Volby do zastupitelstev obcí - 5. a 6. října 2018

Zpátky

Ve dnech 5. a 6. října 2018  se budou konat,  v souladu se zákonem č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,  volby do zastupitelstev obcí. V městské části Brno-Líšeň proběhnou tedy volby do zastupitelstva města Brna a také do zastupitelstva městské části Brno-Líšeň.  Hlasování proběhne dne 5.10.2018 od 14,00  do 22,00 h a dne 6.10.2018 od 08,00  do 14,00 h.

Na území městské části Brno-Líšeň tedy občané budou hlasovat v 19 volebních okrscích a to: v okrscích 14001 až 14004 v ZŠ Masarova 11, v okrscích 14005 až 14008 v ZŠ Horníkova 1, v okrsku 14009 na radnici Jírova 2, v okrscích 14010 až 14014 v ZŠ Novolíšeňská 10, v okrscích 14015 až 14017 v ZŠ Holzova 1 a v okrscích 14018 až 14019 v ZŠ Pohankova 5.  Popis jednotlivých okrsků bude před volbami zveřejněn Oznámením o době a místě konání voleb na Úřední desce ÚMČ, na  místech obvyklých v naší městské části a na stránkách ÚMČ Brno-Líšeň na internetu www.brno-lisen.cz.

HlasovánínazastupitelskýchúřadechČeskérepublikyahlasovánínavoličský průkaz vevolbách do zastupitelstevobcí  není možné.

Právo volit do zastupitelstva obce má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu obce.

Právo hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce má také občan jiného státu, který v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv a pokud požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, v den voleb požádat okrskovou volební komisi, (nebo předem i telefonicky na ÚMČ, tel. číslo 544 424 855) o možnost hlasovat i mimo hlasovací místnost do přenosné hlasovací schránky.

Oprávněnost k účasti ve volbách prokazují občané okrskové volební komisi platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní, diplomatický nebo služební pas, cestovní průkaz) a občané z jiného členského státu průkazem o povolení k pobytu.

Hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstev obcí. S volebními lístky občané obdrží i pokyny pro úpravu hlasovacích lístků a pro hlasování.

Hlasování a sčítání hlasů - odlišnosti od jiných voleb

Hlavní principy

Počet hlasů pro stranu je součtem hlasů pro její kandidáty.

Přednostní hlasy ve formě, jak je známe z voleb např. do Poslanecké sněmovny, ve volbách do zastupitelstev obcí neexistují, jsou jen hlasy pro kandidáta.

Další podrobnosti

Pro každé volené zastupitelstvo je jen 1 hlasovací lístek (HL), na kterém jsou uvedeny kandidátky všech kandidujících stran pro dané zastupitelstvo. Volič vkládá HL pro volby do zastupitelstva města Brna i do zastupitelstva městské části Brna-Líšně oba do jedné úřední obálky šedé barvy.

Počet odevzdaných HL se nezjišťuje, jejich počet okrsková volební komise nikam neuvádí.

Každý volič má tolik hlasů, kolik se volí členů zastupitelstva (je to uvedeno na HL), může uplatnit všechny, jen několik nebo žádný.

Ať už se volič rozhodne pro jakýkoli způsob udělení svých hlasů, ty se započítávají zásadně jednotlivým kandidátům podle následujících pravidel (za podmínek splnění pravidel platnosti hlasu).

Volič může upravit hlasovací lístek jedním ze způsobů:

1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen.

2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.

Další podrobnosti o způsobu hlasování a další informace související s volbami do zastupitelstev obcí je možno získat také na informačním serveru Ministerstva vnitra – adresa http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-65656.aspx.

V některých městských částech města Brna budou současně s volbami do zastupitelstev obcí probíhat volby do Senátu Parlamentu České republiky. Při volbách do Senátu PČR se volí 1/3 senátorů z celkového počtu. V městské části Brno-Líšeň tyto volby se konaly v roce 2016, takže v  naší městské části v letošních volbách do Senátu PČR volit nebudeme.

Zveme všechny oprávněné občany k volbám a přejeme nám všem, abychom zvolili svoje zástupce, kteří budou prospěšní našemu městu Brno a zejména městské části Brno-Líšeň.                                                                                               

Růžena Dračková, technicko-organizační pracovník ÚMČ Brno-Líšeň pro volby

 

 

Související články

Našim jubilantům 18. 2. 2019 LN-Aktuálně
Město Brno poskytuje výhodné zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení s roční úrokovou sazbou ve výši 1,95 % 28. 11. 2018 LN-Aktuálně
Dopravní podnik se chystá na zimu – speciální tramvaj ošetří trolejové vedení proti namrzání 19. 11. 2018 LN-Aktuálně
Finále je tady. Jen VY rozhodnete! 23. 10. 2018 LN-Aktuálně
Problémový objekt bývalé restaurace McDonald´s při ulici Sedláčkova 13. 8. 2018 LN-Aktuálně
Společnost E.ON Distribuce a.s. úspěšně dokončila jednu z prvních staveb plánované kabelizace městské části Brno-Líšeň. 13. 8. 2018 LN-Aktuálně
Máte problém s alkoholem nebo hazardní hrou a nevíte, jak jej řešit? Dotýká se tento problém někoho z Vaší rodiny a potřebujete poradit? 25. 6. 2018 LN-Aktuálně
Vzpomínková akce k 73. výročí osvobození Líšně od okupace německými vojsky 25. 5. 2018 LN-Aktuálně
1 2 3 4 5 6

Seznam reakcí na článek

Nikdo dosud nevložil žádný příspěvek. Buďte první.

Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
Poslední úprava: 20. 8. 2018.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů