Zprávy z radnice

Zpátky
Dotaz:
Dobrý den, novela stavebního zákona měla vše zjednodušit, ale přináší spíše komplikace, rád bych se zeptal, proč ve městě Brně vydání závazného stanoviska odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, které je nezbytné pro povolení stavby trvá více jak tři měsíce? K. H.
 
Odpověď:
Od novely stavebního zákona, která začala platit v  lednu roku 2018 všichni stavebníci očekávali, že urychlí zdlouhavé povolovací procesy, ale skutečnost je úplně jiná.
Díky tomu, že k  jakékoliv stavební činnosti je nově potřeba závazné stanovisko odboru územ. plánování a rozvoje MMB, který nestíhá žádosti vyřizovat a tak si na toto závazné stanovisko stavebníci počkají v průměru 3–6 měsíců.
Ale pozor, je zde ještě jeden problém, pokud již toto závazné stanovisko odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna stavebníci získají, ještě nemají vyhráno. Závazné stanovisko může být totiž nezákonné a to z důvodu, kdy například úředník odboru územního plánování přehlédne územní studii, která v území již několik let platí. Je zcela nepochopitelné, jak se toto může stát, když dle zákona o úřednících musí mít každý úředník zkoušku zvláštní odborné způsobilosti, která by měla zaručit jeho odbornost. Zde se dá pouze dohadovat, jestli všichni zaměstnanci odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna tuto zkoušku mají a jakou znalost stavebního zákona prokazují. Je totiž podle služebního zákona pouze na vedoucím odboru územního plánování a rozvoje jaké zaměstnance přijímá a s jakou odborností. 
Co z toho ovšem vyplývá pro stavební úřad a pro stavebníka. Pokud stavebník stavebnímu úřadu přinese nezákon-né závazné stanovisko odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, pak musí stavební úřad dle správního řádu závazné stanovisko zaslat na krajský úřad Jihomoravského kraje na přezkum a řízení přerušit. A zde se povo-lovací proces oddaluje do doby vyřešení přezkumu, který se může protáhnout až na několik měsíců.
Je smutné, že odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna jsou lhostejné nemalé finanční ztráty stavebníků, vzniklé těmito úředními průtahy.
Je tedy zcela zřejmé, kdo nyní v městě Brně nejvíce brzdí výstavbu – odbor územního plánování Magistrátu města Brna. 
 
Břetislav Štefan, starosta

Související články

Jsem rád, že nade mnou Líšňáci ještě nezlomili hůl, říká starosta Břetislav Štefan 13. 12. 2023 Starosta Život v Líšni O Líšni LN-Zprávy z radnice
Největší sběrný dvůr odpadů na Moravě 11. 9. 2023 Samospráva I. místostarosta Odpady LN-Zprávy z radnice
Územní řízení v lokalitě Novolíšeňská – Kubelíkova 13. 3. 2019 LN-Zprávy z radnice
Zábava i práce – ohlédnutí za minulým mìsícem 20. 2. 2019 LN-Zprávy z radnice
Vyjádření Sousedů z Líšně k dotaci Líšeň sobě z.s. 19. 2. 2019 LN-Zprávy z radnice
Oživení Kotlanky i pokračování revitalizace polikliniky 23. 1. 2019 LN-Zprávy z radnice
Zimní údržba komunikací 23. 1. 2019 LN-Zprávy z radnice
Martin Příborský (ODS) – nový II. místostarosta 17. 12. 2018 LN-Zprávy z radnice
1 2 3 4 6 11 16 21

Seznam reakcí na článek

Nikdo dosud nevložil žádný příspěvek. Buďte první.

Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
Poslední úprava: 27. 6. 2018.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů