Aktuality II. místostarosty - duben 2021

Zpátky
Aktuality II. místostarosty - duben 2021

Vážení spoluobčané, milí Líšňáci, dnes vás chci informovat o následujících věcech, které jsme provedli nebo pro vás připravujeme.

Spouštíme nový web městské části

Provedli jsme dalším krok v modernizaci radničních komunikačních nástrojů a spustili novou podobu internetových stránek radnice. Při příchodu do vedení MČ jsem si vzal oblast médií na starosti, protože jsem zde viděl velký prostor pro zlepšení. Jak Líšeňské noviny, tak webovky si zasloužily modernější vzhled a zajímavější obsah. I když je to mnohdy mravenčí a trochu nevděčná práce, naštěstí jsem zde obklopen mnoha šikovnými lidmi, kteří se radničním médiím s nadšením věnují, takže se nám to podařilo zvládnout. Základní koncepce vzešla z Komise pro Líšeňské noviny, dále se na přípravě podílelo několik zaměstnanců úřadu a samozřejmě tvůrce a správce samotných stránek. Ve skutečnosti se totiž nejedná o úplně nový web. Abychom ušetřili peníze, pouze jsme vylepšili stávající systém, kterému jsme dali nový kabát, lépe roztřídili obsah a přidali několik nových funkcí. Hlavní osobou, která vše koordinovala a navrhla i vizuální podobu webu, byl člen komise Tomáš Hložánek, který vše popisuje v samostatném článku v tomto čísle. Doufám, že se Vám nový web bude líbit a přispěje k lepší komunikaci mezi radnicí a občany.

Začneme opravovat líšeňské studny

Komise životního prostředí a veřejného prostoru se z popudu paní Andrey Ondrůjové v posledních měsících zabývala osudem veřejných studní převážně ve Staré Líšni. Ne že by je chtěl někdo rušit. Takové plány tu byly okolo roku 2013, kdy byly studny předány do správy městské části od Brněnských vodovodů a kanalizací a.s. Nyní bychom je chtěli raději opravit nebo zakonzervovat, pokud je naděje, že mohou být užitečné v budoucnu. Někde mohou dále sloužit a jinde – po nezbytných úpravách – zase plnit funkci estetickou. Je to dluh, který vůči veřejnému prostoru máme. Oslovili jsme občany, aby se vyjádřili k problematice obecně i k zájmu využívat konkrétní studnu. Podmínkou dlouhodobé funkčnosti studny je totiž také její pravidelné odčerpávání. Studna tedy musí být používána. I když jsme podnětů neobdrželi mnoho, od lidí z konkrétních míst víme, že některé studny by využívány byly. Např. studna na Ondráčkově před domem 207. U takových studní tedy postupně provedeme opravu a znovu je zprovozníme.  

Okrasné záhony a údržba zeleně

Často se na nás obracíte s žádostmi o úpravu zeleně u vašich obydlí. Jedná se o prořez stromů a keřů, jenž se z velké části prováděl teď v předjaří, anebo o jejich dosadbu. S naším zahradním architektem Ing. Foralem se snažíme systematicky zlepšovat stav líšeňské zeleně. Například prořezávat dlouhodobě neudržované keře a redukovat je tam, kde jsou nevhodně vysazené nebo náletové. Stále ještě nejsme spokojeni zejména s kvalitou řezu. Zorganizovali jsme proto i školení zaměstnanců prováděcí firmy, kde jsme si celou koncepci vysvětlili. Proto doufám, že se kvalita údržby bude zlepšovat a nebude docházet k necitlivým zásahům jako v minulosti.

Bohužel často jsou keře a stromy nevhodně vysazené, typicky velmi blízko domů. To pak škodí jim samotným, ovšem také komplikuje údržbu. Stromy a keře se musí častěji řezat, hromadí se za nimi nepořádek nebo všelijaká havěť. Na druhou stranu chceme doplňovat keře i stromy různých druhů, i takové, které zatím v Líšni nemáme, abychom rozšířili druhou pestrost a udělali vegetaci bohatší. Během roku se tak v Líšni objeví např. mandloně, okrasné keře růží, kaliny, trnky, dříny a další, jejichž plody se dají i jíst. Obecným cílem je dosáhnout toho, aby každá rostlina rostla na správném místě, kde bude mít vhodné podmínky i dostatek prostoru. Pak budou naše keře a stromy přirozeně růst do krásy a nebudeme je muset seřezávat tak často, čímž ušetříme i veřejné prostředky.

Co se týká výsadby bylin u domů, pokud má někdo zájem o zřízení květinového záhonu a je ochoten se o něj sám starat, může se zapojit do Programu podpory okrasných záhonů, který běží již třetím rokem. Dejte nám vědět do konce dubna, abychom hlavní práce mohli zadat současně. Přihlásit se je však možné i během roku. Více informací najdete na radničním webu.

Provádíme jarní úklid hřišť a vyměňujeme písek

S jarem také každoročně provádíme úklid na dětských hřištích a měníme písek ve všech pískovištích. Použitý písek a také štěrk následně využijeme pro zasypání některých blátivých míst, kterých se nám po zimě objevilo ještě více než obvykle.

Architektonická soutěž Náměstí Karla IV.

1. března uběhla lhůta pro podání finálních návrhů do architektonické soutěže o novou podobu náměstí Karla IV. a v březnu se měla sejít odborná porota a soutěž vyhodnotit. Bohužel proticovidová omezení způsobila, že by se několik členů poroty nemohlo jednání účastnit přímo. Nechtěli jsme takto závažnou věc řešit pouze přes videokonferenci, a proto jsme zasedání poroty odložili o jeden měsíc na začátek dubna. Až porota vybere vítěze, bude následovat potvrzení rozhodnutí Radou MČ a následně poběží lhůta pro odvolání dalších účastníků soutěže. Proces je tedy obdobný, jako u zadání veřejné zakázky. Následně může být výsledek zveřejněn, což očekávám v květnu nebo červnu. Spolu s vyhlášením vítězů bychom chtěli uspořádat veřejnou prezentaci a debatu s občany. Tak doufejme, že se epidemiologická situace zlepší a my budeme moci pokračovat s dalšími kroky rozvoje naší městské části.

Martin Příborský, II. místostarosta

Související články

Technicko-ekonomické posouzení budov městské části Líšeň 18. 6. 2024 Bydlení II. místostarostka Život v Líšni
Pojďme společně posunout vzájemnou komunikaci ještě o kousek dál 8. 4. 2024 Propagace Líšně II. místostarostka Život v Líšni
Oslava 40. narozenin MŠ Neklež 19. 3. 2024 II. místostarostka Reportáže a videa o Líšni
top Blokové čištění v Líšni 2024 13. 3. 2024 Doprava Životní prostředí
Jak městská část přistoupila k ochraně našich zelených obrů: Za oponou zpracování znaleckých posudků na stromy, které si zaslouží naši pozornost (zveřejnění znaleckých posudků) 4. 3. 2024 I. místostarosta Život v Líšni Životní prostředí
Průzkum ptactva v Brně-Líšni v hnízdní sezóně 2023 28. 2. 2024 Životní prostředí Starosta
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 26. 3. 2021.
Kontakt: Tomáš Hložánek,

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů