Územní řízení v lokalitě Novolíšeňská – Kubelíkova

Zpátky

Developer plánuje v rámci 1. etapy území zastavět šesti šestipodlažními domy a cca 20 rodinnými domky. Jako 2. etapa je navrženo volnočasové centrum, kavárna a další bytový dům. Původním záměrem byla výstavba několika 10 patrových věží a ponechání cca 1/5 pozemku jako stavební rezerva.

V roce 2016 jsme realizovali petici, kterou podpořilo cca 1500 občanů. Požadovala řešení lokality jako celku, max. čtyřpodlažní výstavbu, zodpovědné řešení dopravní i technické infrastruktury a občanského vybavení, stejně jako zastupitelstvo naší městské části.

Náš spolek je účastníkem územního řízení. Stavební úřad ve Slatině, kde správní řízení probíhá,  územní řízení přerušil v červnu 2018 na žádost developera.

Developer stavby uzavřel s městem Brnem plánovací smlouvu, jejímž předmětem je vybudování a následné předání technické a dopravní infrastruktury do vlastnictví a správy města pro obě etapy současně.

Spolek se účastnil dne 7. 3. 2019 ústního jednání svolaného v rámci pokračování řízení na Stavebním úřadem ve Slatině. Jednání se účastnila zástupkyně města Brna a seznámila se se stanovisky všech stran. 

Spolek podal námitky a navrhuje zastavení územního řízení, a to z důvodu neřešení lokality jako celku a nekoncepčnosti v návaznosti na veřejnou infrastrukturu. Dále jako akt respektu k obyvatelům i lokalitě provést celkovou revizi podkladů územního řízení, odstranění jejich případné nepřesnosti a zmatečnosti a doložení souladu s platnou legislativou a smlouvou s městem Brnem.

Děkujeme také Nadaci VIA za podporu v programu Rychlých grantů, které náš spolek získal.

Silvie Dražanová, Andrea Fischerová, Líšeňský spolek pro pohodu bydlení

 

 

Související články

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky 5. 9. 2022 Samospráva Život v Líšni LN-Zprávy z radnice
Zábava i práce – ohlédnutí za minulým mìsícem 20. 2. 2019 LN-Zprávy z radnice
Vyjádření Sousedů z Líšně k dotaci Líšeň sobě z.s. 19. 2. 2019 LN-Zprávy z radnice
Oživení Kotlanky i pokračování revitalizace polikliniky 23. 1. 2019 LN-Zprávy z radnice
Zimní údržba komunikací 23. 1. 2019 LN-Zprávy z radnice
Martin Příborský (ODS) – nový II. místostarosta 17. 12. 2018 LN-Zprávy z radnice
I. mistostarostka -Vážení občané, 17. 12. 2018 LN-Zprávy z radnice
Příspěvek líšeňské zastupitelky 23. 10. 2018 LN-Zprávy z radnice
1 2 3 4 6 11 16 21

Seznam reakcí na článek

Nikdo dosud nevložil žádný příspěvek. Buďte první.

Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
Poslední úprava: 13. 3. 2019.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů