Doprava

  • Líšní prochází pouze krajská silnice II. třídy č. 373 z Řípské ulice do Ochozu, a to po ulici Jedovnická.

  • Ostatní silniční komunikace spadají do kategorie místních komunikací. Běžnou správu a údržbu těchto komunikací zajišťuje společnost Brněnské komunikace a.s. Mezi hlavní obslužné tahy patří ulice Trnkova, Drčkova, Mifkova, Novolíšeňská, Belcrediho, Holzova a Ondráčkova. 

  • Veřejná doprava je v Líšni zajištěna integrovaným dopravním systémem Jihomoravského kraje (IDS JMK) s městskou hromadnou dopravou zajištěnou Dopravním podnikem města Brna (DPMB). Do Líšně zajíždí tramvajová, trolejbusová a autobusová (městská denní a noční a regionální) doprava.

  • Líšeň je obsloužena tramvají č. 8, která má konečnou na ulici Mifkova v blízkosti náměstí Karla IV. a přes Novolíšeňskou vede přes Hlavní nádraží a přes nově vybudovaný tunel až do Fakultní nemocnice Bohunice.

  • Trolejbusové linky v Líšni jsou č. 25 a 26, které byly ale z důvodu výstavby další části velkého městského okruhu od soboty 30. dubna 2022 po dobu přibližně dvou let v Líšni přerušeny. Pro obsluhu Vinohrad a Líšně byla proto zavedena trolejbusová linka 27.

  • Autobusový subsystém plní na území města Brna funkci doplňkové dopravy k dopravě páteřní, která je reprezentována dopravou tramvajovou a částečně i trolejbusovou. Líšeň obsluhují denní autobusové linky 55, 58, 78.

  • Denní linky MHD doplňují v Líšni také regionální autobusové spoje, zastoupené linkou 202 a 151. Autobusová doprava se podílí také na zajišťování nočních spojů po území města. Líšeň obsluhují noční autobusové linky č. 97, 98 a 99.

Související články

Sídliště protkne nová cyklostezka 3. 6. 2024 Doprava Bydlení Samospráva I. místostarosta
top Autocentrum Renault Opportunity, Brno-Líšeň, ul.Sedláčkova 29. 5. 2024 Bydlení I. místostarosta Život v Líšni Doprava
top Blokové čištění v Líšni 2024 13. 3. 2024 Doprava Životní prostředí
Blokové čištění v Líšni 2023 22. 2. 2023 Doprava Životní prostředí
Přechod pro chodce ulice Šimáčkova 20. 5. 2022 Bezpečnost Doprava
Blokové čištění v Líšni 2022 21. 2. 2022 Doprava Životní prostředí
Změny jízdních řádů od 12. prosince a investice DPMB v roce 2022 13. 12. 2021 Doprava
Nové nabíjecí stanice pro elektromobily - Kotlanova a Masarova 7. 10. 2021 Doprava
Vybudujeme nová parkovací místa v sídlišti 28. 6. 2021 Doprava II. místostarostka Parkovací dům Vlkova
Parkovací dům Vlkova – pozvánka na debatu 28. 6. 2021 Doprava II. místostarostka Parkovací dům Vlkova
Blokové čištění v Líšni 2021 17. 3. 2021 Doprava Životní prostředí
Aktuality II. místostarosty - březen 2021 1. 3. 2021 Doprava II. místostarostka Fotovoltaika Park Trnkova
Aktuality II. místostarosty - září 2020 10. 9. 2020 Životní prostředí II. místostarostka Doprava
Pracujeme na modernizaci náměstí Karla IV. a posílení trolejbusových linek 1. 6. 2020 II. místostarostka Náměstí Karla IV. Doprava
Kanalizace a komunikace Ondráčkova, Jateční, Zlámanky a Velatická - podrobnosti k projektu 23. 3. 2020 Doprava Starosta
1 2