Zastupitelstvo

Členové Termíny zasedání Program zasedání Zápisy a video

Termíny zasedání zastupitelstva pro II. pololetí 2021

  • 23. 9. 2021 
  • 21. 10. 2021
  • 25. 11. 2021
  • 16. 12. 2021

Místo a začátek konání:

Společenský sál líšeňské radnice, Jírova 2, Brno - Líšeň
Začátek zasedání je zpravidla v 17:00 hodin
Zasedání jsou volně přístupná veřejnosti

Obecně o zastupitelstvu

Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. je Brno statutárním městem. Člení se na 29 městských částí. Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je Zastupitelstvo města Brna a v městských částech zastupitelstva městských částí.

Nejvyšším orgánem samosprávy městské části Brno-Líšeň je  Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň. Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno kromě jiného schvalovat program rozvoje městské části a schvalovat rozpočet městské části. Volí z řad svých členů starostu, místostarosty a další členy Rady městské části Brno-Líšeň, zřizuje a zrušuje výbory a volí jejich předsedy a další členy a vykonává další činnosti dle zákona o obcích. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, jednání se řídí jednacím řádem.

Související články

VIII.16. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování 17. 6. 2020 Zastupitelstvo
VIII.15. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály. záznam, hlasování 20. 5. 2020 Zastupitelstvo
Jak dál zodpovědně spravovat líšeňský majetek? 1. 3. 2020 Zastupitelstvo
VIII.14. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování 5. 2. 2020 Zastupitelstvo
VIII.13. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování 5. 2. 2020 Zastupitelstvo
VIII.12. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování 11. 12. 2019 Zastupitelstvo
Zastupitelstvo 29. 11. 2019 Zastupitelstvo
VIII.11. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování 13. 11. 2019 Zastupitelstvo
VIII.10. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování 5. 9. 2019 Zastupitelstvo
VIII.9. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování 5. 9. 2019 Zastupitelstvo
VIII.8. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování 19. 6. 2019 Zastupitelstvo
VIII.7. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování 14. 5. 2019 Zastupitelstvo
VIII.6. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 18. 4. 2019 Zastupitelstvo
VIII.5. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování 3. 4. 2019 Zastupitelstvo
100 dní Spolu v Líšni 13. 3. 2019 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 6 8