Silvestrovský pochod 2015 - silvestrovská ohlédnutí

Zpátky
Silvestrovský pochod 2015 - silvestrovská ohlédnutí

Silvestrovskou procházku sněhem poprášeným líšeňským okolím si nenechalo ujít 700 turistů a to nejen z Líšně, ale i z jiných brněnských čtvrtí.

Každý konec roku bývá spjat se všeobecným veselím, dává důvod k bilancování a nabádá nás k různým předsevzetím. Zdálo by se, že také právě skončený rok 2014 se v tomto směru v ničem od let předcházejících lišit nebude. Ale zdání, jak se říká, klame. Zatímco termín Silvestrovského pochodu zůstává po dlouhá léta stejný, pořadatelé se každoročně touto akcí začínají zaobírat již v listopadu. V případě právě skončeného putování líšeňským okolím však pořadatelské zajišťování bylo zahájeno již koncem září. Důvodem byly říjnové komunální volby a s ním spojené ukončení činnosti stávající sportovní komise. Její členové se však právě v září dohodli na tom, že tuto tradiční akci zorganizují, i když jejich mandát bude v tu dobu u konce. Tato situace se opakuje vždy jednou za čtyři roky a souvisí s podzimním termínem voleb. Všechny komise v tomto termínu ukončí činnost a nové ještě nejsou jmenovány. Toto vakuum, které je největším nepřítelem pořádání Silvestrovského pochodu, jsme tímto rozhodnutím úspěšně překlenuli.
Na tomto místě každoročně od roku 2006 popisuji průběh této veselé akce, učiním tak i letos, jen poněkud více zabrousím do historie.
Pro nezasvěcené uvádím, že v poslední prosincový den absolvují účastníci pochodu výšlap se startem v Mariánském údolí a postupně putují přes tři stanoviště: u Muchovy boudy, v lese u silnice nad líšeňským hřbitovem a v lesním lomu u tenisových kurtů. Po výstupu z lesa v oblasti nad poliklinikou Horníkova vede jejich cesta sídlištěm do cíle na líšeňské radnici. Zde mohou pochod důstojně zakončit v restauraci Potrefená husa, jejíž personál poskytne vždy všem dostatečně velké občerstvení.
Výdej kartiček na startu i udílení diplomů, drobných dárků, sladkostí a dobrého čaje v cíli, stejně jako obsazení kontrolních stanovišť, má dlouhá léta stabilní pořadatelské obsazení. Také zajištění účastnických kartiček a diplomů v tradiční grafické úpravě, i zapůjčení nádob na občerstvení má své dlouholeté dodavatele. Potud je téměř vše každý rok stejné.

Pro stálé účastníky, kteří mají tyto skutečnosti zažité, tak zůstávají každoročně pouze tři neznámé: jaké bude počasí, kolik bude startujících a jaké bude téma doprovodného programu na kontrolním stanovišti v lesním lomu.
Počasí panující poslední den roku 2014 bylo k pochodujícím milosrdné, i když zima odhalila ve vánočním čase svoji studenou tvář. Procházku sněhem poprášeným líšeňským okolím si nenechalo ujít 700 turistů a to nejen z Líšně, ale i z jiných brněnských čtvrtí. Startovní kartičku s číslem 1 obdržel, celou trasu pochodu prošel a četné záběry objektivem svého fotoaparátu pořídil jeho stálý účastník P. Dostál. Zachytil také na stanovišti v lesním lomu v pořadí již desátý doprovodný program Silvestrovských pochodů z autorské dílny F. Kalandry, tentokrát s názvem ,,Silvestrovská reinkarnace“. Úkolem soutěžícího bylo předvést ,,jak dělá“ domácí zvíře, které si vybral z kartiček Pexesa a do něhož se o Silvestrovské noci pod vlivem alkoholu ,,převtělí“. To vše se odehrávalo pod dohledem a s komentářem autora soutěže F.K. alias profesor Chocholoušek. Nekonečnou frontu soutěživých zájemců pomáhala Františkovi zvládat jeho manželka. Autor tohoto článku měl jako vždy na starosti občerstvení putujících.

Pochod má dlouholetou tradici. Z úst jedné z  účastnic loňské akce pí Cepkové zaznělo, že první ročník byl již v roce 1980. Právě tato informace a jubilejní desátá soutěž na stanovišti v lomu mně přiměla k napsání tohoto článku.
Stálí účastníci pochodu si jistě vzpomenou, jak v roce 2005 v první soutěži stavěli šišku na špičku, o rok později trefovali plyšovou opici tenisákem a mohli v roce následujícím provést výlov zlaté rybky z moře tenisáků. Koncem roku 2008, ačkoli nebyla po sněhu ani památka, stavěli sněhuláka z tenisových míčů, příští rok pro změnu plivali buráky na cíl (lavór, kakáč), aby napřesrok úspěšně absolvovali test z povinné výbavy lékárničky. Rok 2011 končili účastníci hledáním různých lidských odpadků v hromadě listí, tématiku třídění odpadu pak prohloubili rok poté vylovením vratné lahve z bedny na odpadky vedeni pouze vlastním hmatem. Další z lidských smyslů byl využit v předloňské soutěži nazvané ,,Čuchni si“, kde pomocí čichu bylo nutné určit druh tekutiny v lahvičce.
Těchto deset ročníků mám dobře zmapovaných a jistě i náš stálý fotograf Petr Dostál má ve svém archívu bohatou fotodokumentaci, která ukazuje, že na startu v Mariánském údolí a v cíli převážně na líšeňské radnici, byla nejčastěji Jindřiška Baláková, v minulosti společně se Zdeňkou Nakládalovou, následně až na loňský rok s Janem Ventrubou. Stanoviště u Muchové boudy má po celou dobu stejné obsazení – manželé Šabatovi. Proměnlivé obsazování stanoviště nad hřbitovem (v minulosti to býval Petr Kolečkář nebo zůstalo neobsazeno) již skončilo, pevné místo zde nyní mají představitelé líšeňské radnice: starosta Břetislav Štefan, místostarosta Jozef Sedláček a Michal Hrazdíra. Na stanovišti v lesním lomu, jak jsem již zmínil, dominuje deset roků František Kalandra a jemu sekunduje autor tohoto článku. Zvládat nápor soutěžících nám v posledních letech pomáhají naše manželky.  Nelze opomenout zásluhu Michala Hrazdíry v zajištění účastnických kartiček a diplomů se Silvestrovskou tématikou, ani vstřícná jednání s vedením kuchyní Gymnázia Integra a ZŠ Novolíšeňská v zapůjčení nádob na občerstvení. Tito všichni se podíleli po celých deset roků na tom, že se tradiční akci podařilo nejen udržet v popředí zájmu veřejnosti z hlediska účasti, ale také ji svým obsahem vtisknout punc jedinečnosti. A na tom mají výše jmenovaní nemalý podíl, za což jim patří můj dík.
Tímto jsem ukončil bilancování činnosti členů sportovní komise spojené se Silvestrovským pochodem a zbývá mně na začátku nového roku vyslovit nezbytné předsevzetí.

Vyzývám proto všechny pořadatele a účastníky této tradiční líšeňské akce z let minulých: pokud máte z určitého období před rokem 2006 nějaké materiály, případně fotografie z pochodu, kontaktujte mně na adrese [obfuscate_1_|102|93|110|92|97|98|101|110|103|58|105|94|102|112|45|99|116].
Společně se pokusíme objasnit historii našeho pochodu. 
Všem Vám děkuji a přeji vše nejlepší v roce 2015.

Ladislav Breicetl

Partnerem akce bylo Kulturní centrum Líšeň.

Příspěvek účastnice pochodu paní Přichystalové

Fotografie pana Dostála z průběhu pochodu

Fotografie pana Miloše Knora

 

Fotografie zaslané panem Breicetlem zachycují průběh pochodu:

Fotogalerie

Související články

Silvestrovský pochod 2015 - vzpomínka 11. 1. 2016 Sport - archiv
Vyhodnocení turnaje neregistrovaných ve stolním tenisu 23. 11. 2015 Sport - archiv
Výsledky tenisového turnaje ve dvouhře 2015 15. 6. 2015 Sport - archiv
Výsledky přehazované žáků 2. a 3. tříd 11. 5. 2015 Sport - archiv
Zhodnocení akce "Spalování tuků" 4. 5. 2015 Sport - archiv
Výsledky turnaje ve stolním tenisu 20. 2. 2015 Sport - archiv
Prosincové cvičení pro ženy 7. 1. 2015 Sport - archiv
Smeč svatého Mikuláše 5. 1. 2015 Sport - archiv
1 2 3 4 5 7 9
Poslední úprava: 12. 1. 2015.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: