VIII.4. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování

Zpátky
VIII.4. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 28.2.2019 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

 

Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel
1. Zahájení 
2. Schválení programu
3. Volba návrhové komise
4. Jmenování ověřovatelů zápisu
 
5. Žádost Občanského sdružení Lungta o připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky na budovu radnice 
VIII.4/5/2400 výsledek hlasování Mgr.Bc. Černá
 
6. Změna rozpočtové skladby 
VIII.4/6/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
7. Dotace organizacím z rozpočtu MČ Brno – Líšeň na rok 2019 
VIII.4/7/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
8. Žádost SK Líšeň o změnu termínu vyplacení finanční dotace z rozpočtu MČ Brno – Líšeň a započtení části dotace vůči nájmu z nebytových prostor 
VIII.4/8/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

9. Rozpočtové opatření č. 01/2019 

 

VIII.4/9/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
10. Rozpočtové opatření č. 02/2019 
VIII.4/10/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

11. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2011 o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  - možnost doplnění přílohy vyhlášky 

 

VIII.4/11/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
12. Žádost manželů Pavly a Stanislava Fialových o směnu vlastnictví pozemků , navrhovanou ve dvou variantách. Varianta č. 1 – pozemek p.č. 3658/2 (vlastnictví města Brna) za část pozemku p.č. 3663/4 (majetek manž. Fialových) v k.ú. Líšeň o výměře 81 m2, nebo variantu 2 – pozemek p.č. 3658/2 za část pozemku p.č. 3663/4 o výměře 135 m2 
VIII.4/12/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
13. Žádost Brněnských vodáren a kanalizací a.s. o směnu vlastnictví pozemků p.č. 604/16 a 604/10 o celkové výměře 144 m2 v k.ú. Ponava (majetek pana Radima Neumana) z část p.č. 8216/1 o výměře cca 478 m2 (s doplatkem) v k.ú. Líšeň ve vlastnictví statutárního města Brna 
VIII.4/13/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
14. Žádost pana Stanislava Honka s kontaktní adresou Jeremenkova 17 Šumperk o odkoupení pozemku p.č. 6740 z vlastnictví statutárního Města Brna, do majetku pana St. Honka 
VIII.4/14/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
15. Žádost MO MMB a spol. Ptáček správa a.s. o odkoupení a pronájem pozemků p.č. 4175/27 a id. ¼ pozemku p.č. 4175/26 v k.ú. Líšeň, dispozice s majetkem statutárního města Brna do vlastnictví a užívání společnosti Ptáček – správa s.r.o. 
VIII.4/15/2000 materiál stažen Ing. Sehnalová
 
16. Žádost pana Ing.Radima Sikory, bytem Malečkova 9, 628 00 Brno o odkoupení/pronájem části pozemku p.č. 4134/1 v k.ú. Líšeň o celkové výměře 1059 m2 ostatní plocha /ostatní komunikace (majetek st.města Brna ) dle doloženého GP č. 4643-45/2017 nově vzniklé p.č. 4143/3 o výměře 7 m2 a nově vzniklé p.č. 4134/4 o výměře 9 m2, do vlastnictví/ pronájmu Ing. Sikory 
VIII.4/16/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
17. Úprava plánu hospodaření VHČ – domy č. 01/2019 
VIII.4/17/2800 výsledek hlasování Mgr. Dryšl
 
18. Úprava plánu hospodaření VHČ – domy č. 02/2019 
VIII.4/18/2800 výsledek hlasování Mgr. Dryšl
 
19. Interpelace
20. Diskuse          
21. Projednání zápisu z finančního výboru  a kontrolního výboru
22. Kontrola usnesení          
23. Závěr

 

Video

Související články

VIII.21. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 1. 4. 2021 Zastupitelstvo
Opozice se pře s radnicí. Kvůli dokumentům k lampám 1. 3. 2021 Zastupitelstvo Život v Líšni Rokle
VIII.20. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 2. 2. 2021 Zastupitelstvo
VIII.19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 22. 12. 2020 Zastupitelstvo
Vánoce, Vánoce přicházejí... 2. 12. 2020 Zastupitelstvo Historie
VIII.18. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování 18. 11. 2020 Zastupitelstvo
Starosta MČ Brno-Líšeň odvolává VIII.18. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň 21. 10. 2020 Zastupitelstvo
Tři dny s Festivalem Líšeň sobě 2020 1. 10. 2020 Kultura Zastupitelstvo
1 2 3 4 7 10 13
Poslední úprava: 20. 2. 2019.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: