Rokle

Informace k záměru pronájmu majetku obce – kavárna Rokle, termín prohlídky prostor 28. 2. 2023 Život v Líšni Aktuality Rokle
Opozice se pře s radnicí. Kvůli dokumentům k lampám 1. 3. 2021 Zastupitelstvo Život v Líšni Rokle
Ocúny pro líšeňskou Rokli 5. 12. 2020 Životní prostředí Rokle
Rokle a Jedlý park aneb Veřejný zájem 2. 12. 2020 Starosta Rokle
Transfer hlíz ocúnu jesenního do urbánního biocentra Rokle 12. 11. 2020 Rokle
Líšeň dá domov slepicím z klecového chovu 10. 9. 2020 Starosta Rokle
Oprava dirtparku v rokli 1. 6. 2020 Rokle Život v Líšni
Centrální park Líšeň - Parková úprava plochy jako prvku urbánního ÚSES 8. 11. 2017 Rokle
Víceúčelové hřiště v městské části Brno-Líšeň 27. 12. 2016 Rokle
Rokli oživí grilpoint nebo brouzdaliště 26. 9. 2016 Rokle
Grill point Líšeň 2015 18. 1. 2016 Rokle
Otevření nového víceúčelového hřiště v Rokli 15. 10. 2014 Rokle
Dirtpark v líšeňské rokli 18. 8. 2014 Rokle
Projekt "Rokle", Revitalizace monokulturní zeleně, Realizace hřiště 14. 2. 2014 Rokle