Návrh zadání na vypracování regulačního plánu Kostelíček

Zpátky
Návrh zadání na vypracování regulačního plánu Kostelíček

 

 

 

 

Vážení spoluobčané,

 

v pondělí 9. 3. 2015 se v sále radnice MČ Brno-Líšeň uskutečnila veřejná debata – představení návrhu zadání připravovaného regulačního plánu.
Na základě této veřejné debaty byl Odborem územního rozvoje a výstavby MČ Brno-Líšeň Návrh zadání na vypracování regulačního plánu Kostelíček upraven.
Návrh zadání na vypracování regulačního plánu Kostelíček je nedílnou součástí Podnětu k pořízení regulačního plánu

Tento upravený Návrh zadání na vypracování regulačního plánu Kostelíček bude dán ke schválení:

  • Stavební komisi
  • Radě MČ Brno-Líšeň
  • Zastupitelstvu MČ Brno-Líšeň

Pokud Návrh zadání na vypracování regulačního plánu Kostelíček bude schválen, bude s Podnětem k pořízení regulačního plánu předán pořizovateli – Magistrátu města Brna, Odboru územního plánování a rozvoje. 

Pořizovatel – Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje

  • Předá Podnět k pořízení regulačního plánu k projednání Zastupitelstvu města Brna k odsouhlasení.
  • Pokud Zastupitelstvo města Brna odsouhlasí pořízení regulačního plánu a vznese nějaké připomínky k Návrh zadání na vypracování regulačního plánu Kostelíček, upraví pořizovatel na základě nich předložený návrh zadání regulačního plánu.
  •  Pořizovatel zajistí projednání návrhu zadání regulačního plánu.

Doručí návrh zadání veřejnou vyhláškou (oznámení o vystavení návrhu zadání regulačního plánu se vyvěsí na úřední desce pořizovatele a městské části) a zašle návrh zadání dotčeným orgánům a městské části, pro kterou regulační plán pořizuje.

Každý občan může uplatnit do 15 dnů písemné požadavky na obsah zadání!

Dotčené orgány mohou uplatnit do 30 dnů ode dne obdržení návrhu vyjádření s požadavky na obsah zadání.

K později uplatněným požadavkům a vyjádřením se nepřihlíží.

  • Na základě požadavků a vyjádření pořizovatel upraví návrh zadání a předloží ho Zastupitelstvu MČ Brno-Líšeň ke schválení spolu s vyhodnocením, jak byly uplatněné požadavky a vyjádření do jeho návrhu zapracovány
  • Zadání schvaluje Zastupitelstvo města Brna, které rozhodlo o pořízení

Více informací o průběhu vzniku Návrh zadání na vypracování regulačního plánu Kostelíček naleznete na: http://www.brno-lisen.cz/s53.


Děkujeme všem, kteří se veřejné debaty zúčastnili, vyjádřili svá stanoviska a pomohli nám při dopracování Návrhu zadání na vypracování regulačního plánu Kostelíček v katastrálním území Líšeň.


Děkuji Vám za spolupráci.

Břetislav Štefan,
starosta MČ Brno-Líšeň

Videozáznam z veřejné debaty poskytnut portálem www.vlisni.cz :

 

 

Video

Související články

Regulační plán Kostelíček 11. 3. 2020 Kostelíček Projekty MČ
Územní opatření o stavební uzávěře Lokalita Kostelíček 19. 3. 2018 Projekty MČ Kostelíček
Brněnské zastupitelstvo schválilo zadání regulačního plánu Kostelíček 1. 2. 2017 Kostelíček Projekty MČ
Tady nestavět. Kostelíček se vyhne zásahům 15. 12. 2016 Kostelíček
Kostelíček by měla ochránit stavební uzávěra 1. 12. 2016 Kostelíček
Představení návrhů studentských prací VUT fakulty architektury na lokalitu Kostelíček. 21. 10. 2016 Kostelíček
Lokalita Kostelíček - veřejná debata 5. 9. 2016 Kostelíček
Návrh zadání Regulačního plánu Kostelíček, Brno-Líšeň 13. 5. 2016 Kostelíček
1 2
Poslední úprava: 13. 3. 2015.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: