovník

Popis činnosti

Klapka

Dveře č.

Přímá linka
mobil

E-mailová adresa

Ing. Bc. Axmannová Libuše
interní audit 825 101

544 424 825

778 427 175

axmannova@brno-lisen.cz

Útvar tajemníka

Pracovník

Popis činnosti

Klapka

Dveře č.

Přímá linka
mobil

E-mailová adresa

RNDr. Babáček Jiří
veřejné prostranství 922 206

773 071 849

babacek@brno-lisen.cz
Ing. Belcredi Irena
tajemnice ÚMČ 814 305

544 424 814

606 691 019

belcredi@brno-lisen.cz
Ing. Fleková Monika
zemědělství, pozemky 873 107

544 424 873

flekova@brno-lisen.cz
Horáková Eva
samospr., informace, sekretariát 841 304

544 424 841

775 731 194

horakova@brno-lisen.cz
Ing. Kovanda Petr
investiční technik 834 301

544 424 834

775 858 371

kovanda@brno-lisen.cz
Kůs Ivan
pozemní komunikace 878 301

544 424 878

724 353 945

kus@brno-lisen.cz
Ing. Pantůčková Jana
investiční technik 818 301

544 424 818

773 785 244

pantuckova@brno-lisen.cz
Mgr. Staněk David
životní prostředí 877 206

544 424 877

608 270 652

stanek@brno-lisen.cz

Odbor rozpočtu a financí

Pracovník

Popis činnosti

Klapka

Dveře č.

Přímá linka
mobil

E-mailová adresa

Blümelová Jana
pokladna 852 202

544 424 852

blumelova@brno-lisen.cz
Hakl Dalibor
správce rozpočtu 854 104

544 424 854

732 542 108

hakl@brno-lisen.cz
Kolečkářová Iveta
personalistka, platová účetní 843 302

544 424 843

koleckarova@brno-lisen.cz
Ing. Kopáčková Mirka
účetní, personalistka 630 5 OSB

517 070 067

kopackova@brno-lisen.cz
Kratochvílová Jarmila
hlavní účetní 851 401

544 424 851

kratochvilova@brno-lisen.cz
Bc. Markovičová Jitka
referentka ekonom. záležitostí 856 203

544 424 856

markovicova@brno-lisen.cz
Ing. Stehlík Libor
vedoucí odboru rozpočtu a financí 850 401

544 424 850

stehlik@brno-lisen.cz
Vlčková Jarmila
referentka poplatků ze psů 853 203

544 424 853

vlckova@brno-lisen.cz

Sociální odbor

Pracovník

Popis činnosti

Klapka

Dveře č.

Přímá linka
mobil

E-mailová adresa

Brzobohatá Kateřina, DiS.
sociálně právní ochrana dětí 835 105

544 424 835

778 499 439

brzobohata@brno-lisen.cz
Ing. Dvořáková Ivona
vedoucí sociálního odboru 830 102

544 424 830

725 780 367

dvorakova@brno-lisen.cz
Můčková Petra
sociální pracovnice 832 105

544 424 832

778 761 569

muckova@brno-lisen.cz
Bc. Otáhalová Růžena
sociálně právní ochrana dětí 831 103

544 424 831

724 928 347

otahalova@brno-lisen.cz
Plocková Věra
sociálně právní ochrana dětí 836 103

544 424 836

724 928 350

plockova@brno-lisen.cz
Bc. Zoufalá Eliška, DiS.
kurátorka pro mládež 833 104

544 424 833

720 317 067

zoufala@brno-lisen.cz

Organizační odbor

Pracovník

Popis činnosti

Klapka

Dveře č.

Přímá linka
mobil

E-mailová adresa

Mgr. Bc. Černá Alexandra
vedoucí organizačního odboru 840 302

544 424 840

724 925 260

cerna@brno-lisen.cz
Černohorský Ivo
pomocný technický pracovník 972 2

770 100 748

Dračková Růžena
referent vnitřních věcí 855 205

544 424 855

drackova@brno-lisen.cz
Koláček Jan
správa budovy, veř. prostranství 872 206

544 424 872

kolacek@brno-lisen.cz
Mrázek Radek, DiS
správce výpočetní sítě 844 201

544 424 844

608 895 534

mrazek@brno-lisen.cz
Peňásová Nikola
administrativní pracovnice 815 304

544 424 815

778 499 426

penasova@brno-lisen.cz
Schneider Vít
organizační pracovník, spisovna 864 302

544 424 864

606 691 018

schneider@brno-lisen.cz

Stavební odbor

Pracovník

Popis činnosti

Klapka

Dveře č.

Přímá linka
mobil

E-mailová adresa

Ing. arch. Diakovová Markéta, Ph.D.
vedoucí stavebního odboru 870 106

544 424 870

608 342 398

diakovova@brno-lisen.cz
Ing. Faulová Lenka
stavební technik 876 108

544 424 876

faulova@brno-lisen.cz
Ing. Krček David
stavební technik 817 108

544 424 817

krcek@brno-lisen.cz
Bc. Kurečková Karolína
stavební technik 879 108

544 424 879

kureckova@brno-lisen.cz
Lelková Marie
administrativní pracovnice 871 108

544 424 871

lelkova@brno-lisen.cz
Vítková Ivana
stavební technik 875 107

544 424 875

vitkova@brno-lisen.cz
Ing. Zrůstková Iva
stavební technik 820 106

544 424 820

zrustkova@brno-lisen.cz

Majetkoprávní odbor

Pracovník

Popis činnosti

Klapka

Dveře č.

Přímá linka
mobil

E-mailová adresa

Dohnalová Milena
matrika, školství 863 207

544 424 863

dohnalova@brno-lisen.cz
Mgr. Bc. Janča Dušan
garant veřejných zakázek, přestupková komise 866 204

544 424 866

janca@brno-lisen.cz
Mikšátková Magdalena
matrika 845 207

544 424 845

771 125 967

miksatkova@brno-lisen.cz
Pavlíková Jitka
bytová referentka 867 205

544 424 867

pavlikova@brno-lisen.cz
JUDr. Svoboda František
přestupková komise 862 204

544 424 862

svoboda@brno-lisen.cz
JUDr. Vacková – Veselá Eva
vedoucí majetkoprávního odboru 860 208

544 424 860

vackova@brno-lisen.cz
JUDr. Vrabelová Vladimíra
nájemní smlouvy byty 821 208

544 424 821

775 731 328

vrabelova@brno-lisen.cz

Odbor správy budov

Pracovník

Popis činnosti

Klapka

Dveře č.

Přímá linka
mobil

E-mailová adresa

Drbalová Martina
předpis nájemného, vyúčtování služeb 625 7 OSB

517 070 061

777 485 394

drbalova@brno-lisen.cz
Mgr. Bc. Dryšl Oldřich
Vedoucí odboru správy budov 610 1 OSB

517 070 060

723 468 199

drysl@brno-lisen.cz
Králíková Naděžda
domovnictví a úklid byt. domů 613 2 OSB

544 233 692

775 711 172

kralikova@brno-lisen.cz
Kružíková Danuše
účetní VHČ 631 5 OSB

517 070 068

kruzikova@brno-lisen.cz
Ing. Kubový Petr
technik bytů 622 8 OSB

517 070 066

773 445 101

kubovy@brno-lisen.cz
Linger David
technik pro nebytové prostory 623 8 OSB

517 070 063

774 701 221

linger@brno-lisen.cz
Měcháček Zdenko
technik bytů 620 8 OSB

517 070 064

606 769 180

mechacek@brno-lisen.cz
Bc. et. Bc. Navrátilová Lenka
pokladna, dluhová referentka 624 6 OSB

544 233 690

navratilova@brno-lisen.cz
Pešová Radka
technik bytů 621 8 OSB

517 070 065

608 635 811

pesova@brno-lisen.cz
Rech Roman
údržba pro objekt polikliniky poliklinika

544 134 233

rech@brno-lisen.cz
Zapletalová Hana
vedoucí polikliniky poliklinika

544 134 260

602 381 430

zapletalova@brno-lisen.cz

 

 

 

Prostory radnice a odbory

Přízemí radnice:

Interní audit, Czech Point dveře č. 101
  Sociální odbor dveře č. 102, 103, 104, 105
  Stavební odbor dveře č. 106, 107, 108
1. patro Pokladna dveře č. 202
  Czech Point, správa IT dveře č. 201
  Poplatek ze psů, nájem z pozemků a nebytových prostor dveře č. 203
  Přestupky dveře č. 204
  Bytový referent, volby dveře č. 205
  Rybářské lístky, veřejná prostranství, Czech Point dveře č. 206
  Životní prostředí dveře č. 206
  Matrika, výpisy z rejstříku trestů, školství dveře č. 207
  Majetkoprávní odbor  dveře č. 203 - 208
2.patro Pozemní komunikace, Investice dveře č. 301
  Organizační odbor -  pronájem sálu dveře č. 302
  Kancelář II. místostarosty dveře č. 303
  Podatelna, sekretariát, Czech Point dveře č. 304
  Kancelář tajemnice dveře č. 305
  Kancelář I. místostarosty dveře č. 306
  Kancelář starosty dveře č. 307
3. patro Odbor rozpočtu a financí - hlavní účtárna dveře č. 401

 

 

Před budovou je velké neplacené parkoviště, do budovy radnice i uvnitř radnice je bezbariérový přístup pro tělesně postižené spoluobčany.

Adresa Jírova 2609/2,
628 00 Brno-Líšeň
Dopravní spojení Tramvaj č. 8 (Jírova)
Autobus č. 78 (Jírova)
Trolejbus č. 25 (Jírova)
Telefon 544 424 815 (spojovatelka)
Sekretariát horakova@brno-lisen.cz
Informace info@brno-lisen.cz
Elektronická podatelna podatelna.lisen@brno.cz
Datová schr. u8jbv72
Správce webových stránek Poslat e-mail

Doporučujeme, aby občané v co největší možné míře řešili své záležitosti elektronicky, písemně, telefonem, nebo poštou.

Úřední dny - pro veřejnost:

pondělí 8,00 - 17,00 hodin
středa 8,00 - 17,00 hodin

Úřední dny - podatelna:

pondělí 8,00 - 17,00 hodin
úterý 8,00 - 13,00 hodin
středa 8,00 - 17,00 hodin
čtvrtek 8,00 - 13,00 hodin

Úřední hodiny - Ověřování podpisů, listin a služby CZECH POINT:

pondělí 8,00 - 17,00 hodin
úterý 8,00 - 11,30 hodin
středa 8,00 - 17,00 hodin
čtvrtek 8,00 - 11,30 hodin

 

Fotogalerie

Poslední úprava: 25. 3. 2021. Za správnost obsahu odpovídá Libuše Axmannová.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: