Zastupitelstvo

Členové Termíny zasedání Program zasedání Zápisy a video

Termíny zasedání zastupitelstva

I. pololetí 2024

  • 29.2.2024
  • 25.4.2024
  • 20.6.2024

II. pololetí 2024

  • 19.9.2024
  • 14.11.2024
  • 19.12.2024

Místo a začátek konání:

Společenský sál líšeňské radnice, Jírova 2, Brno - Líšeň
Začátek zasedání je stanoven na 15:00 hodin
Zasedání jsou volně přístupná veřejnosti

Obecně o zastupitelstvu

Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. je Brno statutárním městem. Člení se na 29 městských částí. Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je Zastupitelstvo města Brna a v městských částech zastupitelstva městských částí.

Nejvyšším orgánem samosprávy městské části Brno-Líšeň je  Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň. Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno kromě jiného schvalovat program rozvoje městské části a schvalovat rozpočet městské části. Volí z řad svých členů starostu, místostarosty a další členy Rady městské části Brno-Líšeň, zřizuje a zrušuje výbory a volí jejich předsedy a další členy a vykonává další činnosti dle zákona o obcích. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, jednání se řídí jednacím řádem.

Související články

VII.32. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 12. 12. 2017 Zastupitelstvo
VII.31. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 15. 11. 2017 Zastupitelstvo
VII.30. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 13. 9. 2017 Zastupitelstvo
VII.29. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 4. 7. 2017 Zastupitelstvo
VII.28. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 4. 7. 2017 Zastupitelstvo
VII.27. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 14. 6. 2017 Zastupitelstvo
VII.26. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 16. 5. 2017 Zastupitelstvo
VII.25. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 22. 3. 2017 Zastupitelstvo
VII.24. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 22. 3. 2017 Zastupitelstvo
VII.23. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 15. 2. 2017 Zastupitelstvo
VII.22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 19. 1. 2017 Zastupitelstvo
VII.21. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 8. 12. 2016 Zastupitelstvo
VII.20. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 16. 11. 2016 Zastupitelstvo
VII.19A. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň 7. 11. 2016 Zastupitelstvo
VII.19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, záznam přenosu, hlasování 13. 10. 2016 Zastupitelstvo
1 3 4 5 6 7 8 9