Grill point Líšeň 2015

Zpátky

Na základě uzavřené Dohody o spolupráci mezi MČ Brno-Líšeň a VUT Fakultou architektury probíhala od listopadu roku 2015 na Fakultě architektury VUT Brno soutěž  "Grill point Líšeň – volnočasové areály v Mariánském údolí a Rokli".
Předmětem soutěže byl achitektonicko‑urbanistický návrh a technické řešení včetně cenové rozvahy. V zadání soutěže bylo uvedeno, že Grill point má být místem sblížení, kde by se dalo grilovat. Samotné řešení mělo být odolné proti nepřízni počasí, odolné proti případnému vandalismu a lehce udržitelné.
Členy soutěžní poroty byli Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D., Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D., Ing. arch. Jiří Marek, Ing. arch. Jan Kratochvíl, Doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc., Mgr. Břetislav Štefan.

Dne 15. 12. 2016 byla soutěž Grill point Líšeň porotou vyhodnocena a vyšel z ní vítězný návrh s názvem GRILL WAVE, studenta 4. ročníku Fakulty architektury VUT v Brně, Adama Novotníka.
GRILL WAVE byl autorem popsán jako výrazný krajinný prvek, který má snahu stát se místem setkávání jak místních obyvatel, tak i návštěvníků. Místo pro grilování a setkávání lidí je řešeno pomocí modulů. Moduly je možné přemístit a na místě drží díky velké hmotnosti. Jednotlivé komponenty jsou z barevného monolitického betonu. Systém umožňuje velkou variabilitu a regulaci konečných nákladů podle potřeby. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně malé objekty, kterou by měly být umístěny v rámci velkého území, je zvolena výrazná žlutá barva, aby bylo snadné Grill point spatřit už z dálky.
Další ohodnocený soutěžní návrh GRILLPOINT byl od studentů 2. ročníku – Michala Solára a Blanky Štuříkové.

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury soutěží ukázala MČ Brno-Líšeň možná řešení Grill pointu a naopak MČ Brno-Líšeň doufá, že se jí podaří vítězný návrh zrealizovat.

Věřím, že ve spolupráci s Fakultou architektury VUT v Brně budeme i nadále pokračovat.

Břetislav Štefan,
starosta MČ Brno-Líšeň

 

Lisen-Rokle
Rokle v Líšni

Lisen-Marianske_udoli
Mariánské údolí 

 

 

Fotogalerie

Související články

Opozice se pře s radnicí. Kvůli dokumentům k lampám 1. 3. 2021 Zastupitelstvo Život v Líšni Rokle
Ocúny pro líšeňskou Rokli 5. 12. 2020 Životní prostředí Rokle
Rokle a Jedlý park aneb Veřejný zájem 2. 12. 2020 Starosta Rokle
Transfer hlíz ocúnu jesenního do urbánního biocentra Rokle 12. 11. 2020 Rokle
Líšeň dá domov slepicím z klecového chovu 10. 9. 2020 Starosta Rokle
Oprava dirtparku v rokli 1. 6. 2020 Život v Líšni Rokle
Centrální park Líšeň - Parková úprava plochy jako prvku urbánního ÚSES 8. 11. 2017 Rokle
Víceúčelové hřiště v městské části Brno-Líšeň 27. 12. 2016 Rokle
1 2
Poslední úprava: 18. 1. 2016.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: