Veřejné zakázky

Profil zadavatele

  • Úřad městské části Brno-Líšeň
  • Jírova 2, 628 00 Brno
  • IČ: 44992785

Návod pro uživatele profilu zadavatele a seznamu veřejných zakázek

Profil zadavatele dle vyhlášky 9/2011 Sb., Skupina 4 (profil zadavatele seznam zveřejněných veřejných zakázek včetně obsahu). Podávání nabídek probíhá na podatelně ÚMČ.

Adresa profilu zadavatele

https://nen.nipez.cz/profil/Lisen

Certifikát

Certifikace shody elektronických nástrojů

 

 

Zobrazit archivní veřejné zakázky

Revitalizace veřejné plochy zeleně před MŠ Synkova 24 v Brně-Líšni

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 20. 7. 2016
den vyvěšení
1. 7. 2016 12:13:00
termín pro podání nabídek
19. 7. 2016 do 09:00 hod.
termín pro otevírání obálek
19. 7. 2016 od 09:00 hod.

„Rekonstrukce komunikací a sportovních ploch – Elplova, Zikova a Synkova – PD II.“

Dne 11. 08. 2016 - vloženo rozhodnutí o zrušení výběrového řízení
den vyvěšení
30. 6. 2016 11:40:00
termín pro podání nabídek
19. 7. 2016 do 09:00 hod.
termín pro otevírání obálek
19. 7. 2016 od 09:01 hod.

„Rekonstrukce a modernizace interiéru Polikliniky Horníkova 34 - PD“

Dne 11. 08. 2016 - vloženo rozhodnutí o zrušení výběrového řízení
den vyvěšení
16. 6. 2016 08:20:00
termín pro podání nabídek
12. 7. 2016 do 13:00 hod.
termín pro otevírání obálek
12. 7. 2016 od 13:05 hod.

Modernizace povrchu stávajícího sportovního hřiště při ul. Kubíkova v Brně-Líšni

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 29. 6. 2016
den vyvěšení
2. 6. 2016 11:15:00
termín pro podání nabídek
21. 6. 2016 do 09:00 hod.
termín pro otevírání obálek
21. 6. 2016 od 09:00 hod.

Rekonstrukce dětského hřiště za ul. Zikova v Brně-Líšni

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 29. 6. 2016
den vyvěšení
2. 6. 2016 11:15:00
termín pro podání nabídek
21. 6. 2016 do 11:00 hod.
termín pro otevírání obálek
21. 6. 2016 od 11:00 hod.

ZŠ Horníkova - vybavení tříd a kabinetů nábytkem a elektronikou

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 29. 6. 2016
Zadavatelem je ZŠ a MŠ Horníkova 1, p.o. Dne 10. 6. 2016 vložena dodatečná informace č. 1. Dne 16. 6. 2016 vloženy dodatečné informace č. 2 + 3.
den vyvěšení
2. 6. 2016 10:35:00
termín pro podání nabídek
21. 6. 2016 do 13:00 hod.
termín pro otevírání obálek
21. 6. 2016 od 13:00 hod.

"Rekonstrukce komunikací a sportovních ploch - Elplova, Zikova a Synkova - PD"

Dne 30.06.2016 - vloženo oznámení o zrušení výběrového řízení
den vyvěšení
2. 6. 2016 08:02:00
termín pro podání nabídek
20. 6. 2016 do 09:00 hod.
termín pro otevírání obálek
20. 6. 2016 od 09:05 hod.

"Zajištění služeb ostrahy objektů pro bytové domy ve správě MČ Brno - Líšeň"

Dne 02.08.2016 - vložena písemná zpráva, rámcová smlouva
den vyvěšení
2. 6. 2016 08:00:00
termín pro podání nabídek
20. 6. 2016 do 13:00 hod.
termín pro otevírání obálek
20. 6. 2016 od 13:05 hod.

„MŠ Neklež 1a - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor“

den vyvěšení
19. 5. 2016 11:15:00
termín pro podání nabídek
1. 6. 2016 do 13:00 hod.
termín pro otevírání obálek
1. 6. 2016 od 13:05 hod.

Úprava parteru obchodního centra Masarova - část D1 a D2, rekonstrukce schodišť

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 15. 6. 2016
den vyvěšení
9. 5. 2016 10:40:00
termín pro podání nabídek
1. 6. 2016 do 09:00 hod.
termín pro otevírání obálek
1. 6. 2016 od 09:00 hod.

Rekonstrukce obvodového pláště a střech Molákova 1, 3, 5

Dne 2.5.2016 úprava zadávacích podmínek. Dne 9. 6. 2016 vložena dodatečná informace č. 1. Dne 18.5.2016 vloženy dodatečné informace č. 2+3. Dne 18. 5. 2016 vložena dodatečná informace č. 4.
den vyvěšení
25. 4. 2016 08:55:00
termín pro podání nabídek
24. 5. 2016 do 09:00 hod.
termín pro otevírání obálek
24. 5. 2016 od 09:00 hod.

Dodávka lehátek do mateřské školy

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 20. 4. 2016
den vyvěšení
24. 3. 2016 11:50:00
termín pro podání nabídek
7. 4. 2016 do 09:00 hod.
termín pro otevírání obálek
7. 4. 2016 od 09:00 hod.

Forenzní audit účetnictví a nakládání s majetkem příspěvkové organizace

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 20. 4. 2016
den vyvěšení
24. 3. 2016 11:40:00
termín pro podání nabídek
12. 4. 2016 do 09:00 hod.
termín pro otevírání obálek
12. 4. 2016 od 09:00 hod.

Nákupní centrum Kotlanova - PD

Dne 06.05.2016 - vložena písemná zpráva, protokol o otevírání obálek s nabídkami, protokol z hodnocení
den vyvěšení
11. 3. 2016 08:10:00
termín pro podání nabídek
28. 4. 2016 do 13:00 hod.
termín pro otevírání obálek
28. 4. 2016 od 13:05 hod.

Rámcová smlouva na opravy vozovek a chodníků v MČ Brno-Líšeň 2016-2017

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 6. 4. 2016
den vyvěšení
10. 3. 2016 11:55:00
termín pro podání nabídek
30. 3. 2016 do 09:00 hod.
termín pro otevírání obálek
30. 3. 2016 od 09:15 hod.

Nábytek do mateřské školy Hochmanova

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 6. 4. 2016
Dne 16. 03. 2016 vložena dodatečná informace č. 1. Dne 21. 03. 2016 vložena dodatečná informace č. 2 + 3.
den vyvěšení
10. 3. 2016 11:15:00
termín pro podání nabídek
29. 3. 2016 do 09:00 hod.
termín pro otevírání obálek
29. 3. 2016 od 09:15 hod.

Dodávka a montáž mobilní ledové plochy

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 4. 5. 2016
Dne 4. 4. 2016 vložena dodatečná informace č. 1.
den vyvěšení
1. 3. 2016 14:45:00
termín pro podání nabídek
26. 4. 2016 do 09:00 hod.
termín pro otevírání obálek
26. 4. 2016 od 09:10 hod.

„MŠ Hochmanova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor“

27.4.2016 - vložena smlouva o dílo
den vyvěšení
26. 2. 2016 12:35:00
termín pro podání nabídek
21. 3. 2016 do 13:00 hod.
termín pro otevírání obálek
21. 3. 2016 od 13:05 hod.

Klimatizace kancelářských prostor

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 23. 3. 2016
Dne 4.3.2016 vložena dodatečná informace č. 1. Dne 7. 3. 2016 vložena dodatečná informace č. 2. Dne 10. 3. 2016 vložena dodatečná informace č. 3.
den vyvěšení
25. 2. 2016 09:50:00
termín pro podání nabídek
15. 3. 2016 do 09:00 hod.
termín pro otevírání obálek
15. 3. 2016 od 09:15 hod.

Rámcová smlouva na údržbu veřejné zeleně, celoroční údržbu komunikací, chodníků a veřejných prostranství v městské části Brno-Líšeň

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 13. 1. 2016
Dne 16. 10. 2015 vložena dodatečná informace č. 1. Dne 21. 10. vložena dodatečná informace č. 2. Dne 6. 11. 2015 vložena dodatečná informace č. 3. Dne 7. 12. 2015 vložena dodatečná informace č. 4. Dne 4.1.2016 vložena dodatečná informace č. 5.
den vyvěšení
13. 10. 2015 16:30:00
termín pro podání nabídek
7. 1. 2016 do 09:00 hod.
termín pro otevírání obálek
7. 1. 2016 od 09:10 hod.

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Zadavatelem je Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace. Dne 21. 10. 2015 bylo zadávací řízení zrušeno, zadavatel neobdržel žádnou nabídku.
den vyvěšení
24. 9. 2015 09:55:00
termín pro podání nabídek
12. 10. 2015 do 09:00 hod.
termín pro otevírání obálek
12. 10. 2015 od 09:15 hod.

Parková úprava Centrální park Rokle

den vyvěšení
11. 9. 2015 09:30:00
termín pro podání nabídek
30. 9. 2015 do 15:00 hod.
termín pro otevírání obálek
30. 9. 2015 od 15:05 hod.

Rámcová smlouva na opravy dětských hřišť v Brně-Líšni

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 12. 8. 2015
den vyvěšení
26. 6. 2015 09:05:00
termín pro podání nabídek
28. 7. 2015 do 09:00 hod.
termín pro otevírání obálek
28. 7. 2015 od 09:15 hod.

Modernizace bytů v bytových domech v Brně-Líšni II. etapa

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 12. 8. 2015
Dne 27.4.2016 byl zveřejněn dodatek k smlouvě č.2
den vyvěšení
1. 6. 2015 11:03:00
termín pro podání nabídek
29. 7. 2015 do 09:00 hod.
termín pro otevírání obálek
29. 7. 2015 od 09:00 hod.
« předchozí 1 2 další »
Zobrazit archivní veřejné zakázky
Akce v Líšni
leden
Po Út St Čt So Ne
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
2021