Kultura

  • K nejvýznamnějšímu zázemí pro kulturu na území Líšně patří Dělňák Líšeň – kulturní dům, Kotlanka, volnočasové centrum a Orlovna, společenské centrum. Uvedené budovy jsou spravovány Kulturním centrem Líšeň.

  • Dělňák byl vystavěn v roce 1928. Nachází se na ulici Klajdovská ve staré Líšni. Poloha v zástavbě není vhodná k pořádání hlasitých kulturních akcí. V nedávné době prošla rekonstrukcí jak budova, tak přilehlá zahrada. 

  •  V areálu Dělňáku se nachází multifunkční prostor se dvěma sály, zahradou a dětským hřištěm. V Dělňáku se koná řada kulturních akcí, prostory si lze i pronajmout. 

  • Volnočasové centrum Kotlanka se nachází v severní části nové Líšně v areálu multifunkční občanské vybavenosti. V Kotlance se nachází zrcadlový sál, baletní sál, klubovna a učebna (herna). Kotlanka slouží pro pořádání různorodých kurzů a částečně jako klubovna pro spolky (v současnosti zejména tábornický klub Kamzíci). Prostory Kotlanky jsou v zanedbaném stavu a potřebovaly by opravy.

  • V Orlovně byla v roce 2023 dokončena rozsáhlá rekonstrukce a v současné době se hledá její nové využití. Existují zde prostory pro spolky. Součástí areálu je rozsáhlá zahrada vhodná pro společenské akce. Orlovna má také svou zahradu. Nachází se zde 2 památné lípy velkolisté.

  • Přímo v prostorách radnice na ulici Jírova se nachází společenský sál. V budově je také volně průchozí chodba, kde je umístěna Malá galerie LíPa. Je zde možnost realizace výstavy. Exponáty je možné umístit v pasáži s vitrínami, kde lze pořádat jak samostatné, tak i kolektivní výstavy nejen líšeňských občanů.

  • V Líšni funguje na ulici Trnkova základní umělecká škola. Škole schází koncertní sál.

 

Kulturní organizace v Líšni Kulturní centrum Líšeň Knihovna Jiřího Mahena

 

Akce Pozvánka na živý betlém na farním dvoře u kostela svatého Jiljí dne 17.12.2023 17. 12. 2023 Kultura Život v Líšni
Akce LÍŠEŇSKÉ VÁNOCE A FARMÁŘSKÉ TRHY 9. 12. 2023 Kultura
Pozvánka na výstavu malá galerie LíPa od 4.12.2023 do 26.1.2024 - Líšeňský kroj, Jaroslava Vorálová 30. 11. 2023 Kultura Galerie LíPa
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 26. 11. 2023 Kultura
GloWave – Let’s glow! - hudebně taneční show v Líšni! 17. 11. 2023 Kultura
Akce Cimbal Classic - vánoční koncert 13. 12. 2023 Kultura
1 2 3 4 5 7 9