Fotovoltaika

Radnice Brno-Líšeň se zapojuje do rozvoje ekologické energetiky a připravila první čtyři projekty pro vybavení veřejných budov ve správě městské části vlastní výrobnou energie z obnovitelných zdrojů, fotovoltaickými elektrárnami na střechách. Jedná se o budovy polikliniky a ZŠ Horníkova, Masarova a Novolíšeňská.

Výroba elektrické energie pro vlastní spotřebu je totiž nejen ekologická, ale také ekonomická – je možné ušetřit podstatnou část nákladů na elektřinu, které můžeme následně použít jinde. Na fotovoltaiku je navíc možné využít evropské dotace, které sice přípravu projektů trochu komplikují, ale na druhou stranu umožní ušetřit další peníze a zkrátit návratnost investice do ní. Spoluúčast na projektech schválilo i město Brno a byla podána žádost o dotaci z fondů EU. Pokud dotaci získáme, zaplatíme z fondů více jak polovinu nákladů a další čtvrtinou přispěje město. Elektrárny bychom pak mohli spustit již v létě. Podle výpočtů energetických posudků by nám měly ročně ušetřit minimálně 142 MWh energie a uspořit 764 tis. korun.