Zábava i práce – ohlédnutí za minulým mìsícem

Zpátky

Únor je tradičně měsícem, ve kterém se odehrává spousta překvapení i zábavy. Mnohé z  nás překvapilo počasí, za pár po-sledních let se v Brně nestalo často, že bohatá sněhová nadílka nejen napadla, ale dokonce i vydržela! Všechny kopce v Líšni byly hojně využívány dětmi k  bobování a sáňkování. Dospělí již tak nadšení nebyli, ale plesová sezona, která byla v plném proudu zase zna-menala jejich zábavu. 

V únoru se konečně podařilo otevřít pro návštěvníky objektu polikliniky nová sociální zařízení, v současné době probíhá pláno-vaná rekonstrukce druhé části. Bohužel mráz, sníh a jeho následné tání odhalilo velké překvapení – havarijní stav střešního pláště tělocvičny na ZŠ Masarova jehož rekonstrukce, kterou zajišťoval Magistrát města Brna, byla dokončena v prosinci roku 2011. Doufám, že ve chvíli, kdy budete číst tento článek, bude již jasné, proč povrch střechy vydržel pouhých 7 let a střecha bude opravena.
 
Podařenou akcí v  duchu dobré zábavy bylo vyhlášení sportovce Líšně za rok 2018. V Dělňáku jsme odměnili sportovce a trenéry na základě nominací sportovních klubů, spolků a organizací. Moderátorem večera byl Petr Švancara, což samo osobě bylo předzvěstí dobré nálady. Dík za organizaci akce patří sportovní komisi, organizačnímu výboru a KCL.
 
V únoru také proběhla v Brně celostátní konference na téma Metropolitní spolupráce, které se zúčastnili představitelé vlády, poslanecké sněmovny, primátoři a zastupitelé statutárních měst. Výstupem z  konference bylo (jak mi vyplynulo z  mých poznámek) konstatování, že v  minulých letech se Brno stalo lídrem spolupráce nejen na regionální ale i na celostátní úrovni. Mnohé problémy, zejména dojíždění za prací, bydlení, zlepšení životního prostředí, cyklodoprava atd. je třeba řešit komplexně – a tato témata se dotýkají v současné době nás všech. Cílem je získání a lepší využití finančních prostředků.
 
Měsíc březen, který je před námi, znamená většinou příchod jara. První květiny, více sluníčka a doufejme i menší teplotní výkyvy, které v únoru společně s chřipkou trápily zejména seniory. Nejen jim, ale i všem Líšňákům přeji vydařený březen.
 
Ing. arch. Iva Kremitovská
I. místostarostka

Související články

Jsem rád, že nade mnou Líšňáci ještě nezlomili hůl, říká starosta Břetislav Štefan 13. 12. 2023 Starosta Život v Líšni O Líšni LN-Zprávy z radnice
Největší sběrný dvůr odpadů na Moravě 11. 9. 2023 Samospráva I. místostarosta Odpady LN-Zprávy z radnice
Územní řízení v lokalitě Novolíšeňská – Kubelíkova 13. 3. 2019 LN-Zprávy z radnice
Vyjádření Sousedů z Líšně k dotaci Líšeň sobě z.s. 19. 2. 2019 LN-Zprávy z radnice
Oživení Kotlanky i pokračování revitalizace polikliniky 23. 1. 2019 LN-Zprávy z radnice
Zimní údržba komunikací 23. 1. 2019 LN-Zprávy z radnice
Martin Příborský (ODS) – nový II. místostarosta 17. 12. 2018 LN-Zprávy z radnice
I. mistostarostka -Vážení občané, 17. 12. 2018 LN-Zprávy z radnice
1 2 3 4 6 11 16 21
Poslední úprava: 20. 2. 2019.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů