Náměstí Karla IV.

 O rekonstrukci náměstí Karla IV. se mezi občany Líšně, představiteli městské části, architekty a dalšími odborníky diskutuje již několik desetiletí. Za minulého režimu byly plánovány velké zásahy do centra staré Líšně, které se naštěstí realizovaly jen částečně. A i po revoluci se dále řešilo mnoho problémů náměstí. Diskutovalo se o proluce, o vybudování zdravotního střediska nebo polyfunkčního domu, kam by se vešly všechny potřebné služby, které na náměstí chybí. Občas se vynořily myšlenky na vykoupení samoobsluhy a vytvoření opravdu velkého náměstí.

V minulých několika letech vzniklo několika odborných studií a průzkumů veřejného mínění o tom, jaké náměstí by lidé chtěli. Následně bylo ve spolupráci s Českou komorou architektů (ČKA) připraveno zadání architektonické soutěže. V listopadu 2019 se k tématu konala poslední veřejná debata na radnici, kde bylo představeno zadání soutěže občanům.

Zadání popisuje, co a jak má být architekty řešeno, včetně dopravy, občanské vybavenosti či zeleně. Cílem bylo ve zkratce vytvořit uprostřed Staré Líšně lepší prostor pro život, pro chybějící služby, odpočinek i společenské aktivity, který bude dobře dopravně napojen, ale doprava nebude dominantním rysem náměstí. V červnu 2020 byl návrh soutěžních podmínek a zadání schválen Radou a Zastupitelstvem městské části Brno-Líšeň. V dubnu 2021, porota stanovila konečné pořadí oceněných návrhů. Přesun obchodu společnosti COOP ze středu náměstí Karla IV., navrhovaly všechny posuzované návrhy v soutěži.

Velké projekty je však potřeba vždy dobře promyslet z mnoha úhlů pohledu tak, aby byly realizované a nepřivedly obec do neřešitelných problémů. Bohužel doprava v současnosti není řešena, respektive jen velmi okrajově, posouvá totiž vyústění ulice Mifkova do náměstí o pár metrů a doplňuje několik parkovacích míst.

V současné chvíli nejsou v Líšni požadované stavební pozemky na přesun a výstavbu nového obchodu společnosti COOP. Zamýšlené pozemky na Mifkové umožnují aktuálně dopravní stavby, nikoliv nové potraviny (viz. územní plán města Brna).

 

Debata o náměstí Karla IV. - územní studie  30. 8. 2022 Náměstí Karla IV. II. místostarostka
Vernisáž výstavy soutěžních návrhů na novou podobu Náměstí Karla IV. 4. 6. 2021 II. místostarostka Životní prostředí Náměstí Karla IV.
Výsledky architektonické soutěže o návrh náměstí Karla IV. 6. 5. 2021 II. místostarostka Životní prostředí Náměstí Karla IV.
Představení výsledků architektonické soutěže pro rekonstrukci nám. Karla IV. 30. 4. 2021 II. místostarostka Životní prostředí Náměstí Karla IV.
1 2 3