Jsem rád, že nade mnou Líšňáci ještě nezlomili hůl, říká starosta Břetislav Štefan

Zpátky

Koalice na líšeňské radnici oslavila rok existence, starosta Břetislav Štefan stojí v čele městské části už čtvrté volební období. V rozhovoru pro Líšeňské noviny přibližuje plánované investiční akce, které příští rok Líšeň čekají, ale také to, jak může vypadat řešení zrušené pošty ve Staré Líšni nebo jako proměna čeká areál Kotlanky.

Sešli jsme se po veřejné debatě řešící území mezi Horníkovou a Elplovou ulicí. Pomohla debata k něčemu?

Z mého pohledu se debata podařila, přišlo hodně lidí a postupně jsme si vyjasnili jejich požadavky a očekávání. Jedni viděli, že chtějí hřiště a druzí zase preferovali více zeleně. Debaty se účastnil i pan inženýr Pobiš, který zpracuje variantní návrhy. Poté se opět setkáme, abychom si řekli, zda jsme dosáhli toho pravého ořechového. Teprve potom přistoupíme k projekčním pracím. Krok za krokem, demokraticky ve prospěch Líšně a Líšňáků.

V minulém roce podobných debat hned několik, plánujete Je pořádat i v příštím roce?

Debaty pořádáme vždy ke konkrétním projektům nebo problémům. Pořádali jsme debaty k územnímu plánu, záměru výstavby bytového domu pro seniory, k novému parku nebo k úpravě veřejného prostranství mezi ulicí Horníkova a Kotlanova. Je to pravidlo, které se snažím uplatnit u každé větší akce. Oslovíme občany z lokality, kterých se problematika týká a svoláme jednání na radnici. Řešíme to úplně na začátku, abychom mohli zapracovat názory a požadavky lidí. 

Je to taky obrovská příležitost poznávat Líšňáky, setkávat se, mluvit o očekáváních, starostech a konkrétních řešeních. Je to vždy zajímavé, můžeme debatovat, pochopit stanoviska, úhel pohledu a hlavně to, co si lidé přejí. Projekty děláme pro lidi, nikoli jim navzdory. Dává mi to smysl, dává to smysl mé práci.

Plánujeme proto také vyrazit přímo mezi lidmi, kteří na dotčených územích žijí. Chápu, že pro někoho je těžké přijít někam v určitý čas. Když ale budeme mít pár hodin stánek třeba v ulici, kde mají nějaký problém, nebo kde se chystají nějaké úpravy, líp místím vysvětlíme, co se tam chystá, případně přímo od nich získáme další věcné podněty.

V prosinci schvalujete rozpočet na příští rok. Jaké klíčové projekty tedy na rok 2024 chystáte?

Klíčové pro nás vždy bylo a je školství a řádná správa majetku. Z těch větších projektů je to modernizace a rekonstrukce budovy Pohankova, která spadá pod ZŠ Holzova. Dokončuje se modernizace a přístavba Mateřské školky Michalova – tím se nám postupně podařilo modernizovat všech dvanáct budov, ve kterých sídlí mateřinky. Průběžně opravujeme obecní byty, k tomu používáme výhradně peníze, které se vyberou na nájmech. Plánujeme recyklovat tzv. šedou vodu z domácností. Budeme pokračovat v instalacích fotovoltaiky na naše budovy. Pokračujeme v projektech parkovacího domu při ulici Vlkova, parku Houbalova, rekonstrukce zahrady Orlovny, prověřujeme možnosti vybudování sportovní haly a mnoho dalších. Naše návrhy musí projednat zastupitelstvo Líšně, a to většinově rozhodne, kam se Líšeň vydá. Musím zdůraznit, že se mi Líšeň podařilo oddlužit a žádné půjčky neplánujeme. Rozpočet i jeho návrh si mohou lidé projít na webových stránkách radnice.

Konzultujete jej i s opozicí? Zahrnuli jste mezi plánované projekty i nějaké její návrhy?

Samozřejmě, že do návrhu rozpočtu jsme zapracovali návrhy opozice. Nyní nás čeká debata mezi zastupiteli, které jak koaliční, tak opoziční návrhy zastupitelstvo schválí.

V minulém volebním období se hodně řešila úprava území na náměstí Karla IV. V jaké fázi je nyní?

V tuto chvíli je zpracovaná územní studie. Pro realizaci náměstí jsou klíčové tři skutečnosti. Za prvé musí obec získat objekt prodejny COOP. Za druhé se musí vypořádat s velkou dopravní zátěží na náměstí. Za třetí musí být vydán nový územní plán města Brna. Ani jedna podmínka není v tuto chvíli vyřešena. Moc bych si přál, aby Líšeň měla hezké a klidné náměstí. Možná se ukáže, že budeme muset postupovat po menších, ale reálnějších krocích, která nás k našemu náměstí dovedou. Myslím, že nás čeká ještě hodně práce a veřejných debat. A na ty se těším.

Sídliště pak neustále trápí nízký počet parkovacích míst, chystá se nějaké komplexnější řešení? 

Parkovací místa budujeme, ale aut přibývá tempem, kterému nestačíme. Je to problém celé Líšně, celého Brna. Ten problém je mnohem větší a často není, kde nová místa budovat. Nejsem příznivcem zastavit každou zelenou plochu parkovištěm. Zeleň zabíráme neradi a jen pokud k tomu směřuje i většinový názor místních. Sice něco získáme, ale trvale ztrácíme přírodu. Postupně vytváříme nová parkovací místa, ale není to ani jednoduché a ani levné. Štefáčkova, Synova, Zikova, Horníkova, Molákova, J. Faimonové, Kučerova, Novolíšeňská, Hochmanova, Neklež – tam všude vznikla nová parkovací místa. V příštím roce chceme prověřit ulice Ševelova, Koutného, Hubrova, Hájkova a Bartákova. Pokračujeme v projektu parkovacího domu na ulici Vlkova. Zda nová místa vzniknou musí opět vzejít z debaty s místními. Co se týká parkování řešíme požár, který je s každým novým autem těžší uhasit. 

Bude se nějak také řešit dlouho plánovaná rekonstrukce Kotlanky?

Projekčně to jsou dvě záležitosti. Prostor mezi Kulturním centrem a pivovarem, ten je řešen samostatně a má jej na starosti pan místostarosta Jan Skotal. Studie již má, jedná s vlastníkem soukromé budovy, kde sídlí pivovar a snaží se najít cestu k zahájení revitalizace území. Druhou záležitost má na starosti paní místostarostka Alena Stejskalová, která řeší objekt potravin a kulturního centra. Do přípravy nám spadlo ukončení provozu potravin Enapo. Tento problém řešíme. Vypsali jsme výběrové řízení. Nejzajímavější nabídku podala společnost Billa, která je připravena do objetu investovat a rozjet novou prodejnu. Vše aktuálně vypadá na nejlepší cestě k uzavření smlouvy. Čeká nás však náročná rekonstrukce a se všemi úředními záležitostmi to bude trvat rok, než budeme moci nakoupit v novém obchodu. Pro mě je však důležité, že se našel zájemce, který si za své peníze objekt přestaví a otevře pro občany novou prodejnu potravin.

Jak to vypadá s parkem Houbalova?

Běží přípravné práce. Hledáme způsoby, jak získat vícezdrojové financování. Myslím, že tato část Líšně si park velmi zaslouží. Zaslouží si hezké a kultivované veřejné prostranství. O konkrétní podobě rozhodli místní v debatách a následné anketě. Je za námi velký kus práce a teď to nejdůležitější, najít dost peněz a začít. 

Dlouho se také mluví o kamerovém systému napojeném na městkou policii. Ten je v jaké fázi?

V Líšni máme šest kamer a všechny jsou napojeny na trvalý dozor. Rádi bychom dostali kameru na náměstí Karla IV. Chceme tak zvýšit dohled na tomto rušném místě. Optická vlákna na náměstí budou přivedena letos a v příštím roce jsme připraveni spolu s městem kamerový bod osadit a napojit. Všechny kamery jsou pod trvalým dohledem městské policie, která v případě nutnosti vysílá na místo své hlídky. Postupně počítáme s dalšími body, krok za krokem – stadion, Kotlanka, Rokle, Park Trnkova, Havana.

V létě přišli obyvatelé staré Líšně o poštu. Plánujete ji nějakým způsobem nahradit?

Celé to bylo mrzuté. Neodkomunikované. Nanicovaté. Je ostuda, že jsme se o nekompromisním zrušení dozvěděli z novin. Snažili jsme se poštu zachránit, ale vše bylo marné. Do budoucna plánujeme na náměstí opravit a využít naši budovu. Zvažujeme i její nové využití. Jedná se o rohový dům, kde donedávna byla prodejna obuvi. Já si umím představit lékárnu, ordinace, poštu. Bude záležet především na lidech, co by si přáli. My pak budeme hledat cestu a může to být i pošta.

Uplynul zhruba rok od doby, kdy na radnici začala vládnout nová koalice. Jak tento rok hodnotíte?

Já myslím, že nám to jde výborně. Můžeme se na se sebe spolehnout. Daří se nám věci společně posouvat dál. Ta důvěra je základem naší spolupráce. Jasně, že se na všem neshodneme, ale respektujeme se. Velmi si vážím mých kolegů, vážím si zapojení Ludvíka Belcrediho, Jany Zlonické, Tomáše Bláhy, Šárky Zemanové, Jana Skotala, Aleny Stejskalové a dalších zastupitelů do fungování obce. Pomáhají hledat cesty a demokratickou většinu v zastupitelstvu. Vydržíme-li, zvládneme udělat mnoho pro Líšeň a občany. Držte nám pěsti.

Starosta jste už ve čtvrtém volebním období, na co jste nejvíc hrdý, že se za tu dobu podařilo?

Já jsem hrdý na Líšňáky. Jsem taky rád, že nade mnou ještě nezlomili hůl a tak se snažím ze všech sil sloužit a pomáhat. Až řeknou dost, tak sbalím svých pět švestek a vrátím se nejspíš ke své profesi historika.  Díky podpoře, která mne zavazuje k pokorné službě, pokračuji v práci pro obec. Konkrétní kroky? Nesmíme zapomenout, že se jedná o společný výsledek práce, na kterém se podílelo vždy více lidí. Podařilo se otevřít radnici lidem. Oddlužit obec. Zavést veřejně přenášená jednání zastupitelstva. Hlasování radních po jménech. Udržet pouze dva místostarosty a šetřit tak veřejné zdroje. Nenavyšovat počty úředníků. Otevřít nový park Rokle. Opravit park Trnkova. Opravit postupně všechny školky a školy. Opravit bazén. Vytvořit přes 250 míst v mateřinkách. Pořídit novou nafukovací halu. Na Salesku otevřít kluziště. Spustit soláry na střechách škol. Elektrifikovat Kostelíček a bránit jeho zastavění. Zabránit přijetí územnímu plánu, který by zničil kvalitu bydlení v celé Líšni. Vysadit více jak dva tisíce stromů. Otevřít nová sportoviště. Zprovoznit Dělňák. Opravit Orlovnu. Zateplit a postupně opravovat polikliniku Horníkova. Prolobovat prodloužení trolejbusu na konečnou Jírova. Prosadit odkanalizování ulic Jatečný, Zlámanky, Velatická a Ondráčkova. Přenést konání Hodů z Dělňáku na zámek Belcredi. Podporujeme sportovní a společenský život. Máme možnost prožívat mimořádné úspěchy fotbalového klubu SK Líšeň. Je toho hodně, ale za tu dobu se určitě také mnoho nepovedlo, za to se prosím omlouvám.  

Co byste obyvatelům Líšně popřál k nadcházejícím svátkům?

Já přeji všem mír a klid v duši. Přeji, abychom byli spokojení mezi lidmi a s přáteli. Zastavit se v tom shonu a uvědomit si to vše dobré, co každý z nás má. Uvědomit si a mít na blízku své drahé. Važme si darů života. Važme si zdraví a lásky. Važme si sebe navzájem… a přejme dobrý život i všem, kteří dnes nemají to štěstí žít v lásce a míru. Vážení a drazí Líšňáci, přeji Vám poklidné a požehnané svátky Vánoční.

Související články

Boží muka v parku na ulici Trnkova 15. 7. 2024 Kultura Život v Líšni Reportáže a videa o Líšni
Technicko-ekonomické posouzení budov městské části Líšeň 18. 6. 2024 Bydlení II. místostarostka Život v Líšni
Knihovna v Líšni se přes léto uzavře, projde kompletní modernizací 3. 6. 2024 Kultura Život v Líšni
Běh pro Julii v Líšeňské rokli 3. 6. 2024 Život v Líšni Sport Reportáže a videa o Líšni
top Autocentrum Renault Opportunity, Brno-Líšeň, ul.Sedláčkova 29. 5. 2024 Doprava Bydlení I. místostarosta Život v Líšni
ZŠ Horníkova - 30. let - Retro den 20. 5. 2024 ZŠ Horníkova Život v Líšni Základní školy
1 2 3 4 12 22 33 43
Poslední úprava: 13. 12. 2023.
Kontakt: Nikola Peňásová, , tel.: 544424815

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů