Prohlášení o přístupnosti

ÚMČ Brno - Líšeň se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, a to tak, že je pro jejich uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením, učiní vnímatelnými, ovladatelnými, srozumitelnými a stabilními.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky brno-lisen.cz.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou po posouzení v září 2019 v převážné a rozhodující části v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Webové stránky nejsou dle výše uvedených právních předpisů úplně přístupné, konkrétně v bodech:

 • 1.1.1 Netextový obsah (Úroveň A)
 • 1.2.2 Titulky (předtočené) (Úroveň A)
 • 1.3.1 Informace a vzájemné vztahy (Úroveň A)
 • 1.3.5 Identifikace účelu vstupu (Úroveň AA)
 • 1.4.3 Minimální kontrast (Úroveň AA)
 • 1.4.5 Text ve formě obrázku (Úroveň AA)
 • 1.4.10 Přeformátování (Reflow) (Úroveň AA)
 • 1.4.11 Netextový kontrast (Úroveň AA)
 • 1.4.13 Obsah při zaměření myší nebo kurzorem (hover a focus) (Úroveň AA)
 • 2.1.1 Klávesnice (Úroveň A)
 • 2.2.2 Pauza, Stop, Skrýt (Úroveň A)
 • 2.4.1 Přeskoč bloky (Úroveň A)
 • 2.4.2 Každá stránka má titulek (Úroveň A)
 • 2.4.3 Pořadí procházení prvků (Úroveň A)
 • 2.4.4 Účel odkazu v kontextu (Úroveň A)
 • 2.4.5 Více způsobů (Úroveň AA)
 • 2.4.6 Nadpisy a popisky (Úroveň AA)
 • 2.4.7 Viditelný focus (Úroveň AA)
 • 3.3.1 Identifikace chyby (Úroveň A)
 • 3.3.2 Popisky nebo pokyny (Úroveň A)
 • 3.3.3 Návrhy pro opravení chyby (Úroveň AA)
 • 3.3.4 Předcházení chybám (Právní, finanční, data) (Úroveň AA)
 • 4.1.2 Název, funkce, hodnota (Úroveň A)
 • 4.1.3 Stavové zprávy (Úroveň AA)

Znění zákona a jeho přílohy:

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení vypracoval ÚMČ Brno - Líšeň na základě uživatelského testu přístupnosti, realizovalo TyfloCentrum Brno, o. p. s. v září 2019.

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: [obfuscate_1_|99|105|98|102|56|97|114|104|106|39|103|101|106|93|109|46|93|117]

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Úřad městské části Brno-Líšeň
Jírova 2609/2, 628 00 Brno-Líšeň
e-mail: [obfuscate_1_|99|105|98|102|56|97|114|104|106|39|103|101|106|93|109|46|93|117]
 

Poslední úprava: 3. 12. 2020.
Kontakt: Via Aurea,

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů