Zastupitelstvo

Volební období 2018 - 2022, členů zastupitelstva je 29

 

Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. je Brno statutárním městem. Člení se na 29 městských částí. Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je Zastupitelstvo města Brna a v městských částech zastupitelstva městských částí.

Nejvyšším orgánem samosprávy městské části Brno-Líšeň je  Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň. Zastupitelstvu městské části je  vyhrazeno kromě jiného schvalovat program rozvoje městské části a schvalovat rozpočet městské části. Volí z řad svých členů starostu, místostarosty a další členy Rady městské části Brno-Líšeň, zřizuje a zrušuje výbory a volí jejich předsedy a další členy a vykonává další činnosti dle zákona o obcích. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, jednání se řídí jednacím řádem.

Související články

Boží muka po rekonstrukci Boží muka v parku Trnkova - jsou citlivě zrestaurována, posvěcena a věříme, ze budou další staletí součástí našeho kulturniho dědictví. Děkujeme Chrámovému sboru, Cimbálové muzice Líšňáci,…