Kontaktní údaje Úřadu městské části Brno-Líšeň

Zpátky

Úřad městské části tvoří starosta, I. a II. místostarosta, tajemník a zaměstnanci města Brna zařazení do tohoto úřadu. V čele úřadu městské části stojí starosta. Úřad plní úkoly v oblasti samostatné působnosti a vykonává státní správu, která patří do působnosti obce a je mu svěřena Statutem města Brna.

Nadřízenou všech pracovníků Úřadu městské části Brno-Líšeň je tajemnice úřadu, která plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele dle zvláštních předpisů. Úřad městské části Brno-Líšeň je rozdělen do pěti odborů a úseku tajemníka.

Příjem dokumentů či podání

Představitelé radnice

  • Mgr. Břetislav Štefan (Váš starosta a občané pro Líšeň) - starosta MČ Brno-Líšeň, tel. 544 424 810
  • Jan Skotal (ANO 2011) - I. místostarosta MČ Brno-Líšeň, tel. 544 424 813
  • Mgr. Alena Stejskalová (Váš starosta a občané pro Líšeň) - II. místostarostka MČ Brno-Líšeň, tel. 544 424 812
  • Ing. Irena Belcredi - tajemnice Úřadu městské části Brno-Líšeň, tel. 544 424 814

 

Kontakty na pracovníky Úřadu městské části Brno-Líšeň

Pracovník

Popis činnosti

Klapka

Dveře č.

Přímá linka
mobil

E-mailová adresa

Mgr. Štefan Břetislav
starosta 810 307

544 424 810

724 075 898

[obfuscate_1_|109|111|97|93|89|109|64|92|109|104|106|41|99|97|114|101|104|41|93|117]
Skotal Jan
I.místostarosta 813 306

544 424 813

774 608 624

[obfuscate_1_|109|102|107|107|89|107|64|92|109|104|106|41|99|97|114|101|104|41|93|117]
Mgr. Stejskalová Alena
II.místostarostka 812 303

544 424 812

774 600 394

[obfuscate_1_|109|111|97|97|107|106|97|102|106|112|92|60|89|106|109|111|39|103|99|110|97|101|38|98|122]

Útvar tajemníka

Pracovník

Popis činnosti

Klapka

Dveře č.

Přímá linka
mobil

E-mailová adresa

Ing. Belcredi Irena
tajemnice ÚMČ 814 305

544 424 814

606 691 019

[obfuscate_1_|92|96|104|90|106|100|100|99|59|92|109|106|102|37|107|105|109|96|104|41|95|113]
RNDr. Babáček Jiří
veřejné prostranství 922 206

773 071 849

[obfuscate_1_|92|92|94|88|91|100|107|58|93|108|105|107|36|100|104|115|95|105|40|94|118]
Ing. Fleková Monika
zemědělství, pozemky 873 107

544 424 873

[obfuscate_1_|96|103|97|98|103|117|97|58|93|108|105|107|36|100|104|115|95|105|40|94|118]
Horáková Eva
samospr., informace, sekretariát 841 304

544 424 841

775 731 194

[obfuscate_1_|98|106|110|88|99|110|118|91|59|92|109|106|102|37|107|105|109|96|104|41|95|113]
Ing. Kovanda Petr
investiční technik 834 301

544 424 834

775 858 371

[obfuscate_1_|101|106|114|88|102|99|97|58|93|108|105|107|36|100|104|115|95|105|40|94|118]
Ing. Kubový Petr
investiční technik 870 106

544 424 870

773 445 101

[obfuscate_1_|101|112|94|102|110|120|64|92|109|104|106|41|99|97|114|101|104|41|93|117]
Kůs Ivan
pozemní komunikace 878 301

544 424 878

724 353 945

[obfuscate_1_|101|112|111|55|90|113|110|105|40|102|100|111|92|102|45|99|116]
Ing. Pantůčková Jana
investiční technik 818 301

544 424 818

773 785 244

[obfuscate_1_|106|92|106|107|109|98|107|105|113|91|59|94|105|102|110|45|102|100|109|96|106|37|91|121]
Mgr. Staněk David
životní prostředí 877 206

544 424 877

608 270 652

[obfuscate_1_|109|111|93|101|93|106|64|92|109|104|106|41|99|97|114|101|104|41|93|117]
Bc. Šebelová Hana
speciální silniční úřad, přestupky 878, 862 301, 204

[obfuscate_1_|109|96|94|92|100|110|118|91|59|92|109|106|102|37|107|105|109|96|104|41|95|113]

Odbor organizační

Pracovník

Popis činnosti

Klapka

Dveře č.

Přímá linka
mobil

E-mailová adresa

Mgr. Bc. Černá Alexandra
vedoucí organizačního odboru 840 302

544 424 840

724 925 260

[obfuscate_1_|93|96|110|101|89|63|98|108|105|105|40|104|96|107|100|110|40|94|116]
Častulík Rudolf
správa budovy, veř. prostranství 872 206

544 424 872

[obfuscate_1_|93|92|111|107|109|107|105|101|59|92|109|106|102|37|107|105|109|96|104|41|95|113]
Černohorský Ivo
pomocný technický pracovník 972 2

770 100 748

Katolická Klára, DiS.
referent vnitřních věcí 843 302

544 424 843

771 228 068

[obfuscate_1_|101|92|112|102|100|104|99|101|92|58|93|110|101|103|44|108|99|110|95|105|42|90|114]
Mrázek Radek, DiS
správce výpočetní sítě 844 201

544 424 844

608 895 534

[obfuscate_1_|103|109|93|113|93|106|64|92|109|104|106|41|99|97|114|101|104|41|93|117]
Peňásová Nikola
administrativní pracovnice 815 304

544 424 815

778 499 426

[obfuscate_1_|106|96|106|88|107|110|118|91|59|92|109|106|102|37|107|105|109|96|104|41|95|113]
Schneider Vít
organizační pracovník, spisovna 864 302

544 424 864

606 691 018

[obfuscate_1_|109|94|100|101|93|104|100|95|109|58|93|110|101|103|44|108|99|110|95|105|42|90|114]

Odbor správy budov

Pracovník

Popis činnosti

Klapka

Dveře č.

Přímá linka
mobil

E-mailová adresa

Mgr. Bc. Dryšl Oldřich
Vedoucí odboru správy budov 610 1 OSB

517 070 060

723 468 199

[obfuscate_1_|94|109|117|106|100|63|98|108|105|105|40|104|96|107|100|110|40|94|116]
Drbalová Martina
předpis nájemného, vyúčtování služeb 625 7 OSB

517 070 061

777 485 394

[obfuscate_1_|94|109|94|88|100|110|118|91|59|92|109|106|102|37|107|105|109|96|104|41|95|113]
Knížová Marcela
technik bytů 622 8 OSB

517 070 066

778 740 176

[obfuscate_1_|101|105|101|113|103|117|97|58|93|108|105|107|36|100|104|115|95|105|40|94|118]
Králíková Naděžda
domovnictví a úklid byt. domů 613 2 OSB

544 233 692

775 711 172

[obfuscate_1_|101|109|93|99|97|106|111|112|92|58|93|110|101|103|44|108|99|110|95|105|42|90|114]
Kružíková Danuše
účetní VHČ 631 5 OSB

517 070 068

[obfuscate_1_|101|109|113|113|97|106|111|112|92|58|93|110|101|103|44|108|99|110|95|105|42|90|114]
Linger David
technik pro nebytové prostory 623 8 OSB

517 070 063

774 701 221

[obfuscate_1_|102|100|106|94|93|113|64|92|109|104|106|41|99|97|114|101|104|41|93|117]
Měcháček Zdenko
technik bytů 620 8 OSB

517 070 064

606 769 180

[obfuscate_1_|103|96|95|95|89|98|101|101|59|92|109|106|102|37|107|105|109|96|104|41|95|113]
Bc. et. Bc. Navrátilová Lenka
pokladna, dluhová referentka 624 6 OSB

544 233 690

[obfuscate_1_|104|92|114|105|89|115|105|102|106|112|92|60|89|106|109|111|39|103|99|110|97|101|38|98|122]
Pešová Radka
technik bytů 621 8 OSB

517 070 065

608 635 811

[obfuscate_1_|106|96|111|102|110|96|64|92|109|104|106|41|99|97|114|101|104|41|93|117]
Rech Roman
údržba pro objekt polikliniky poliklinika

544 134 233

[obfuscate_1_|108|96|95|95|56|97|114|104|106|39|103|101|106|93|109|46|93|117]
Zapletalová Hana
vedoucí polikliniky poliklinika

544 134 260

602 381 430

[obfuscate_1_|116|92|108|99|93|115|97|102|106|112|92|60|89|106|109|111|39|103|99|110|97|101|38|98|122]

Sociální odbor

Pracovník

Popis činnosti

Klapka

Dveře č.

Přímá linka
mobil

E-mailová adresa

Ing. Dvořáková Ivona
vedoucí sociálního odboru 830 101

544 424 830

725 780 367

[obfuscate_1_|94|113|107|105|89|106|111|112|92|58|93|110|101|103|44|108|99|110|95|105|42|90|114]
Brzobohatá Kateřina, DiS.
sociálně právní ochrana dětí 835 105

544 424 835

778 499 439

[obfuscate_1_|92|109|118|102|90|110|104|91|111|91|59|94|105|102|110|45|102|100|109|96|106|37|91|121]
Mgr. Grydilová Nikol, Dis.
sociálně právní ochrana dětí 836 103

544 424 836

778 489 002

[obfuscate_1_|97|109|117|91|97|107|111|112|92|58|93|110|101|103|44|108|99|110|95|105|42|90|114]
Mgr. Kmoničková Monika
sociálně právní ochrana dětí 855 104

544 424 855

771 286 939

[obfuscate_1_|101|104|107|101|97|98|107|105|113|91|59|94|105|102|110|45|102|100|109|96|106|37|91|121]
Mgr. Minaříčková Martina, Dis.
sociálně právní ochrana dětí 831 104

544 424 831

724 928 347

[obfuscate_1_|103|100|106|88|106|104|99|101|106|112|92|60|89|106|109|111|39|103|99|110|97|101|38|98|122]
Můčková Petra
sociální pracovnice 832 105

544 424 832

778 761 569

[obfuscate_1_|103|112|95|98|103|117|97|58|93|108|105|107|36|100|104|115|95|105|40|94|118]
Bc. Zoufalá Eliška, DiS.
kurátorka pro mládež 833 104

544 424 833

720 317 067

[obfuscate_1_|116|106|113|93|89|107|97|58|93|108|105|107|36|100|104|115|95|105|40|94|118]

Odbor rozpočtu a financí

Pracovník

Popis činnosti

Klapka

Dveře č.

Přímá linka
mobil

E-mailová adresa

Ing. Stehlík Libor
vedoucí odboru rozpočtu a financí 850 401

544 424 850

[obfuscate_1_|109|111|97|95|100|104|107|58|93|108|105|107|36|100|104|115|95|105|40|94|118]
Blümelová Jana
pokladna 852 202

544 424 852

[obfuscate_1_|92|103|113|100|93|107|111|112|92|58|93|110|101|103|44|108|99|110|95|105|42|90|114]
Hakl Dalibor
správce rozpočtu 854 104

544 424 854

732 542 108

[obfuscate_1_|98|92|103|99|56|97|114|104|106|39|103|101|106|93|109|46|93|117]
Ing. Kopáčková Mirka
platová účetní, personalistka 630 5 OSB

517 070 067

[obfuscate_1_|101|106|108|88|91|106|111|112|92|58|93|110|101|103|44|108|99|110|95|105|42|90|114]
Kratochvílová Jarmila
hlavní účetní 851 401

544 424 851

[obfuscate_1_|101|109|93|107|103|98|104|112|100|102|106|114|88|56|97|114|104|106|39|103|101|106|93|109|46|93|117]
Bc. Markovičová Jitka
referentka ekonom. záležitostí 856 203

544 424 856

[obfuscate_1_|103|92|110|98|103|117|105|93|106|112|92|60|89|106|109|111|39|103|99|110|97|101|38|98|122]
Vlčková Jarmila
referentka poplatků ze psů 853 203

544 424 853

[obfuscate_1_|112|103|95|98|103|117|97|58|93|108|105|107|36|100|104|115|95|105|40|94|118]

Majetkoprávní odbor

Pracovník

Popis činnosti

Klapka

Dveře č.

Přímá linka
mobil

E-mailová adresa

JUDr. Vacková – Veselá Eva
vedoucí majetkoprávního odboru 860 208

544 424 860

[obfuscate_1_|112|92|95|98|103|117|97|58|93|108|105|107|36|100|104|115|95|105|40|94|118]
Dohnalová Milena
matrika, školství 863 205

544 424 863

[obfuscate_1_|94|106|100|101|89|107|111|112|92|58|93|110|101|103|44|108|99|110|95|105|42|90|114]
Mgr. Bc. Janča Dušan
garant veřejných zakázek, přestupková komise 866 204

544 424 866

[obfuscate_1_|100|92|106|90|89|63|98|108|105|105|40|104|96|107|100|110|40|94|116]
Mikšátková Magdalena
matrika 845 207

544 424 845

771 125 967

[obfuscate_1_|103|100|103|106|89|115|107|105|113|91|59|94|105|102|110|45|102|100|109|96|106|37|91|121]
Pavlíková Jitka
bytová referentka 867 205

544 424 867

[obfuscate_1_|106|92|114|99|97|106|111|112|92|58|93|110|101|103|44|108|99|110|95|105|42|90|114]
JUDr. Svoboda František
přestupková komise 862 204

544 424 862

[obfuscate_1_|109|113|107|89|103|99|97|58|93|108|105|107|36|100|104|115|95|105|40|94|118]
Mgr. Svobodová Hana
nájemní smlouvy byty 821 208

544 424 821

775 731 328

[obfuscate_1_|109|113|107|89|103|99|111|112|92|58|93|110|101|103|44|108|99|110|95|105|42|90|114]

Útvar interního auditu

Pracovník

Popis činnosti

Klapka

Dveře č.

Přímá linka
mobil

E-mailová adresa

Ing. Bc. Axmannová Libuše
interní audit 825 207

544 424 825

778 427 175

[obfuscate_1_|91|115|105|88|102|109|111|112|92|58|93|110|101|103|44|108|99|110|95|105|42|90|114]

 

 

 

Prostory radnice a odbory

Přízemí radnice:

   
  Sociální odbor dveře č. 101, 103, 104, 105
  Stavební odbor dveře č. 106, 107, 108
1. patro Pokladna dveře č. 202
  Poplatek ze psů, nájem z pozemků a nebytových prostor dveře č. 203
  Přestupky dveře č. 204
  Bytový referent, školství, matrika dveře č. 205
  Rybářské lístky, veřejná prostranství, Czech Point dveře č. 206
  Životní prostředí dveře č. 206
  Matrika, výpisy z rejstříku trestů, Interní audit, Czech Point dveře č. 207
  Majetkoprávní odbor  dveře č. 203 - 208
2.patro Pozemní komunikace, Investice dveře č. 301
  Organizační odbor -  pronájem sálu, volby dveře č. 302
  Kancelář II. místostarosty dveře č. 303
  Podatelna, sekretariát, Czech Point dveře č. 304
  Kancelář tajemnice dveře č. 305
  Kancelář I. místostarosty dveře č. 306
  Kancelář starosty dveře č. 307
3. patro Odbor rozpočtu a financí - hlavní účtárna dveře č. 401

 

 

Před budovou je velké neplacené parkoviště, do budovy radnice i uvnitř radnice je bezbariérový přístup pro tělesně postižené spoluobčany.

Adresa Jírova 2609/2,
628 00 Brno-Líšeň
Dopravní spojení Tramvaj č. 8 (Jírova)
Autobus č. 78 (Jírova)
Trolejbus č. 25 (Jírova)
Telefon 544 424 815 (spojovatelka)
Sekretariát [obfuscate_1_|98|106|110|88|99|110|118|91|59|92|109|106|102|37|107|105|109|96|104|41|95|113]
Elektronická podatelna [obfuscate_1_|106|106|96|88|108|100|108|104|92|40|103|101|106|93|109|64|92|109|104|106|42|90|114]
Informace [obfuscate_1_|99|105|98|102|56|97|114|104|106|39|103|101|106|93|109|46|93|117]
Datová schr. u8jbv72
Správce webových stránek Poslat e-mail

Úřední dny pro veřejnost:

 

pondělí 8,00 - 17,00 hodin
středa 8,00 - 17,00 hodin

Úřední dny - podatelna:

pondělí 8,00 - 17,00 hodin
úterý 8,00 - 13,00 hodin
středa 8,00 - 17,00 hodin
čtvrtek 8,00 - 13,00 hodin

Úřední hodiny - Ověřování podpisů, listin a služby CZECH POINT:

pondělí 8,00 - 17,00 hodin
úterý 8,00 - 11,30 hodin
středa 8,00 - 17,00 hodin
čtvrtek 8,00 - 11,30 hodin

 

Fotogalerie

Poslední úprava: 23. 8. 2023. Za správnost obsahu odpovídá Libuše Axmannová.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů