Regulační plán Kostelíčku - 2014

Vážení a milí občané Líšně,

dne 12.5.2014 proběhlo seznámení občanů se situací týkající se možné výstavby v lokalitě Kostelíček. Veřejná debata byla pořádána spolkem Líšeň sobě ve spolupráci s ÚMČ Brno-Líšeň.Odkaz na veřejnou debatu: http://www.vlisni.cz/comment/562#comment-562

Dne 17.6.2014 brněnští zastupitelé schválili aktualizaci územního plánu a lokalita Kostelíček se dostala do ploch BK – bydlení kombinované. Bydlení kombinované v dané lokalitě umožňuje jak rodinné domy, tak bytové domy. MČ Brno-Líšeň, odbor územního rozvoje a výstavby a občané regulačním plánem získají závazný mapový podklad, díky kterému bude moci zabránit v případě zájmu možné budoucí výstavbě bytových domů v lokalitě Kostelíček.

Prvním úkolem, kterého se ujala MČ Brno-Líšeň ve spolupráci s odborem územního rozvoje a výstavby, bylo rozeslání dopisů majitelům pozemků a majitelům sousedních parcel lokality Kostelíček s žádostí o souhlas s uplatněním požadavku u pořizovatele Územního plánu města Brna na zpracování regulačního plánu lokality Kostelíček.
Termín odevzdání vyplněných formulářů se prodlužuje do pondělí 14.7.2014.

Proč byste měli dát svůj souhlas ?
Svým souhlasem umožníte MČ odborem územního rozvoje a výstavby podat u Magistrátu města Brna podnět k pořízení regulačního plánu. Nic víc svým podpisem neschvalujete.

Co bude následovat ?
MČ Brno-Líšeň ve spolupráci s odborem územního rozvoje a výstavby podá u Magistrátu města Brna podnět k pořízení regulačního plánu. Zastupitelstvo Magistrátu města Brna schválí, či neschválí jeho pořízení.

V případě, že Zastupitelstvo Magistrátu města Brna schválí pořízení regulačního plánu, tak odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna zpracuje návrh zadání i oznámení záměru. Do návrhu zadání pořizovatel zapracuje požadavky žadatele o regulační plán MČ Brno-Líšeň.

Návrh zadání s oznámením záměru pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou a zašle dotčeným orgánům. V této fázi může každý uplatnit u pořizovatele písemné požadavky na obsah zadání a vyjádření k oznámení záměru. Na základě uplatněných vyjádření, stanovisek a závěrů pořizovatel upraví návrh zadání regulačního plánu a předloží zastupitelstvu Magistrátu města Brna ke schválení.
Na základě schválení zajistí pořizovatel zpracování regulačního plánu.
Po předložení návrhu regulačního plánu pořizovatel oznámí společné jednání s dotčenými orgány a na základě výsledků projednání zajistí pořizovatel upravení návrhu.

O upraveném a posouzeném návrhu regulačního plánu se koná veřejné projednání, kde může - městská část, žadatel, vlastníci pozemků anebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím dotčeno – uplatnit připomínky a námitky.

Pořizovatel ve spolupráci určeným zastupitelem vyhodnotí výsledek projednání, zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek – doručí dotčeným orgánům a vyzve je, aby uplatnili své stanovisko. Pokud dotčené orgány neuplatní stanovisko, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí.
Pořizovatel posoudí soulad návrhu regulačního plánu s nadřazenou dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.
Pořizovatel předloží Zastupitelstvu Magistrátu města Brna návrh na vydání regulačního plánu. Zastupitelstvo vydá regulační plán anebo nevydá. Pokud ho nevydá, tak návrh vrátí pořizovateli s pokyny pro jeho přepracování a k novému projednání, nebo jej zamítne. 

MČ Brno-Líšeň ve spolupráci s odborem územního rozvoje vás bude o jednotlivých krocích řízení regulačního plánu informovat na svých webových stránkách. 

Mgr. Břetislav Štefan
starosta MČ Brno-Líšeň

Regulační plán Kostelíčku 2014 - vyhodnocení

O regulačním plánu Kostelíčku v roce 2012 + architektonická studie 

 

Seznam reakcí na článek

Nikdo dosud nevložil žádný příspěvek. Buďte první.

Přidat reakci na článek
Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
*
* E-mail nebude zveřejněn
*
Ochrana proti robotům
 
Poslední úprava: 23. 6. 2014. Přečteno: 27772x.
Jméno
Akce v Líšni
únor
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2021