Sociální odbor

Zpátky

Dvořáková Ivona , Ing. - vedoucí odboru, dveře č. 104, tel.: +420 544 424 830 mobil: +420 725 780 367

Pracovníci

Pracovník

Popis činnosti

Klapka

Dveře č.

Přímá linka
mobil

E-mailová adresa

Ing. Dvořáková Ivona
vedoucí sociálního odboru 830 101

544 424 830

725 780 367

[obfuscate_1_|94|113|107|105|89|106|111|112|92|58|93|110|101|103|44|108|99|110|95|105|42|90|114]
Brzobohatá Kateřina, DiS.
sociálně právní ochrana dětí 835 105

544 424 835

778 499 439

[obfuscate_1_|92|109|118|102|90|110|104|91|111|91|59|94|105|102|110|45|102|100|109|96|106|37|91|121]
Bc. Grydilová Nikol, Dis.
sociálně právní ochrana dětí 836 103

544 424 836

778 489 002

[obfuscate_1_|97|109|117|91|97|107|111|112|92|58|93|110|101|103|44|108|99|110|95|105|42|90|114]
Mgr. Kmoničková Monika
sociálně právní ochrana dětí 855 104

544 424 855

771 286 939

[obfuscate_1_|101|104|107|101|97|98|107|105|113|91|59|94|105|102|110|45|102|100|109|96|106|37|91|121]
Mgr. Minaříčková Martina, Dis.
sociálně právní ochrana dětí 831 104

544 424 831

724 928 347

[obfuscate_1_|103|100|106|88|106|104|99|101|106|112|92|60|89|106|109|111|39|103|99|110|97|101|38|98|122]
Můčková Petra
sociální pracovnice 832 105

544 424 832

778 761 569

[obfuscate_1_|103|112|95|98|103|117|97|58|93|108|105|107|36|100|104|115|95|105|40|94|118]
Bc. Zoufalá Eliška, DiS.
kurátorka pro mládež 833 104

544 424 833

720 317 067

[obfuscate_1_|116|106|113|93|89|107|97|58|93|108|105|107|36|100|104|115|95|105|40|94|118]

Rozčlenění ulic MČ Brno-Líšeň, podle jednotlivých pracovnic OSPOD

V čele odboru stojí jeho vedoucí, jmenovaný RMČ. Vedoucí odboru samostatně řídí činnost svého odboru a za jeho činnost komplexně zodpovídá.
Pracovníci odboru, kteří v souladu se svou pracovní náplní vedou správní řízení, jsou v tomto řízení oprávněnými úředními osobami ve smyslu správního řádu, a to bez dalšího jmenovitého pověření vedoucího odboru.

Poslání:
Posláním odboru je zabezpečení servisu a sociálního poradenství.

Vybrané působnosti:

  • zabezpečení výchovné a poradenské činnosti v sociální oblasti
  • zabezpečení sociální péče pro rodinu a děti
  • zabezpečení sociálně právní ochrany dětí
  • administrativní zabezpečení spisové dokumentace
  • administrativní zabezpečení agendy obecně prospěšných prací mladistvých
  • zajištění dodržování zákonů, vyhlášek a nařízení v platném znění pro výkon sociální péče
  • všechny činnosti jsou vykonávány v rozsahu daných Statutem města Brna na úseku sociální péče v přenesené a samostatné působnosti
  • zabezpečuje výkon veřejnosprávní kontroly u žadatelů o veřejnou finanční podporu a příjemců veřejné finanční podpory-předběžnou a průběžnou
  • zabezpečuje výkon řídící kontroly - předběžnou, průběžnou a následnou

Tiskopisy:

 

Poslední úprava: 28. 2. 2024. Za správnost obsahu odpovídá Libuše Axmannová.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů