Z dopisù čtenářů - Strategický dokument Územní plán města Brna v nedohlednu

Zpátky
S blížícími se podzimními komunálními volbami se Rada města Brna na své schů-zi č. R7/171 konané dne 29. 5. 2018 zabývala Územním plánem města Brna (dále jen ÚPmB) a nečekaně byl materiál stažen.
Je tedy již úplně jasné, jaké bude hlavní předvolební téma pro všechny politické strany, protože je to krásný předvolební slogan, který se zatím nepodařil naplnit, díky pořizovateli odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna.
A proč je územní plán pro městskou část Líšeň tak důležitý? Protože územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území a určuje, jakou stavební činnost lze na úze-mí městské části provádět. Podrobnější podmínky pro výstavbu, pak stanovují tzv. regulativy, které jsou uvedeny v  územním plánu.
Pro území města Brna platí Územní plán města Brna z roku 1994 a jeho platnost je dána stavebním zákonem § 188 do 31. 12. 2022. Ačkoliv jsem laik, domnívám se, že od roku 1994 do roku 2018 bylo 24 roků na to, aby odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna mohl pracovat na novém územním plánu a zároveň si uvědomuji, že do roku 2022 jsou pouze krátké 4 roky, kdy se obávám, že již není v silách odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna Územní plán města Brna pořídit.
Jako občan, který do procesu pořizování Územního plánu města Brna nemůže za-sahovat, mohu jen doufat, že se Radě města Brna, Zastupitelstvu města Brna i pořizovateli Územního plánu města Brna Odboru územního plánování Magistrátu města Brna vše do 31. 12. 2022 podaří. 
Protože pokud ne, tak další rozvoj města v  rozvojových plochách mimo intravilán města Brna bude zastaven a bude se zahušťovat stávající zástavba. V městské části Líšeň by pravděpodobně docházelo k zahušťování již tak přeplněných sídlišť a přebudování výrobních areálů na bytové komplexy. Dopady na stávající obyvatele Líšně by byly neúnosné – nevyhovující kapacita obchodů, škol, školek, městské hromadné dopravy a navýšení počtu parkujících aut při již tak nedostačujícím počtu parkovacích míst.
Doufám a věřím, že se odboru územní-ho plánování a rozvoje Magistrátu města Brna podaří Územní plán města Brna pořídit a že Rada města Brna a Zastupitelstvo města Brna podpoří pořízení nového Územního plánu města Brna, který je pro další rozvoj města strategický.
 
Markéta Smolková Hoskovcová

Související články

Jsem rád, že nade mnou Líšňáci ještě nezlomili hůl, říká starosta Břetislav Štefan 13. 12. 2023 Starosta Život v Líšni O Líšni LN-Zprávy z radnice
Největší sběrný dvůr odpadů na Moravě 11. 9. 2023 Samospráva I. místostarosta Odpady LN-Zprávy z radnice
Územní řízení v lokalitě Novolíšeňská – Kubelíkova 13. 3. 2019 LN-Zprávy z radnice
Zábava i práce – ohlédnutí za minulým mìsícem 20. 2. 2019 LN-Zprávy z radnice
Vyjádření Sousedů z Líšně k dotaci Líšeň sobě z.s. 19. 2. 2019 LN-Zprávy z radnice
Oživení Kotlanky i pokračování revitalizace polikliniky 23. 1. 2019 LN-Zprávy z radnice
Zimní údržba komunikací 23. 1. 2019 LN-Zprávy z radnice
Martin Příborský (ODS) – nový II. místostarosta 17. 12. 2018 LN-Zprávy z radnice
1 2 3 4 6 11 16 21

Seznam reakcí na článek

Nikdo dosud nevložil žádný příspěvek. Buďte první.

Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
Poslední úprava: 27. 6. 2018.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů