Životní prostředí

  • Velká část veřejných prostranství, zejména v sídlištní části Líšně je pokryta městskou zelení, kterou tvoří zejména trávníky, ale také stromy a keře. Postupně jsou napříč Líšní osazovány květinami okrasné záhony. 

  •  Mezi další významné plochy zeleně v Líšni patří park Trnkova, kde je řada míst k odpočinku a dětské hřiště. V budoucnu se plánují úpravy parku Houbalova v jižní části nové Líšně. Mezi další významné plochy zeleně lze zařadit zahradu Orlovny na ulici Holzova, zahradu u Dělnického domu na ulici Klajdovská či park zámku Belcredi, který je po domluvě veřejně dostupný. Konají se zde např. svatby a další akce. V roce 2018 proběhla v Líšni rozsáhlá inventarizace a dosadba zeleně.

  • Líšeň je jedinou brněnskou městskou částí, kam zasahuje chráněná krajinná oblast, konkrétně Moravský kras. V severním cípu Líšně se nachází také maloplošné zvláště chráněné území Velký Hornek. 

 

 

 

Třídění odpadů v brněodbor životního prostředí města brnačeská inspekce životného prostředíeko poradna veronicaplán městské mobility

 

Související články

Blokové čištění v Líšni 2024

Zobrazit informace
Jak městská část přistoupila k ochraně našich zelených obrů: Za oponou zpracování znaleckých posudků na stromy, které si zaslouží naši pozornost (zveřejnění znaleckých posudků)

Zobrazit informace
Průzkum ptactva v Brně-Líšni v hnízdní sezóně 2023

Zobrazit informace
Umístění kontejnerů na bioodpad 2024

Zobrazit informace
Pálící dny - nepalte kompostujte (dotované kompostéry)

Zobrazit informace
Zeleň nás v Líšní provází na každém kroku.

Zobrazit informace
1 2 3 4 7 10 13