Útvar tajemníka

Zpátky

Belcredi Irena Ing. - tajemnice úřadu, vedoucí útvaru, dveře č. 305, tel.: +420 544 424 814

Pracovníci

Pracovník

Popis činnosti

Klapka

Dveře č.

Přímá linka
mobil

E-mailová adresa

Ing. Belcredi Irena
tajemnice ÚMČ 814 305

544 424 814

606 691 019

[obfuscate_1_|92|96|104|90|106|100|100|99|59|92|109|106|102|37|107|105|109|96|104|41|95|113]
RNDr. Babáček Jiří
veřejné prostranství 922 206

773 071 849

[obfuscate_1_|92|92|94|88|91|100|107|58|93|108|105|107|36|100|104|115|95|105|40|94|118]
Ing. Fleková Monika
zemědělství, pozemky 873 107

544 424 873

[obfuscate_1_|96|103|97|98|103|117|97|58|93|108|105|107|36|100|104|115|95|105|40|94|118]
Horáková Eva
samospr., informace, sekretariát 841 304

544 424 841

775 731 194

[obfuscate_1_|98|106|110|88|99|110|118|91|59|92|109|106|102|37|107|105|109|96|104|41|95|113]
Ing. Kovanda Petr
investiční technik 834 301

544 424 834

775 858 371

[obfuscate_1_|101|106|114|88|102|99|97|58|93|108|105|107|36|100|104|115|95|105|40|94|118]
Ing. Kubový Petr
investiční technik 870 106

544 424 870

773 445 101

[obfuscate_1_|101|112|94|102|110|120|64|92|109|104|106|41|99|97|114|101|104|41|93|117]
Kůs Ivan
pozemní komunikace 878 301

544 424 878

724 353 945

[obfuscate_1_|101|112|111|55|90|113|110|105|40|102|100|111|92|102|45|99|116]
Ing. Pantůčková Jana
investiční technik 818 301

544 424 818

773 785 244

[obfuscate_1_|106|92|106|107|109|98|107|105|113|91|59|94|105|102|110|45|102|100|109|96|106|37|91|121]
Mgr. Staněk David
životní prostředí 877 206

544 424 877

608 270 652

[obfuscate_1_|109|111|93|101|93|106|64|92|109|104|106|41|99|97|114|101|104|41|93|117]
Bc. Šebelová Hana
speciální silniční úřad, přestupky 878, 862 301, 204

[obfuscate_1_|109|96|94|92|100|110|118|91|59|92|109|106|102|37|107|105|109|96|104|41|95|113]

V čele útvaru stojí jako vedoucí odboru tajemník ÚMČ. Samostatně řídí činnost svého útvaru a za jeho činnost kompletně zodpovídá.

Poslání:
Posláním útvaru tajemníka je zabezpečování kvalitních lidských zdrojů potřebných pro úspěšnou činnost ÚMČ, realizace programů zvyšování kvalifikace managerů, specialistů a dalších profesních skupin.

Vybrané působnosti:

 • organizační zabezpečení dalšího odborného vzdělávání zaměstnanců
 • organizační zabezpečení jednání rady a zastupitelstva
 • zabezpečení evidence úrazů a pracovních nehod
 • zabezpečení agendy sekretariátu
 • zabezpečení výběrových řízení
 • poskytování informací podle z.č. 106/1999 Sb.
 • podatelna
 • zabezpečení činnosti investic
 • zabezpečení výkonu státní správy v oblasti zemědělství, životního prostředí a lesního hospodářství
  - povolování a evidence zemědělských podnikatelů
  - zabezpečení úkolů RMČ a ZMČ v oblasti zemědělství a majetkové agendy
  - smluvní ošetření pozemků ZPF k dočasnému využití
  - hlášení stanovištví včelstev
  - přidělování evidenčních čísel pro rekreační objekty, garáže a jiné stavby ( mimo rodinné domy)
 • zabezpečení činnosti v oblasti vodního hospodářství, životního prostředí, dopravy, veřejného prostranství
 • zabezpečení činnosti výkonu státní správy na místních komunikacích
 • zabezpečení výkonu státní správy v oblasti vodního hospodářství, životního prostředí
 • veřejné osvětlení a energetika
 • zabezpečení úkolů odboru v samostatné působnosti obce uložených RMČ a ZMČ v oblasti životního prostředí, dopravy

 

Související články

top Agenda Centrálního stavebního úřadu 24. 6. 2024 Úřad Odbory ÚMČ Odbory ÚMČ
Poslední úprava: 28. 2. 2024. Za správnost obsahu odpovídá Libuše Axmannová.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů