Rokle a Jedlý park aneb Veřejný zájem

Zpátky
Rokle a Jedlý park aneb Veřejný zájem

Centrální park Rokle, zbudovaný jako projekt Statutárního města Brna městské části Líšeň, se nachází v centru bytové zástavby na území, které mnoho let bylo značně zanedbanou částí Líšně, pokrytou hustou změtí náletových dřevin se spoustou odpadků a útočiště bezdomovců. Předchozí vedení samosprávy umožnilo zhruba před 15 lety navézt do rokle značné množství stavební zeminy a sutě vzniklých při realizaci nedalekých velkých developerských projektů.

Toto nevzhledné a neutěšené území je postupně již téměř šest let na základě architektonických projektů rekultivováno a revitalizováno. 

V minulém čísle Líšeňských novin napsala občanka Líšně, paní Soňa Stará, že výsledná podoba Rokle je uniformní park s úhledně upravenou trávou. Názor na současnou podobu parku je přirozeně absolutně subjektivní a pro mnohé z nás občanů Líšně je naopak park Rokle konečně místem odpočinku, relaxace a příjemným místem setkávání. Je rájem pro naše nejmenší, neboť se zde nachází volnočasové hřiště a spousta atrakcí pro nejmenší i odrostlejší děti. Náletová buš zmizela a v území jsou a budou postupně vysazovány kultivované nové stromy, které místo zpříjemní o přirozený stín a další zpevnění povrchu, jehož údajnou absenci paní Stará postrádá, bezesporu zajistí. V letošním roce byly vysázeno přes 250 stromů zakoupené díky panem starostou vyjednanému finančnímu daru společnosti Smart comp a.s., ve výši 500 000 Kč. Přibyly tak ke stovkám stromů vysázených v rámci kultivování Rokle. Další stromy, keře a zeleň bude do Rokle umisťována dále postupně dle harmonogramu dalších etap projektu.

V článku se dále uvádí nepodložené a nepravdivé informace, že se v půdě objevují praskliny a hrozí sesuv. V území sice chybí vlastní zdroj vody, ale už několik let je zde umístěn a udržován plně v provozu masivní estetický vodní prvek, který je nejen zdrojem osvěžení, ale především největším lákadlem a potěšením dětí i dospělých. Pracovitý a důsledný správce parku denně dohlíží nad jeho bezchybným provozem, ale i nad pořádkem, bezpečností a čistotou celého území parku Rokle. Za to mu patří náš dík.

Další z prvků itineráře Rokle, které jsou v článku kritizovány, je sloupkové osvětlení. Elegantní italská svítidla, která projektant navrhl a realizační firma dodala a instalovala mají prokazatelně protivandalskou úpravu v nejvyšším stupni a intenzita osvětlení je přiměřená jeho potřebnosti. Není, ale vinou nikoho z těch, co se snaží toto území zvelebit, že se mezi námi stále najdou vandalové, kteří mají potřebu tento prvek ničit. Jejich poslední útok byl dokonce řešen Policií ČR jako trestný čin. Vzhledem k věku mladých vandalů se musí nad svou výchovou zamyslet i jejich rodiče.

Svítidla jsou stále reklamována, opravována, dokonce budou opatřena dalšími ochrannými prvky, ale zabránit jejich ničení musí být věcí nás všech, uživatelů tohoto nyní příjemného a pěkného parku.

Tento prostor má pro sídliště svou důležitost. V tom nelze než s občankou Starou souhlasit. Není však pravdou její tvrzení, že chybí vazba občanů k samotnému parku. Samotný projekt, umístění všech prvků, jednotlivé postupy realizace i celé oživění a zabydlování Rokle bylo s občany konzultováno, probíráno na veřejných setkáních, připravených anketách a v neposlední řadě sbírá i důležité poznatky, připomínky i kritiku téměř každodenně zmíněný správce parku od jeho uživatelů i ostatních. I pan starosta a další pracovníci městské části a úřadu, kteří se pravidelně v parku za nejrůznějšími účely nacházejí jsou v úzkém kontaktu s občany a snaží se přizpůsobit park jejich námětům, ale i dobře míněné kritice.

Stavby parku, zejména griloviště a altán jsou hojně využívány a díky dohledu a pečlivé údržbě je rozhodně zub času, jak se expresivně vyjádřila občanka Stará ve svém příspěvku, neprověřuje. Naopak. Jsou oprávněnou chloubou parku a budou dále doplňovány o další potřebné i komfortní prvky.

Občanka Stará tuto úpravu veřejného prostoru, která se velké části obyvatel líbí a vyhovuje, přesto velmi nevybíravě a bez znalostí a korektních podkladů kritizuje, a vybízí k úpravě veřejného prostoru „sousedským“ způsobem.

Jako příklad uvádí tak zvaný „Jedlý park“ v prostoru mezi ZŠ Masarova a tramvajovou smyčkou na Novolíšeňské. Park vzniká od roku 2014 z iniciativy některých místních občanů. Ano, to vzniká. Pamětníci ví, že na začátku vzniku tohoto „Jedlého parku“ ti místní občané, o kterých se občanka Stará zmiňuje a jejichž iniciativu a nezištnou aktivitu v další části článku velmi oceňuje, svou konkrétní přítomností a jistě záslužnou činností na „zvelebování“ tohoto území vědomě kryli rovněž navážku stavební zeminy a sutě z přilehlé developerské bytové výstavby na ulici Houbalova. Událost, ze které existuje důkazná foto dokumentace i další důkazné materiály se tehdy neobešla bez velkých sporů, ostudy a dokonce trestních oznámení. Dobře. Stalo se a tito aktivisté prý o území pečují nadále.

Vážení spoluobčané, prosíme, vydejte se na „Jedlý park“ podívat nyní. Podle našeho názoru je území stejně neutěšené i nyní po téměř šesti letech aktivní činnosti jmenovaných místních občanů. 

Ale uznáváme, že i toto je subjektivní věc pohledu a opravdu každý může mít na věc svůj názor.

Proto bude opět před plánovanou revitalizací tohoto území, pracovně nazvaného Park Houbalova, provedeno důkladné prověření potřeb, názorů a stanovisek občanů, nejen v okolí parku. Provedeme anketu, připravíme podkladové materiály o minulosti i plánované budoucnosti území a bezezbytku bude respektován většinový názor. Počítáme také s tím, že využijeme všech současných dřevin v dostatečné kvalitě, tak aby nebyly rizikem pro návštěvníky.

Pokud se ukáže, že si většina občanů skutečně přeje tento „sousedský“ způsob úpravy daného veřejného prostranství a zapojí se aktivně do způsobu úpravy tohoto prostředí jako doposud, bude jim to samozřejmě umožněno a budou i samosprávou městské části materiálně i finančně podporováni.

V případě, že se většina občanů pak k tomuto, dle občanky Staré, již šest let trvajícímu efektivnímu spravování veřejného prostoru, sociální integraci lidí do prostředí, v němž žijí, a jejich originálnímu způsobu zájmu na správě věcí veřejných nepřikloní, bude samospráva postupovat dle standartních postupů za využití nástrojů komunikace s veřejností.

Blanka Tuscherová, zastupitelka
Naďa Jurčová, zastupitelka
Vlasta Marková, zastupitelka
Alena Stejskalová, zastupitelka
Oldřich Lupečka, zastupitel
Břetislav Štefan, starosta;

 

Související články

Park Houbalova. Vy rozhodnete o jeho budoucnosti 1. 3. 2021 Starosta Diskuze s občany Park Houbalova
Opozice se pře s radnicí. Kvůli dokumentům k lampám 1. 3. 2021 Zastupitelstvo Život v Líšni Rokle
Investujeme do bezpečnosti, zdraví a kvalitního života 6. 2. 2021 Starosta
Vše nejlepší a hodně zdraví do nového roku 2021 23. 12. 2020 Starosta
Ocúny pro líšeňskou Rokli 5. 12. 2020 Životní prostředí Rokle
Transfer hlíz ocúnu jesenního do urbánního biocentra Rokle 12. 11. 2020 Rokle
Podpora elektromobility v Líšni 1. 11. 2020 Život v Líšni Starosta
Územní plán z roku 1994 – hasíme požáry 1. 11. 2020 Bydlení Starosta
1 2 3 4
Poslední úprava: 2. 12. 2020.
Kontakt: Tomáš Hložánek,

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: