AED – „Kdo zachrání jeden život, jako by zachránil celý svět“

Veřejné griloviště v Rokli - Brně-Líšni


Rokle v Brně-Líšni

← informace o Grillpointu

rezervační systém

Rodinné centrum pastelka - Líšeňský průvodce pro rodiny

pastelka_13Líšeňský průvodce pro rodiny vznikl jako jeden z výstupů projektu  "Práce a rodina v Brně-Líšni" podpořený z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Druhé aktualizované vydání. Jesle mikroPastelka.

Městská policie Brno

Občané Líšně se mohou obracet se svými problémy přímo na konkrétního strážníka podle místa bydliště:

mestska_policie Odkaz na stránky městské policie
   
policie_uzemar Poznej svého strážníka

 

Komerční reklama

Komerční reklamu na navigačních stojanech při komunikacích v městské části
Brno-Líšeň zajišťuje firma
MEDIUS, vnější navigační systémy, reklama a marketing
Bc. Václav Kokta
tel.: 776 720 680
www.medius.cz

Akce v Líšni

Okrsek 1 (západní část sídliště,
Vlkova až Horníkova)
a okrsek 3 (Stará Líšeň a Kubíkova)

- vozovky: dispečink FCC Žabovřesky,
tel. 724 243 448 

- chodníky: správce provozu
SUEZ CZ pan Palásek, tel. 724 804 870

 

Okrsek 2 (východní část sídliště podél
Novolíšeňské, Velká Klajdovka
až J. Faimonové)
dispečink PET group, tel. 545 217 445, nebo vedoucí pan Popp, tel. 775 729 168

Celý článek