Dotace z rozpočtu MČ

Zpátky

Příjem žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Brno-Líšeň pro rok 2024 skončí dne 31. 10. 2023. Později podané žádosti nebudou akceptovány a nebudou předloženy k projednání v orgánech městské části.
Vzhledem ke změně zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů musí žádosti podané právnickými osobami nově obsahovat údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu (viz upravený formulář žádosti).

  1. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň 

  2. Žádost o dotaci - stejný formulář pro fyzickou i právnickou osobu (upravený na základě změny zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Co udělat se žádostí?

  1. Vyplnit
  2. Vytisknout
  3. Vlastnoručně podepsat
  4. Přinést na podatelnu ÚMČ Brno-Líšeň, poslat poštou, nebo datovou schránkou
  5. A zároveň emailem na [obfuscate_1_|113|96|94|100|89|114|116|95|109|58|93|110|101|103|44|108|99|110|95|105|42|90|114].

Znak a Logo Líšně ke stažení

Schválené dotace organizacím na roky 2018-21

 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Volby do Evropského parlamentu se budou konat v pátek dne 7. června 2024 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 8. června 2024 v době od 08.00 hodin do 14.00 hodin. 29. 4. 2024 Život v Líšni Úřad
Zrušení pošty - Ondráčkova Starosta a radní Líšně odmítají zrušení pobočky České pošty na ulici Ondráčkova ve Staré Líšni. Tento požadavek byl odeslán k rukám ministra vnitra ČR Víta Rakušana a pověřeného zástupce generálního… 24. 4. 2023 Starosta Rada Úřad
MČ Brno-Líšeň hledá pracovníky na údržbové a úklidové práce 6. 8. 2020 Úřad
Volná místa a výběrová řízení 30. 8. 2019 Úřad
Dokumenty a jednací řády 18. 5. 2017 Úřad
Vzdálená podpora Vzdálená podpora pro zaměstnance úřadu 15. 11. 2016 Úřad
1 2 3
Poslední úprava: 31. 8. 2021. Za správnost obsahu odpovídá Libuše Axmannová.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů