Územní řízení v lokalitě Novolíšeňská – Kubelíkova

Zpátky

Developer plánuje v rámci 1. etapy území zastavět šesti šestipodlažními domy a cca 20 rodinnými domky. Jako 2. etapa je navrženo volnočasové centrum, kavárna a další bytový dům. Původním záměrem byla výstavba několika 10 patrových věží a ponechání cca 1/5 pozemku jako stavební rezerva.

V roce 2016 jsme realizovali petici, kterou podpořilo cca 1500 občanů. Požadovala řešení lokality jako celku, max. čtyřpodlažní výstavbu, zodpovědné řešení dopravní i technické infrastruktury a občanského vybavení, stejně jako zastupitelstvo naší městské části.

Náš spolek je účastníkem územního řízení. Stavební úřad ve Slatině, kde správní řízení probíhá,  územní řízení přerušil v červnu 2018 na žádost developera.

Developer stavby uzavřel s městem Brnem plánovací smlouvu, jejímž předmětem je vybudování a následné předání technické a dopravní infrastruktury do vlastnictví a správy města pro obě etapy současně.

Spolek se účastnil dne 7. 3. 2019 ústního jednání svolaného v rámci pokračování řízení na Stavebním úřadem ve Slatině. Jednání se účastnila zástupkyně města Brna a seznámila se se stanovisky všech stran. 

Spolek podal námitky a navrhuje zastavení územního řízení, a to z důvodu neřešení lokality jako celku a nekoncepčnosti v návaznosti na veřejnou infrastrukturu. Dále jako akt respektu k obyvatelům i lokalitě provést celkovou revizi podkladů územního řízení, odstranění jejich případné nepřesnosti a zmatečnosti a doložení souladu s platnou legislativou a smlouvou s městem Brnem.

Děkujeme také Nadaci VIA za podporu v programu Rychlých grantů, které náš spolek získal.

Silvie Dražanová, Andrea Fischerová, Líšeňský spolek pro pohodu bydlení

 

 

Související články

Jsem rád, že nade mnou Líšňáci ještě nezlomili hůl, říká starosta Břetislav Štefan 13. 12. 2023 Starosta Život v Líšni O Líšni LN-Zprávy z radnice
Největší sběrný dvůr odpadů na Moravě 11. 9. 2023 Odpady Samospráva I. místostarosta LN-Zprávy z radnice
Zábava i práce – ohlédnutí za minulým mìsícem 20. 2. 2019 LN-Zprávy z radnice
Vyjádření Sousedů z Líšně k dotaci Líšeň sobě z.s. 19. 2. 2019 LN-Zprávy z radnice
Oživení Kotlanky i pokračování revitalizace polikliniky 23. 1. 2019 LN-Zprávy z radnice
Zimní údržba komunikací 23. 1. 2019 LN-Zprávy z radnice
Martin Příborský (ODS) – nový II. místostarosta 17. 12. 2018 LN-Zprávy z radnice
I. mistostarostka -Vážení občané, 17. 12. 2018 LN-Zprávy z radnice
1 2 3 4 6 11 16 21

Seznam reakcí na článek

Nikdo dosud nevložil žádný příspěvek. Buďte první.

Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
Poslední úprava: 13. 3. 2019.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů