Odpady

Prodej dotovaných kompostérů v roce 2016 19. 9. 2016 Odpady
Kontejnery na tříděný odpad 18. 1. 2016 Odpady
Poplatky za komunální odpad v roce 2016 4. 1. 2016 Odpady
Třídění bioodpadů 27. 4. 2015 Odpady
Společnost SAKO modernizuje vozový park 1. 4. 2015 Odpady
Sběrná střediska odpadů na území MČ Brno-Líšeň 13. 11. 2013 Odpady