Zimní údržba komunikací

Zpátky
Vážení spoluobčané, milí Líšňáci, mnozí z Vás jste si v posledních týdnech oprávněně stěžovali na nedostatečný úklid sněhu. Toto byl jeden z prvních velkých úkolů, které jsem musel řešit po příchodu na radnici. V  polovině ledna jsme se sešli s vedením úklidových firem, vyjasnili si nedostatky a současně v terénu systematicky procházeli problematická místa. Věřím, že od té doby můžeme pozorovat zlepšení stavu a tento trend bude pokračovat i do budoucna. Každopádně však cítím potřebu vysvětlit, jak celý systém odklízení sněhu funguje a co můžete očekávat.
Líšeň je pro údržbu veřejného prostoru rozdělena na tři okrsky a pro každý z nich je uzavřena rámcová smlouva s úklidovými firmami na léta 2016–2020 pokrývající nejen úklid sněhu, ale celkovou údržbu během roku. Okrsky 1 a 2 zahrnují v zásadě celé sídliště, kromě Kubíkovy, a dále rodinné domy pod Velkou Klajdovkou. Okrsek 3 je Stará Líšeň včetně Kubíkovy. Oba okrsky sídliště má na starosti firma PET group, a.s., která se stará jak o silnice, tak o chodníky. Stará Lí-šeň je trochu komplikovanější. Vysoutěžila ji firma FCC Česká republika, s.r.o., která přímo spravuje vozovky, ale chodníky udržuje subdodavatelsky firma SUEZ (dříve SITA). Navíc hlavní silnice, po kterých jezdí MHD (tzv. ZÁKOS), jsou udržovány Brněnskými komunikacemi. A dále drážní tělesa a zastávky tramvaje jsou ve správě Dopravního podniku města Brna (DpmB). DpmB by měl udržovat i plochu nad zastávkou Jírova, ale neděje se tak. Proto jsme se domluvili s  PET group, aby zde udržovala alespoň koridory pro průchod přes tuto plochu. A nakonec jsou zde i některé soukromé pozemky, které jsou ovšem tak významné pro pohyb občanů, že je radnice nechává udržovat také, zejména chodník od zastávky Novolíšeňská na Sedláčkovu. Naopak některé méně důležité chodníky, zvláště přes zelené plochy a schody se neudržují a jsou zde informační tabule. Taktéž se neudržují prošlapové chodníčky a všechny nezpevněné cesty.
Pro všechny tři okrsky platí stejné podmínky pro úklid. Jednotlivé komunikace jsou rozděleny do tří kategorií podle priorit. Nejvyšší prioritu mají hlavní komunikace, zastávky MHD, sběrné chodníky k nim a okolí škol a polikliniky. Měly by být uklizeny v rozmezí 1–4 hodin od nasněžení. V druhém pořadí jsou ostatní silnice a chodníky, kde je lhůta 2–7 hodin. A na třetím místě jsou přístupové chodníčky k jednotlivým domovním vchodům (4–8 hodin). Při nočním sněžení by úklid měl začít nejpozději v 5:00 ráno ve všední den a v 7:00 o víkendech. Při pokračujícím sněžení, tj. když leží vrstva sněhu na chodnících anebo aspoň 3 cm na silnicích, se provádí opakovaný zásah. Samozřejmě normy nepočítají s kompletním úklidem chodníků, ale pouze se zmírňováním zimních podmínek, tedy vytvořením schůdných koridorů pro průchod chodců. Na radnici jsme zavedli systém kontroly provádění úklidu. Kontrolám se věnuje jeden pracovník většinu své pracovní doby a někteří další příležitostně. I tak ale nemáme tolik pracovníků, aby dokázali zkontrolovat všechny ulice každý den. Proto vítáme i podněty od občanů. Při opomenutí některých úseků či nedodržení stanovených lhůt, je možné se obracet přímo na úklidové  firmy. Společnost PET group, a.s., tedy pro sídliště, provozuje dispečink na tel. 545 217 445 anebo je možné volat přímo vedoucího odklízecí čety v Líšni, pana Poppa ( 775 729 168). Firmy FCC a SUEZ bohužel nezveřejňují čísla konkrétních pracovníků, kteří mají na starost Starou Líšeň, a proto je možné je kontaktovat jen na centrálním čísle ( 548 422 011-13). V každém případě se však můžete obracet i na Úřad městské části, konkrétně pana Babáčka, pana Kůse nebo na mě. Všechny potřebné kontaktní údaje najdete na stránce www.brno-lisen.cz pod záložkou Úřad.
Nedostatky jsou někdy způsobeny i nevhodným parkováním na chodnících, kvůli kterým čistící mechanismy nemohou projet anebo najet na chodníky. Proto bych chtěl apelovat na všechny řidiče, aby vždy nechávali alespoň 1,5 m prostoru na chodnících a nestáli v místech nájezdů na chodníky (snížené obrubníky).
Doufám, že přijatá opatření a soustavné kontroly zlepší standard zimní údržby. A zároveň bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří uklízejí chodníky před svými domy sami. Je to velká pomoc pro obec a hlavně bezpečnost ostatních občanů zejména v prvních hodinách sněžení.
Martin Příborský, II. místostarosta

Související články

Jsem rád, že nade mnou Líšňáci ještě nezlomili hůl, říká starosta Břetislav Štefan 13. 12. 2023 Život v Líšni O Líšni Starosta LN-Zprávy z radnice
Největší sběrný dvůr odpadů na Moravě 11. 9. 2023 Samospráva I. místostarosta Odpady LN-Zprávy z radnice
Územní řízení v lokalitě Novolíšeňská – Kubelíkova 13. 3. 2019 LN-Zprávy z radnice
Zábava i práce – ohlédnutí za minulým mìsícem 20. 2. 2019 LN-Zprávy z radnice
Vyjádření Sousedů z Líšně k dotaci Líšeň sobě z.s. 19. 2. 2019 LN-Zprávy z radnice
Oživení Kotlanky i pokračování revitalizace polikliniky 23. 1. 2019 LN-Zprávy z radnice
Martin Příborský (ODS) – nový II. místostarosta 17. 12. 2018 LN-Zprávy z radnice
I. mistostarostka -Vážení občané, 17. 12. 2018 LN-Zprávy z radnice
1 2 3 4 6 11 16 21

Seznam reakcí na článek

Nikdo dosud nevložil žádný příspěvek. Buďte první.

Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
Poslední úprava: 23. 1. 2019.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů