31. zasedání ZMČ - materiály, hlasování, záznam přenosu

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 27. 3. 2014 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2

Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Představení ředitelky Kulturního centra Líšeň PhDr. Margarita Rumenova Račeva

 

5. Rozpočtové opatření č. 03, 04/2014
VI.31/5/2500 výsledek hlasování  Ing. Stehlík

 

6. Rozpočtové opatření č. 05/2014
VI.31/6/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

7. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň
VI.31/7/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

8. Obecně závazná vyhláška st. města Brna č. 15/2005, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení a poskytování sexuálních služeb na veřejných prostranstvích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 27/2005
VI.31/8/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

9. Požadavek MO MMB o připomínkování samosprávnými orgány MČ Brno-Líšeň  Návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2013, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků st. města Brna č. 10
VI.31/9/2700 výsledek hlasování Ing. Konstantová

 

10. Žádost Odboru územního plánování a rozvoje MMB o stanovisko k návrhu úpravy směrné části Územního plánu města Brna na ul. Hejdukova, u pozemku p.č. 2729/4 v k.ú. Líšeň
VI.31/10/2700 výsledek hlasování Ing. Konstantová

 

11. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu odprodeje pozemku p.č. 1343/10 v k.ú. Líšeň vlastníkům navazujících nemovitostí, nebo formou nabídkového řízení a odprodej pozemku p.č. 1343/8 v k.ú. Líšeň do spoluvlastnictví vlastníků navazujících nemovitostí
VI.31/11/2700 výsledek hlasování Ing. Konstantová

 

12. Žádost Milana Petrčky o odkoupení části pozemku p.č. 1435/1 o výměře 107 m2 v k.ú. Líšeň , za účelem zajištění přístupu k jeho nemovitosti – pozemku p.č. 5136/5 v k.ú. Líšeň
VI.31/12/2700 + příloha výsledek hlasování Ing. Konstantová

 

13. Návrh územního plánu obce Podolí u Brna, předkládaný pořizovatelem Odborem výstavby, oddělením územního plánování a památkové péče Městského úřadu Šlapanice
VI.31/13/2700 + příloha výsledek hlasování Ing. Konstantová

 

14. Stanovisko k návrhu novely obecně závazné vyhlášky st.města Brna o pravidlech pro pohyb psů na  veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
VI.31/14/2700 výsledek hlasování Ing. Konstantová

 

15. Interpelace
16. Diskuse
17. Projednání zápisů z kontrolního a finančního výboru
18. Kontrola usnesení
19. Závěr

 

Video

Související články

IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
IX.7. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 13. 9. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 27. 3. 2014.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: