Zábava i práce – ohlédnutí za minulým mìsícem

Zpátky

Únor je tradičně měsícem, ve kterém se odehrává spousta překvapení i zábavy. Mnohé z  nás překvapilo počasí, za pár po-sledních let se v Brně nestalo často, že bohatá sněhová nadílka nejen napadla, ale dokonce i vydržela! Všechny kopce v Líšni byly hojně využívány dětmi k  bobování a sáňkování. Dospělí již tak nadšení nebyli, ale plesová sezona, která byla v plném proudu zase zna-menala jejich zábavu. 

V únoru se konečně podařilo otevřít pro návštěvníky objektu polikliniky nová sociální zařízení, v současné době probíhá pláno-vaná rekonstrukce druhé části. Bohužel mráz, sníh a jeho následné tání odhalilo velké překvapení – havarijní stav střešního pláště tělocvičny na ZŠ Masarova jehož rekonstrukce, kterou zajišťoval Magistrát města Brna, byla dokončena v prosinci roku 2011. Doufám, že ve chvíli, kdy budete číst tento článek, bude již jasné, proč povrch střechy vydržel pouhých 7 let a střecha bude opravena.
 
Podařenou akcí v  duchu dobré zábavy bylo vyhlášení sportovce Líšně za rok 2018. V Dělňáku jsme odměnili sportovce a trenéry na základě nominací sportovních klubů, spolků a organizací. Moderátorem večera byl Petr Švancara, což samo osobě bylo předzvěstí dobré nálady. Dík za organizaci akce patří sportovní komisi, organizačnímu výboru a KCL.
 
V únoru také proběhla v Brně celostátní konference na téma Metropolitní spolupráce, které se zúčastnili představitelé vlády, poslanecké sněmovny, primátoři a zastupitelé statutárních měst. Výstupem z  konference bylo (jak mi vyplynulo z  mých poznámek) konstatování, že v  minulých letech se Brno stalo lídrem spolupráce nejen na regionální ale i na celostátní úrovni. Mnohé problémy, zejména dojíždění za prací, bydlení, zlepšení životního prostředí, cyklodoprava atd. je třeba řešit komplexně – a tato témata se dotýkají v současné době nás všech. Cílem je získání a lepší využití finančních prostředků.
 
Měsíc březen, který je před námi, znamená většinou příchod jara. První květiny, více sluníčka a doufejme i menší teplotní výkyvy, které v únoru společně s chřipkou trápily zejména seniory. Nejen jim, ale i všem Líšňákům přeji vydařený březen.
 
Ing. arch. Iva Kremitovská
I. místostarostka

Související články

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky 5. 9. 2022 Samospráva Život v Líšni LN-Zprávy z radnice
Územní řízení v lokalitě Novolíšeňská – Kubelíkova 13. 3. 2019 LN-Zprávy z radnice
Vyjádření Sousedů z Líšně k dotaci Líšeň sobě z.s. 19. 2. 2019 LN-Zprávy z radnice
Oživení Kotlanky i pokračování revitalizace polikliniky 23. 1. 2019 LN-Zprávy z radnice
Zimní údržba komunikací 23. 1. 2019 LN-Zprávy z radnice
Martin Příborský (ODS) – nový II. místostarosta 17. 12. 2018 LN-Zprávy z radnice
I. mistostarostka -Vážení občané, 17. 12. 2018 LN-Zprávy z radnice
Příspěvek líšeňské zastupitelky 23. 10. 2018 LN-Zprávy z radnice
1 2 3 4 6 11 16 21
Poslední úprava: 20. 2. 2019.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů