ZŠ Novolíšeňská - Zápis prvňáčků

Zápis NovolíšeňskáTermín:  6.4.2018      13.00 – 18.00 hod.

              7.4.2018         9.00 – 12.00 hod.

 

Co Vám můžeme nabídnout ?

 • přátelskou atmosféru
 • edukativně stimulační skupinky – příprava dětí na školu

     (spolupracujeme s mateřskými školami v Líšni)

 • logopedii – pro děti s vadami řeči
 • výuku anglického jazyka již od 1.ročníku,

     výuku 2. cizího jazyka od 8. roč. (Nj, Rj)

 • rozšířenou výuku informatiky od 5. ročníku
  • zapojení dětí do programu Sportem ke zdraví (1.st. - sportovní kroužky zaměřené

      na pohybový rozvoj dítěte, 2.st. - zaměření na volejbal a kopanou)

 • individuální péči pro děti se specifickými poruchami učení
  • činnost Školního poradenského pracoviště, školního psychologa a speciálního pedagoga

     (konzultace, rady rodičům i dětem)

 • v hodinách netradiční formy výuky (prvky z projektů Dalton,

     Začít spolu, Zdravá škola, práce dětí ve skupinách, projektové vyučování)

 • dvě moderně zařízené počítačové učebny s výukovými programy
 • kvalitně vybavené učebny s 16 interaktivními tabulemi
 • školní knihovnu s přístupem na internet
 • o přestávkách možnost hraní stolního tenisu, využití horolezecké stěny, ribstolů,

     šplhadel, herních, výtvarných a čtenářských koutků před třídami

 • výjezdy na školy v přírodě, lyžařské kurzy, poznávací výlety, výukové programy
 • provoz školní družiny denněod 6.00 do 17.00 hodin

     sportování, výlety, keramika, netradiční zájmové činnosti

 • zájmové kroužky: jazykové, fyzikální, výtvarný, tělovýchovný, sborový zpěv, keramika,

hra na flétnu, ruční práce, informatika, od 3. třídy volejbalová přípravka, taneční, aerobic... 

                      K zápisu uvítáme děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012 a starší.                 

žirafa     Rodiče přinesou:  vyplněnou žádost o přijetí, kartičku zdravotní pojišťovny,

             rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, pokud mělo dítě odklad -

             vyrozumění o odkladu, doklad o trvalém pobytu, pokud se liší od pobytu zákonného zástupce .

Při zápisu u dětí zjišťujeme hravou formou jejich sociální vývoj, úroveň zrakového a sluchového vnímání, pravolevou a prostorovou

                                     orientaci, matematické představy, výslovnost, práceschopnost a sebeobslužné činnosti.

                    DNY  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ:   3.4. – 5.4.2018 (dopolední hodiny)

          Rodiče mají možnost si v doprovodu paní učitelky prohlédnout školu - každou celou hodinu.

 

Na všechny se těší kolektiv učitelů, který se snaží,

aby se děti naučily co  nejvíce,  byly spokojené a veselé.

 

                    ZŠ Novolíšeňská 10, Brno • www.zsnovolisenska.cz • tel. 515919715, 725 171 835 

                                                    • e-mail: skola@zsnovolisenska.cz

ŽIvot - RAdost - FAntazie

Související články

Poslední úprava: 13. 2. 2018. Přečteno: 3160x.
Jméno Libuše Axmannová
E-mail axmannova@brno-lisen.cz
Telefon 544 424 825
*
*
*
* Ochrana proti robotům
 
Akce v Líšni