Co je dobré vědět o kanalizaci v Líšni

Zpátky

V poslední době se opakovaně setkáváme s různými dotazy, které se týkají odkanalizování v městské části Brno - Líšeň. Otázky souvisejí zejména s připravovanou výstavbou bytových jednotek nad ulicí Kubelíkovou nebo s přetížením kanalizace v ul. Šimáčkově, tedy z lokality „staré Líšně“. Z hlediska provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu ve městě Brně dále uvádíme několik základních informací.

 V městské části Brno - Líšeň je kanalizace oddílné soustavy, tj. odděleně jsou odváděny splaškové a srážkové vody z připojených nemovitostí do splaškové, resp. do dešťové uliční stoky. Splaškové vody z uvedené lokality pak pokračují přes obce Podolí, Bedřichovice Šlapanice a Ponětovice, kde jsou přečerpávány do sběrače v Brně - Tuřanech a končí v čistírně odpadních vod v Modřicích.

Na základě žádosti Líšeňského spolku pro pohodu bydlení, z.s. o prošetření kapacity splaškové kanalizace, jsme v měsících srpnu až listopadu provedli mimořádnou měrnou kampaň na stokové síti v lokalitě kolem ulice Kubelíkovy a v následných úsecích. Kontrolní měření zcela jednoznačně prokázala, že do splaškové kanalizace je nelegálně vypouštěna i část dešťových vod z odkanalizované a odvodňované oblasti. I když je kanalizace pravidelně čištěna a revidována, při dešťových srážkách dochází k výraznému navýšení průtoků i ve stokách, které jsou určeny pouze k odvádění vod splaškových. Tyto stoky samozřejmě nejsou dimenzovány na převádění vod srážkových, proto v době intenzivnějších dešťů může dojít k přetížení systému a zahlcení splaškové kanalizace. Problémy samozřejmě zaznamenáme i v následných úsecích stokové sítě, zejména na čerpací stanici, která rovněž nemá kapacitu na převádění srážkových vod.

vodárny teče voda

Obrázek z křižovatky ulic Šimáčkova – Podhorní zachycuje zahlcení splaškové kanalizace po dešťové události ze dne 11. 7. 2017.

Na základě měření, kamerových průzkumů a fyzických kontrol na místě jsme vytipovali několik míst, kde lze předpokládat nesprávné vypouštění dešťových vod na oddílnou kanalizační soustavu. Zpravidla se jedná o dešťové odpadní vody z částí nemovitostí odkloněných od uliční čáry, tj. ze zpevněných ploch ve dvorních traktech. O výsledcích kontrol, které nadále pokračují, bude průběžně informován příslušný stavební úřad.

Rádi bychom tímto apelovali na majitele nemovitostí, kteří, byť třeba i z nevědomosti, řeší dosud odvádění dešťových vod vypouštěním do splaškové kanalizace, aby včas zajistili zjednání nápravy. Jednak tím předejdou pozdějším nepříjemnostem, spojených se správním řízením a hlavně přispějí k pohodě bydlení pro sebe i ostatní občany v této městské části. 

 

Stanislav Absolon

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Fotogalerie

Související články

Našim jubilantům 18. 2. 2019 LN-Aktuálně
Město Brno poskytuje výhodné zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení s roční úrokovou sazbou ve výši 1,95 % 28. 11. 2018 LN-Aktuálně
Dopravní podnik se chystá na zimu – speciální tramvaj ošetří trolejové vedení proti namrzání 19. 11. 2018 LN-Aktuálně
Finále je tady. Jen VY rozhodnete! 23. 10. 2018 LN-Aktuálně
Volby do zastupitelstev obcí - 5. a 6. října 2018 20. 8. 2018 LN-Aktuálně
Problémový objekt bývalé restaurace McDonald´s při ulici Sedláčkova 13. 8. 2018 LN-Aktuálně
Společnost E.ON Distribuce a.s. úspěšně dokončila jednu z prvních staveb plánované kabelizace městské části Brno-Líšeň. 13. 8. 2018 LN-Aktuálně
Máte problém s alkoholem nebo hazardní hrou a nevíte, jak jej řešit? Dotýká se tento problém někoho z Vaší rodiny a potřebujete poradit? 25. 6. 2018 LN-Aktuálně
1 2 3 4 5 6

Seznam reakcí na článek

Nikdo dosud nevložil žádný příspěvek. Buďte první.

Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
Poslední úprava: 22. 1. 2018.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů