Rokle a Jedlý park aneb Veřejný zájem

Zpátky
Rokle a Jedlý park aneb Veřejný zájem

Centrální park Rokle, zbudovaný jako projekt Statutárního města Brna městské části Líšeň, se nachází v centru bytové zástavby na území, které mnoho let bylo značně zanedbanou částí Líšně, pokrytou hustou změtí náletových dřevin se spoustou odpadků a útočiště bezdomovců. Předchozí vedení samosprávy umožnilo zhruba před 15 lety navézt do rokle značné množství stavební zeminy a sutě vzniklých při realizaci nedalekých velkých developerských projektů.

Toto nevzhledné a neutěšené území je postupně již téměř šest let na základě architektonických projektů rekultivováno a revitalizováno. 

V minulém čísle Líšeňských novin napsala občanka Líšně, paní Soňa Stará, že výsledná podoba Rokle je uniformní park s úhledně upravenou trávou. Názor na současnou podobu parku je přirozeně absolutně subjektivní a pro mnohé z nás občanů Líšně je naopak park Rokle konečně místem odpočinku, relaxace a příjemným místem setkávání. Je rájem pro naše nejmenší, neboť se zde nachází volnočasové hřiště a spousta atrakcí pro nejmenší i odrostlejší děti. Náletová buš zmizela a v území jsou a budou postupně vysazovány kultivované nové stromy, které místo zpříjemní o přirozený stín a další zpevnění povrchu, jehož údajnou absenci paní Stará postrádá, bezesporu zajistí. V letošním roce byly vysázeno přes 250 stromů zakoupené díky panem starostou vyjednanému finančnímu daru společnosti Smart comp a.s., ve výši 500 000 Kč. Přibyly tak ke stovkám stromů vysázených v rámci kultivování Rokle. Další stromy, keře a zeleň bude do Rokle umisťována dále postupně dle harmonogramu dalších etap projektu.

V článku se dále uvádí nepodložené a nepravdivé informace, že se v půdě objevují praskliny a hrozí sesuv. V území sice chybí vlastní zdroj vody, ale už několik let je zde umístěn a udržován plně v provozu masivní estetický vodní prvek, který je nejen zdrojem osvěžení, ale především největším lákadlem a potěšením dětí i dospělých. Pracovitý a důsledný správce parku denně dohlíží nad jeho bezchybným provozem, ale i nad pořádkem, bezpečností a čistotou celého území parku Rokle. Za to mu patří náš dík.

Další z prvků itineráře Rokle, které jsou v článku kritizovány, je sloupkové osvětlení. Elegantní italská svítidla, která projektant navrhl a realizační firma dodala a instalovala mají prokazatelně protivandalskou úpravu v nejvyšším stupni a intenzita osvětlení je přiměřená jeho potřebnosti. Není, ale vinou nikoho z těch, co se snaží toto území zvelebit, že se mezi námi stále najdou vandalové, kteří mají potřebu tento prvek ničit. Jejich poslední útok byl dokonce řešen Policií ČR jako trestný čin. Vzhledem k věku mladých vandalů se musí nad svou výchovou zamyslet i jejich rodiče.

Svítidla jsou stále reklamována, opravována, dokonce budou opatřena dalšími ochrannými prvky, ale zabránit jejich ničení musí být věcí nás všech, uživatelů tohoto nyní příjemného a pěkného parku.

Tento prostor má pro sídliště svou důležitost. V tom nelze než s občankou Starou souhlasit. Není však pravdou její tvrzení, že chybí vazba občanů k samotnému parku. Samotný projekt, umístění všech prvků, jednotlivé postupy realizace i celé oživění a zabydlování Rokle bylo s občany konzultováno, probíráno na veřejných setkáních, připravených anketách a v neposlední řadě sbírá i důležité poznatky, připomínky i kritiku téměř každodenně zmíněný správce parku od jeho uživatelů i ostatních. I pan starosta a další pracovníci městské části a úřadu, kteří se pravidelně v parku za nejrůznějšími účely nacházejí jsou v úzkém kontaktu s občany a snaží se přizpůsobit park jejich námětům, ale i dobře míněné kritice.

Stavby parku, zejména griloviště a altán jsou hojně využívány a díky dohledu a pečlivé údržbě je rozhodně zub času, jak se expresivně vyjádřila občanka Stará ve svém příspěvku, neprověřuje. Naopak. Jsou oprávněnou chloubou parku a budou dále doplňovány o další potřebné i komfortní prvky.

Občanka Stará tuto úpravu veřejného prostoru, která se velké části obyvatel líbí a vyhovuje, přesto velmi nevybíravě a bez znalostí a korektních podkladů kritizuje, a vybízí k úpravě veřejného prostoru „sousedským“ způsobem.

Jako příklad uvádí tak zvaný „Jedlý park“ v prostoru mezi ZŠ Masarova a tramvajovou smyčkou na Novolíšeňské. Park vzniká od roku 2014 z iniciativy některých místních občanů. Ano, to vzniká. Pamětníci ví, že na začátku vzniku tohoto „Jedlého parku“ ti místní občané, o kterých se občanka Stará zmiňuje a jejichž iniciativu a nezištnou aktivitu v další části článku velmi oceňuje, svou konkrétní přítomností a jistě záslužnou činností na „zvelebování“ tohoto území vědomě kryli rovněž navážku stavební zeminy a sutě z přilehlé developerské bytové výstavby na ulici Houbalova. Událost, ze které existuje důkazná foto dokumentace i další důkazné materiály se tehdy neobešla bez velkých sporů, ostudy a dokonce trestních oznámení. Dobře. Stalo se a tito aktivisté prý o území pečují nadále.

Vážení spoluobčané, prosíme, vydejte se na „Jedlý park“ podívat nyní. Podle našeho názoru je území stejně neutěšené i nyní po téměř šesti letech aktivní činnosti jmenovaných místních občanů. 

Ale uznáváme, že i toto je subjektivní věc pohledu a opravdu každý může mít na věc svůj názor.

Proto bude opět před plánovanou revitalizací tohoto území, pracovně nazvaného Park Houbalova, provedeno důkladné prověření potřeb, názorů a stanovisek občanů, nejen v okolí parku. Provedeme anketu, připravíme podkladové materiály o minulosti i plánované budoucnosti území a bezezbytku bude respektován většinový názor. Počítáme také s tím, že využijeme všech současných dřevin v dostatečné kvalitě, tak aby nebyly rizikem pro návštěvníky.

Pokud se ukáže, že si většina občanů skutečně přeje tento „sousedský“ způsob úpravy daného veřejného prostranství a zapojí se aktivně do způsobu úpravy tohoto prostředí jako doposud, bude jim to samozřejmě umožněno a budou i samosprávou městské části materiálně i finančně podporováni.

V případě, že se většina občanů pak k tomuto, dle občanky Staré, již šest let trvajícímu efektivnímu spravování veřejného prostoru, sociální integraci lidí do prostředí, v němž žijí, a jejich originálnímu způsobu zájmu na správě věcí veřejných nepřikloní, bude samospráva postupovat dle standartních postupů za využití nástrojů komunikace s veřejností.

Blanka Tuscherová, zastupitelka
Naďa Jurčová, zastupitelka
Vlasta Marková, zastupitelka
Alena Stejskalová, zastupitelka
Oldřich Lupečka, zastupitel
Břetislav Štefan, starosta;

 

Související články

top Zrušení pošty - Ondráčkova 24. 4. 2023 Starosta Rada Úřad
top Slavnostní otevření Kavárny 31. 3. 2023 Starosta Život v Líšni Rokle
Informace k záměru pronájmu majetku obce – kavárna Rokle, termín prohlídky prostor 28. 2. 2023 Život v Líšni Aktuality Rokle
Plodná veřejná diskuze k parku Houbalova 27. 2. 2023 Starosta Život v Líšni Veřejný prostor a údržba Park Houbalova
Park Houbalova – přijďte nám poradit, jak má park vypadat 2. 1. 2023 Starosta Park Houbalova
Park Houbalova - park podle Vašich představ 12. 9. 2022 Starosta Park Houbalova
Fakta o výstavbě mezi ulicemi Zikova - Elplova 29. 8. 2022 Starosta Stavební řízení Životní prostředí Bydlení
1 2 3 4 5 6
Poslední úprava: 2. 12. 2020.
Kontakt: Tomáš Hložánek,

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů