Technicko-ekonomické posouzení budov městské části Líšeň

Zpátky

Milí obyvatelé Líšně,

ráda bych vás informovala o aktuálním stavu a budoucích plánech týkajících se našich obecních budov. V současnosti spravujeme celkem 29 budov, které slouží různým účelům – najdete mezi nimi školy, školky, zdravotnická zařízení i další veřejné služby. Stav těchto budov se však značně liší. Zatímco školské budovy jsou naší prioritou a průběžně je opravujeme, tak některé další budovy potřebují velkou investici, aby mohly i nadále sloužit svému účelu.

 

Vybrané budovy a metodika posouzení

Z uvedeného počtu bylo vybráno 10 budov, které byly podrobeny důkladnému technicko-ekonomickému posouzení. Posudek provedla firma SAVILLS CZ s.r.o., přičemž revizní kontrolu zajistila Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně (FAST VUT). V rámci těchto posudků byly u každé nemovitosti analyzovány následující aspekty:

 1. Stavební popis – zahrnuje podrobný přehled o konstrukci budovy, materiálovém provedení, stavu nosných konstrukcí a technických zařízení.
 2. Průkaz energetické náročnosti objektu (PENB) – dokumentace energetické efektivity budovy.
 3. Napojení na inženýrské sítě – zhodnocení dostupnosti a stavu přípojek k vodovodním, kanalizačním, elektrickým a plynovým sítím.
 4. Dostupnost dopravy – posouzení přístupnosti budov z hlediska městské hromadné dopravy i individuální dopravy.
 5. Nájemní vztahy – přehled aktuálních nájemců, délky nájemních smluv a podmínek nájmu.
 6. Rizika a posouzení dalšího využití – identifikace potenciálních rizik spojených s využíváním budov a návrh alternativních způsobů jejich využití.

Ekonomické ukazatele

Ekonomické hodnocení zahrnovalo následující parametry:

 • Pojistná hodnota – odhadovaná částka, na kterou by měla být budova pojištěna.
 • Tržní hodnota – odhad hodnoty budovy na realitním trhu.
 • Náklady na rekonstrukci – finanční odhad nezbytných investic pro uvedení budovy do optimálního stavu.
 • Náklady na demolici – odhad výdajů spojených s případným odstraněním budovy.
 • Současné nájemné – aktuálně platné nájemní poplatky.
 • Tržní nájemné – odhad nájemného v souladu s aktuálními tržními podmínkami.

Zjištění a finanční náročnost

Z provedeného posouzení vyplývá, že k prosté rekonstrukci těchto 10 vybraných nemovitostí by bylo potřeba více než 200 milionů korun. Tato částka je značná a aktuální rozpočet městské části Líšeň není schopný tuto investici pokrýt.

Musíme společně rozhodnout, které budovy a s jakou prioritou opravíme, a jakým způsobem je budeme dále využívat. V této souvislosti je nezbytné najít rovnováhu mezi potřebami líšňáků a ekonomickými možnostmi městské části.

 

II. místostarostka Alena Stejskalová

 

Odborné posudky  SAVILLS CZ s.r.o.

Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně

 

Související články

Podchod u ZŠ Novolíšeňská v novém kabátě včera, 22. 7. 2024 II. místostarostka Život v Líšni Samospráva
Fotbalový klub SK Líšeň oslavil 100 let včera, 22. 7. 2024 Život v Líšni SK Líšeň Reportáže a videa o Líšni
Boží muka v parku na ulici Trnkova 15. 7. 2024 Kultura Život v Líšni Reportáže a videa o Líšni
Sídliště protkne nová cyklostezka 3. 6. 2024 I. místostarosta Doprava Bydlení Samospráva
Knihovna v Líšni se přes léto uzavře, projde kompletní modernizací 3. 6. 2024 Kultura Život v Líšni
1 2 3 4 7 13 18 24
Poslední úprava: 18. 6. 2024.
Kontakt: Nikola Peňásová, , tel.: 544424815

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů