VII.17. zasedání ZMČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu, hlasování

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 30. 6. 2016 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

 

 

                 Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu

 

 

4. Koncepce rodinné politiky městské části Brno-Líšeň pro období 2016 - 2020
VII.17/4/2400 výsledek hlasování Mgr. Bc. Černá

 

5. Dodatek č. 2 Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň
VII.17/5/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

6. Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2017
VII.17/6/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

7. Rozpočtová opatření č. 12 a č.13/2016
VII.17/7/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

8. Rozpočtové opatření č. 14/2016
VII.17/8/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

9. Rozpočtové opatření č. 15/2016 
VII.17/9/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

10. Smlouva o poskytnutí dotace - předloží se na ZMČ v září
VII.17/10/2500    Ing. Stehlík

 

11. Sloučení mateřských škol 
VII.17/11/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

12. Jmenování člena školské rady za zřizovatele
VII.17/12/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

13. Pořízení regulačního plánu nebo územní studie v lokalitě mezi ulicemi Novolíšeňská a Kubelíkova 
VII.17/13/2700 výsledek hlasování Ing. arch. Hoskovcová

 

14. Požadavek Dopravních staveb Brno, s. r. o., Trnkova č. 150 o opětovné projednání návrhu prodeje pozemků p. č. 4420/2, 4420/1, 4421/2 s doloženým požadavkem na pronájem části p. č. 4421/2 a části p. č. 4422/114 v k. ú. Líšeň
VII.17/14/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

15. Žádost manželů Marty a Františka Trundových o odkoupení pozemku p. č. 5049/251 – 47 m2 orná půda v k. ú. Líšeň do jejich vlastnictví 
VII.17/15/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

16. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu prodeje/ pronájmu nově vzniklého pozemku dle geometrického plánu č. 4335-266/2015 – p. č.7469/3 – 38 m2 ostatní plocha/ jiná plocha v k. ú. Líšeň do vlastnictví majitele rodinného domu stojícího na p. č. 2080 k. ú. Líšeň a zahrady u domu na p. č. 2081 v k. ú. Líšeň
VII.17/16/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

17. Žádost manželů Barbary Lády a Ing. et Ing. Jiřího Lády o odkoupení pozemku p. č. 3380 – 442 m2 zahrada v k. ú. Líšeň (majetek st. města Brna) do jejich vlastnictví 
VII.17/17/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

18. Schválení termínů zasedání ZMČ na II. pololetí r. 2016
VII.17/18/2000 výsledek hlasování Mgr. Štefan

 

19. Informace o výběrovém řízení na pozici ředitele KCL – návrh kritérií a průběh výběrového řízení 
VII.17/19/informace výsledek hlasování p. Štědronský

 

20. Interpelace
21. Diskuse
22. Projednání zápisů z kontrolního a finančního výboru
23. Kontrola usnesení
24. Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 23. 6. 2016.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: