Fakta o výstavbě mezi ulicemi Zikova - Elplova

Zpátky

Určitě ještě nemáme vyhráno, ale podařilo se mi díky Vaší podpoře získat čas pro další jednání.

  • Podařilo se nám vrátit Územní plán k přepracování, abychom ochránili zeleň v sídlišti – bohužel je otázkou, jak to dopadne, neboť se blíží volby a o přijetí územního plánu budou rozhodovat noví zastupitelé města Brna

 

  • Dne 8. 8. 2022 jsem podal námitky ke stavebnímu řízení a získal čas, kdy může město zastavit stavební řízení, a to zpětvzetím souhlasu za vlastníka sousedního pozemku

Rozhodl jsem se Vás podrobně informovat, co vše jsme v dané věci udělali. Bohužel nehorázný alibismus pana náměstka primátorky Petra Hladíka, který nás všechny informoval, že nelze nic dělat a že jsme neudělali dost, je k ničemu. Pan náměstek by měl pomoci hledat způsoby, jak výstavbě zabránit a ne důvody, proč to nejde. V příloze jsem vypsal veškeré dopisy, dokumenty, které předcházely současnému stavu. O tom, co vše děláme, právě doklady vypovídají nejvíce (viz dále).

Po nastudování podaného stavebního povolení jsem nalezl několik nedostatků, a na ty jsem upozornil a podařilo se nám stavební řízení pozastavit.

Největší problém je, že máme dva soupeře. Jedním je developer a bohužel druhým je samo město Brno, jehož zástupci (vedoucí majetkoprávního odboru), přes naše písemné žádosti o vydání zamítavého stanoviska za vlastníka sousedního pozemku, dělá přesný opak.

Brno, zastoupené vedoucí majetkoprávního odboru, vydalo souhlasné stanovisko s uložením a položením sítí (kanalizace, vodovodní přípojky apod.) do městských pozemků. Dobře, tento krok by se dal ještě chápat – s ohledem na rovZikova - Elplované zacházení ke všem fyzickým a právnickým osobám ve městě Brně.

Nemohu však souhlasit a ani pochopit, že majetkoprávní odbor si nechá znehodnotit sousedící pozemky. Vlastník pozemků (Brno) může požadovat, aby byla uplatněna tzv. sklopka – tj., že výška nové budovy po sklopení nesmí zasahovat na sousední pozemek – tedy bez souhlasu vlastníka.

Vnímám to jako byrokratickou škodolibost. Je mi smutno, že úředníci města nehájí své občany, kteří žádají peticemi a jsou podporováni líšeňskou samosprávou, aby se nezahušťovala zástavba sídliště.

Nicméně souhlas vydala vedoucí majetkového odboru na základě obecného pověření rady města Brna. Brno je velmi centralizované a v této mašinérií se ztrácí přehled a dobrá znalost místních poměrů. V Líšni tato kompetence není přenesena a vedení obce se vždy rozhoduje dle požadavků občanů a ochrany Líšně. O to samé žádám zástupce Brna.

Zaslal jsem dopis paní primátorce, náměstkům a radním města Brna, kteří mohou uplatnit svá práva a povinnosti. Primátorka, náměstci a radní Brna mohou odebrat kompetenci vedoucí majetkoprávního odboru. Mohou a měli by v zájmu občanů změnit souhlasné stanovisko Brna se stavbou na nesouhlasné – za vlastníka sousedního pozemku. Tím by se celé stavební řízení zastavilo, neboť bez tohoto souhlasu nemůže developer stavět. Získal by se čas na výkup či směnu, jak Brno běžně dělá. Líšeň bude tomuto konání nápomocna. Následně musíme dohlédnout, aby v územním plánu byla plocha převedena na zeleň, abychom lokalitu ochránili dlouhodobě.

 

Břetislav Štefan, Váš starosta

starosta-bretislav-stefan

Související články

Technicko-ekonomické posouzení budov městské části Líšeň 18. 6. 2024 Bydlení II. místostarostka Život v Líšni
Sídliště protkne nová cyklostezka 3. 6. 2024 Bydlení Samospráva I. místostarosta Doprava
top Autocentrum Renault Opportunity, Brno-Líšeň, ul.Sedláčkova 29. 5. 2024 Doprava Bydlení I. místostarosta Život v Líšni
top Blokové čištění v Líšni 2024 13. 3. 2024 Doprava Životní prostředí
Jak městská část přistoupila k ochraně našich zelených obrů: Za oponou zpracování znaleckých posudků na stromy, které si zaslouží naši pozornost (zveřejnění znaleckých posudků) 4. 3. 2024 I. místostarosta Život v Líšni Životní prostředí
Průzkum ptactva v Brně-Líšni v hnízdní sezóně 2023 28. 2. 2024 Starosta Životní prostředí
Silvestrovský pochod. 42. ročník s 836 účastníky 19. 2. 2024 Kultura Starosta Život v Líšni
Umístění kontejnerů na bioodpad 2024 19. 2. 2024 Život v Líšni Životní prostředí Odpady
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 29. 8. 2022.
Kontakt: Nikola Peňásová, , tel.: 544424815

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů