Líšeňské noviny on-line

V Líšeňských novinách on-line jsou zveřejňovány články ze všech oblastí života obyvatel městské části Brno-Líšeň. Tyto články jsou zveřejněny v předstihu před tištěnými novinami, které najdete vždy začátkem měsíce ve své poštovní schránce. Líšeňské noviny on-line jsou také takovou elektronickou kronikou, v níž se léta díky článkům zaznamenává dění v Líšni v průběhu let.
Kapacita tištěných novin, vydávaných jednou měsíčně, je omezená a ne všechny zasíláné příspěvky od škol, spolků, organizací,občanů atd. je možné do ńich zahrnout.
V Líšeňských novinách on-line je proto zavedena od května 2014 pro tyto články kategorie Ostatní nebo nevytištěné.

Vážení občané, pro zobrazení Vámi hledaných informací použijte formulář pro vyhledávání. Vždy musí být vybrána alespoň jedna hodnota, ale lze jich zadat i více.

Vyhledávání

 

Číslo 1/2019

Slovo starosty

Vážení a milí Líšňáci,

Vyvěšeno od: 2018-12-17 14:35:00

během Vánočních svátků a koncem roku člověk bilancuje a hodnotí uplynulé období. Začátek nového roku je naopak čas nových plánů, předsevzetí a očekávání.  Ne jinak je tomu i v případě… celý článek

Zprávy z radnice

I. mistostarostka -Vážení občané,

Vyvěšeno od: 2018-12-17 14:44:00

dovolte mi, abych Vám v Novém roce 2019 popřála hodně štěstí, spokojenosti a především zdraví. Jak jistě všichni víte, rok 2019 je startovním rokem nového volebního období. Já jsem byla zvolena I.… celý článek

Martin Příborský (ODS) – nový II. místostarosta

Vyvěšeno od: 2018-12-17 14:50:00

Vážení spoluobčané, milí Líšňáci, na ustavujícím zastupitelstvu 20. listopadu jsem byl zvolen do funkce II. místostarosty MČ Brno-Líšeň. Mám na starost oblasti bezpečnosti, dopravy a veřejného… celý článek

Školství

Dveře na Akademii dokořán!

Vyvěšeno od: 2018-12-11 13:16:00

Dveře na Akademii dokořán! Úterý 15. ledna 2019, 15-18 hod. Zajímáte se o studium na Gymnáziu, ZŠ a MŠ AKADEMIA? Učitelé líšeňské školy připravili pro rodiče… celý článek

ZŠ Holzova - Vánoční jarmark, Čertovské rojení

Vyvěšeno od: 2018-12-11 14:47:00

Vánoční jarmark Již poslední listopadový den přivítala všechny návštěvníky školy na Holzové vůně vánočního stromečku. Ten symbolicky otevřel dveře do adventního období, které nabízí řadu… celý článek

ZŠ Holzova - Praha…to je to město?!

Vyvěšeno od: 2018-12-11 14:50:00

Zda se v Praze žije lépe a zda je Praha skutečně „hlavou království“, jak hlásá letitý nápis na Staroměstské radnici – tak na to hledali odpověď naši deváťáci mezi 28. – 30. listopadem při… celý článek

Malý veletrh středních škol na Holzove

Vyvěšeno od: 2018-12-11 14:53:00

Součástí naší péče o vhodné směřování budoucích absolventů je v rámci kariérního poradenství organizování tradiční „Burzy středních škol“. Konala se opět před veletrhem středních škol,… celý článek

ZŠ Horníkova - International dimension and Communicative approach, Nová krásná lípa na Horníkové, Den gentlemanů

Vyvěšeno od: 2018-12-11 15:33:00

International dimension and Communicative approach Jelikož jsme fakultní školou pedagogické fakulty, působila na naší škole v měsíci říjnu a listopadu angličtinářka z Chille. Studenti měli… celý článek

ZŠ Masarova Stánky pro Klokánek – akce školní družiny

Vyvěšeno od: 2018-12-12 10:18:00

Školní družina při ZŠ Masarova uspořádala 1. ročník akce Stánky pro Klokánek. Děti a jejich rodiče doma přichystali spoustu dobrot, sladkých i slaných. Občerstvení děti donesly do školy a o velké… celý článek

ZŠ Masarova Projekt „Píšeme dopis známým českým osobnostem“

Vyvěšeno od: 2018-12-12 10:27:00

Předvánoční čas si část žáků 5. ročníku krátila projektem, v němž jsme se zabývali psaním dopisů. Nebyly to však dopisy ledajaké. Každý měl za úkol vybrat si českou osobnost, která by se stala… celý článek

ZŠ Masarova - Math in Mind, Erasmus+, Lotyšsko

Vyvěšeno od: 2018-12-12 10:29:00

V polovině listopadu pokračovalo další setkání v rámci projektu Erasmus+ nazvaného Math in Mind, tentokrát v Lotyšsku. Během pětidenního výjezdu si členové sedmi evropských zemí… celý článek

ZŠ Masarova - První pomoc ve škole

Vyvěšeno od: 2018-12-12 10:45:00

Ke konci měsíce listopadu jsme na naší škole uspořádali preventivní akci pro 8. ročníky v rámci zopakování a osvěžení si pravidel první pomoci. Celou akci zaštiťovala Všeobecná zdravotní… celý článek

ZŠ Novolíšeňská - Vánoční dílna netradičně

Vyvěšeno od: 2018-12-12 10:47:00

Ve čtvrtek 6. prosince 2018 zazněly ve všech odborných učebnách 2. patra ZŠ Novolíšeňská vánoční koledy. Konala se zde totiž vánoční dílna, tentokrát trochu netradičně v matematickém duchu.… celý článek

ZŠ Novolíšeňská - Naši sedmáci na literární exkurzi v Třebíči

Vyvěšeno od: 2018-12-12 10:50:00

V předvánočním čase naše sedmé ročníky vyrazily na celý den do Třebíče, aby poznaly různé historické zajímavosti tohoto města a „naživo“ se potkaly s tím, co se učí ve škole v … celý článek

Kultura

Fotbalový ples

Vyvěšeno od: 2018-12-11 12:15:00

V sobotu 19.ledna 2019 se koná v prostorách líšeňského Dělňákujiž tradiční fotbalový ples SK Líšeň. Všichni hráči, funkcionáři a fanoušci jsou srdečně zváni.  Pořádá KCL a SK… celý článek

« předchozí 1 2 další »
Akce v Líšni