Sociální odbor

Zpátky

Dvořáková Ivona , Ing. - vedoucí odboru, dveře č. 102, tel.: +420 544 424 830 mobil: +420 725 780 367

Pracovníci

Pracovník

Popis činnosti

Dveře č.

Telefon

Otáhalová Růžena, Bc. orgán sociálně-právní ochrany dětí 103

+420 544 424 831, 724 928 347

Plocková Věra orgán sociálně-právní ochrany dětí 103

+420 544 424 836, 724 928 350

Zoufalá Eliška, Bc., DiS. kurátorka pro mládež 104

+420 544 424 833, 720 317 067

Můčková Petra sociální pracovnice 105

+420 544 424 832, 778 761 569

Brzobohatá Kateřina, DiS. orgán sociálně-právní ochrany dětí 105

+420 544 424 835, 778 499 439

Rozčlenění ulic MČ Brno-Líšeň, podle jednotlivých pracovnic OSPOD

V čele odboru stojí jeho vedoucí, jmenovaný RMČ. Vedoucí odboru samostatně řídí činnost svého odboru a za jeho činnost komplexně zodpovídá.
Pracovníci odboru, kteří v souladu se svou pracovní náplní vedou správní řízení, jsou v tomto řízení oprávněnými úředními osobami ve smyslu správního řádu, a to bez dalšího jmenovitého pověření vedoucího odboru.

Poslání:
Posláním odboru je zabezpečení servisu a sociálního poradenství.

Vybrané působnosti:

  • zabezpečení výchovné a poradenské činnosti v sociální oblasti
  • zabezpečení sociální péče pro rodinu a děti
  • zabezpečení sociálně právní ochrany dětí
  • administrativní zabezpečení spisové dokumentace
  • administrativní zabezpečení agendy obecně prospěšných prací mladistvých
  • zajištění dodržování zákonů, vyhlášek a nařízení v platném znění pro výkon sociální péče
  • všechny činnosti jsou vykonávány v rozsahu daných Statutem města Brna na úseku sociální péče v přenesené a samostatné působnosti
  • zabezpečuje výkon veřejnosprávní kontroly u žadatelů o veřejnou finanční podporu a příjemců veřejné finanční podpory-předběžnou a průběžnou
  • zabezpečuje výkon řídící kontroly - předběžnou, průběžnou a následnou

Tiskopisy:

 

Poslední úprava: 1. 4. 2021. Za správnost obsahu odpovídá Libuše Axmannová.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: