Město Brno poskytuje výhodné zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení s roční úrokovou sazbou ve výši 1,95 %

Zpátky
Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna výhodné zápůjčky s roční úrokovou sazbou ve výši 1,95 % na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení.
Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí a na internetové adrese www.brno.cz (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek školství a prorodinné politiky > Bytový odbor > Dokumenty > Fond rozvoje bydlení města Brna - zápůjčky).
O zápůjčku, která bude poskytována v roce 2019, mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od 1.12.2018 do 15.01.2019. Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové adrese.
K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. Tyto zápůjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení. Výběr žadatelů o zápůjčku provádí Komise bydlení Rady města Brna. O výsledku výběrového řízení jsou všichni žadatelé písemně vyrozuměni prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna. Do výběrového řízení nejsou zařazováni žadatelé, kteří již k předmětné nemovitosti zřídili zástavní právo nebo jiný obdobný závazek.
Za vyřízení smlouvy žadatel nehradí žádný poplatek. Smlouvu o zápůjčce vyhotoví Bytový odbor také zdarma. Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů na základě faktur nebo paragonů, a to po dobu 6 měsíců až 1 roku od otevření účtu. Po uplynutí 6 měsíců od otevření účtu zahájí splácení formou měsíčních splátek. Poplatky za vedení účtu hradí město.
Po úplném splacení zápůjčky připraví město podklady k provedení výmazu zástavního práva v katastru nemovitostí. Zápůjčku je možno žádat na více účelů v jednom termínu.
Bližší informace o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře.č. 225, nebo na telefonních číslech 542 173 245, 542 173 287.
Bytový odbor MMB
 

účel zápůjčky                                              

lhůta

horní hranice

splatnosti

zápůjčky

oprava střechy - výměna krovu a krytiny, včetně klempířských prvků

5 let

350 tis.Kč / RD

450 tis.Kč / BD

rekonstrukce střechy - v souvislosti s vybudováním nového obytného prostoru nebo s vybudováním nové samostatné BJ, včetně klempířských prvků

5 let

350 tis.Kč / RD

450 tis.Kč / BD

výměna plynového, elektrického nebo jiného

5 let

100 tis. Kč / BJ

ekologického topení ve stávajícím bytě

měření a regulace tepla a  teplé užitkové vody

5 let

30 tis.Kč / BJ

odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.)

5 let

150 tis.Kč / dům

zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika

5 let

400 tis. Kč / dům

výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie nebo pavlače

5 let

150 tis. Kč / BJ

zateplení objektu, zasklení balkonu nebo lodžie a rekonstrukce fasády, včetně klempířských prvků

5 let

150 tis. Kč / BJ

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu nebo obnova byt. jádra

5 let

100 tis.Kč / BJ

oprava ZTI, elektroinstalace

5 let

100 tis.Kč / BJ

vybudování nové samostatné bytové jednotky v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě (max. 2 nové byty v jednom domě)

8 let

500 tis.Kč / BJ

vybudování nové přípojky ZTI

5 let

100 tis.Kč / dům

ekologický ohřev užitkové vody

5 let

100 tis.Kč / BJ v BD

(sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody)

200 tis. Kč / RD

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky nebo vybudování nového výtahu

5 let

100 tis.Kč / BJ

vybudování obytného prostoru v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě

8 let

500 tis.Kč / dům

obnova vnitřních dveří a obnova podlah-výměna podlahové krytiny, včetně podkladních vrstev

5 let

150 tis. Kč / BJ

oprava oplocení a plotových zídek v uliční části zástavby tvořící jednotný funkční celek s objektem k bydlení (včetně vchodové a vjezdové brány)

5 let

250 tis.Kč / dům

 

 

 
 
 

Související články

Našim jubilantům 18. 2. 2019 LN-Aktuálně
Dopravní podnik se chystá na zimu – speciální tramvaj ošetří trolejové vedení proti namrzání 19. 11. 2018 LN-Aktuálně
Finále je tady. Jen VY rozhodnete! 23. 10. 2018 LN-Aktuálně
Volby do zastupitelstev obcí - 5. a 6. října 2018 20. 8. 2018 LN-Aktuálně
Problémový objekt bývalé restaurace McDonald´s při ulici Sedláčkova 13. 8. 2018 LN-Aktuálně
Společnost E.ON Distribuce a.s. úspěšně dokončila jednu z prvních staveb plánované kabelizace městské části Brno-Líšeň. 13. 8. 2018 LN-Aktuálně
Máte problém s alkoholem nebo hazardní hrou a nevíte, jak jej řešit? Dotýká se tento problém někoho z Vaší rodiny a potřebujete poradit? 25. 6. 2018 LN-Aktuálně
Vzpomínková akce k 73. výročí osvobození Líšně od okupace německými vojsky 25. 5. 2018 LN-Aktuálně
1 2 3 4 5 6

Seznam reakcí na článek

Nikdo dosud nevložil žádný příspěvek. Buďte první.

Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
Poslední úprava: 28. 11. 2018.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů